MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
STAJ 2017

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1.     Staj öncesi;(https://docs.google.com/forms/d/1G5C0TuV6g-BHqxzupLRnsC5RQq1XiANjO9aWgWt8o5Q/viewform?c=0&w=1 ) internet adresindeki form doldurulacaktır.

2.     Staj öncesi; Staj Kabul Belgesi (Form 1a), öğrenci tarafından temin edilerek staj yapılacak kuruma onaylatıldıktan sonra Staj Bilgi Formu (Form 1b) ve Nüfus Cüzdan fotokopisi ile birlikte Bahar Dönemi yılsonu (final) sınavının ilk gününde mesai bitimine kadar Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilmelidir.

(Öğrencilerimiz staj yaparken Bölümümüz tarafından SİGORTALI yapılacağından Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne getirilecek belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir. Aksi takdirde staj yeri başvurusu Şehir ve Bölge Planlama Bölümü staj komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.)

·         Öğrenci Staj Kabul Belgesinde Staj yapılacak yerin ıslak imza ve kaşesi zorunludur.

·         Evraklarda “staj yeri, adresleri ve telefon numarası” açık ve okunabilir şekilde yazılmalıdır.

Staj yapılacak yer için başvuru sonuçları Bahar Dönemi yılsonu (final) sınavının son gününde kesinleşmiş olacaktır.

3.     Staj yapılacak yer için başvuru sonuçları kesinleştikten sonra; Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı’ndan stajın yapılacağı işyerine götürülmek üzere alınan İLGİLİ MAKAMA yazısı (Form 2a) ve Staj Pratik Sicil Fişi (Form 2b) ile birlikte stajın yapılacağı firmaya ya da kuruma öğrenci tarafından teslim edilecektir. Staj defteri iç kapağına (Form3b) ve staj pratik sicil fişine (Form2b) öğrencinin fotoğrafı yapıştırılacak, fotoğrafın köşesi Mimarlık Fakültesi öğrenci işleri tarafından mühürlenecektir. Staj ile ilgili gerekli belgelerin götürülmesi ve getirilmesi işlemleri öğrenci tarafından yapılacaktır.

4.     Staj bitiminde:

·         Pratik Sicil Fişi (Form 2b) onaylatılıp kapalı bir zarf içine konarak, zarfın üzeri staj yapılan birim tarafından imzalı ve mühürlü(kamu kurumu ise) ya da kaşeli (özel büro ise),

·         Staj defteri (İç kapak kısmı (Form3b) staj yapılan birim tarafından imzalı ve mühürlü(kamu kurumu ise) ya da kaşeli (özel büro ise), ayrıca her sayfası imzalı ve kaşeli)

·         Staj konularına ilişkin sayısal ve kağıt ortamındaki kanıtlayıcı tüm ekler  (Kapalı bir zarf içinde ve zarfın üzeri imzalı ve mühürlü, (kamu kurumu ise) ya da kaşeli (Özel büro ise)

Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Sekreterliği’ne okulun açıldığı (güz yarıyılı) 2. HAFTA SONUNA KADAR öğrenci tarafından imza karşılığında teslim edilecektir. Gecikenlerin stajları reddedilecektir. Stajların sonuçları ilgili komisyon tarafından ilan edilecektir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EK BİLGİLER VE FORMLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Web Sayfasından
http://www.selcuk.edu.tr/mimarlik/sehir_ve_bolge_planlama/Web/Sayfa/Ayrinti/30824/tr temin edilecek belgeler.

Form1. Staj öncesi doldurulup bölüme imza karşılığı teslim edilmesi gereken evraklar

·         Form1a. Staj kabul belgesi (işyerine onaylatılacaktır)

·         Form1b. Staj bilgi formu

Form2. Staj yapılacak kurumda doldurulacak, staj sonunda zarf içinde okula teslim edilecek evraklar

·         Form2a. İlgili makama götürmek üzere Bölüm Başkanlığı tarafından imzalanmış dilekçe

·         Form2b. Pratik sicil fişi (Öğrencinin fotoğrafı yapıştırılacak, fotoğrafın köşesi Mimarlık Fakültesi öğrenci işleri tarafından mühürlenecektir)

Form3. Staj Defteri Kapakları ve Sayfaları

·         Form3a. Staj Defteri dış kapak

·         Form3b. İç kapak(Öğrencinin fotoğrafı yapıştırılacak, fotoğrafın köşesi Mimarlık Fakültesi öğrenci işleri tarafından mühürlenecektir)

·         Form3c. Günlük bilgilerin yazılacağı sayfa örneği (en az iş günü sayfası kadar)

NOT:

1.       Stajlar, Bahar Dönemi yılsonu (final) sınavının bitimi ile Güz Yarıyılı başlangıcı arasındaki tarihlerde yapılacaktır.

2.       Staj Tarihleri; staj yapılan yer Kamu kurumu ise haftada 5 iş günü, özel sektörde ise 5 ya da 6 iş günü olacak şekilde Resmi tatiller düşüldükten sonra hesaplanır.

3.       Stajlarla ilgili tarihler ilan edilecektir. Öğrenciler bu tarihleri takip etmek zorundadırlar.

4.       Zorunlu stajlar en az 30 iş günü kamu kurumu, 30 iş günü özel büro stajıdır ve bölünemez.

Staj Komisyonu

03.03.2017