MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
STAJ DEFTERİ YAZIM KILAVUZU

STAJ DEFTERİ YAZIM KILAVUZU

 

1.      GİRİŞ

 

Bu yazım kılavuzunda, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanacak olan staj defterlerinin yazım ilkeleri kısa ve özlü olarak sunulmaktadır. Staj defteri hazırlayacak adayların bu kılavuzda bahsedilen şekil ve içerik ile ilgili kurallara uymaları zorunludur. Belirtilen kurallar doğrultusunda ve bilgisayar ortamında hazırlanmayan Dış Kapak (Form 3a), İç Kapak (Form 3b) ve Defter Sayfaları (Form 3c-Form 3d) dikkate alınmayacaktır.

 

2.      GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI

 

2.1.  Yazım Dili

 

Staj defterlerinin yazım dili Türkçe olmalıdır. Defterler anlaşılır ve sade bir Türkçe ile Türk Dil Kurumu dil bilgisi ve imla kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

 

2.2.  Kullanılacak Kâğıdın Özelliği, Kenar Boşlukları

 

Yazımda kullanılacak kâğıtlar, A4 standartlarında ve birinci hamur 80 gr beyaz kâğıt olmalıdır (Özellikle Büro Stajı için proje ve görsel eklerindeA3 standartları kullanılacaktır). Yazı, kâğıdın tek yüzüne yazılmalıdır. Arka sayfalar kesinlikle kullanılmamalıdır. Günlük bilgilerin yazılacağı sayfa örneği olan Form 3c ve ek proje-görseller için de Form 3d’de belirtilen sayfa sınırlarının dışına çıkılmamalıdır.

 

2.3.  Yazı Özelliği

 

Staj metin bölümünde, fotoğraflar tanımlama yazıları hariç, yazı tipi Times New Romans ve büyüklüğü 12 punto olmalıdır. Metin bölümünde noktalama işaretlerinden sonra bir karakterlik boşluk verilmelidir. Form 3c içerisindeki metin yazıları, sayfanın sol ve sağ kenarları boyunca temiz bir görünüm oluşması için her iki kenara yaslanarak yazılmalıdır. Yazım boyunca metin hizalamasına dikkat edilmelidir.

2.4.  Satır Aralıkları ve Düzeni

 

“Satır aralıkları” staj metin bölümünde (Form 3c) birden fazla satıra yayılan metinler arasındaki uzaklığı ifade etmektedir. Staj defteri yazımında 1 satır aralığı kullanılmalıdır.

Form 3c metninde paragraf başlarında 1.25 cm’lik girinti kullanılmalıdır. Paragraftan sonra gelen satırlar Form 3c’de belirtilen kenar boşluklarına gelecek şekilde bırakılmalıdır.

 

2.5.  Metin İçi Görseller ve Fotoğraflar

 

Form 3c staj metninde kullanılacak olan görsel ve fotoğrafların büyüklüğü 5x8 cm’den daha büyük olmamalıdır. Sayfanın hepsini kaplayan görsel kullanımından kaçınılmalıdır. Kullanılan fotoğraflara mutlaka numara verilecek ve açıklama yazılacaktır. İlk kullanılan fotoğraftan itibaren harf veya rakam olarak bir numaralama sistemi oluşturulmalı ve çok uzun olmamak şartıyla açıklama belirtilmelidir. Görsel ve fotoğrafların altında belirtilecek numara ve açıklama metinleri 10 punto büyüklüğünde ve fotoğrafa ortalı olarak yazılmalıdır. Ayrıca kullanılan fotoğraflar da kişilerin kendisi olması (özellikle şantiye stajında) ve inşaatın çalışır durumda olması zorunludur.

 

3.      STAJ DEFTERİ TESLİM BİÇİMİ

 

Staj defterlerinin teslimleri hem spiral olarak hem de PDF olarak yapılacaktır. Form 3c ve varsa Form 3d evrakları aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak teslim edilmelidir. İstenilen şekilde yapılmayan teslimler dikkate alınmayacaktır.

 

3.1.  Ciltli Teslimde Dikkat Edilecek Hususlar

 

Dış kapak sayfası (Form 3a), İç kapak sayfası (Form 3b), Staj defteri sayfaları (Form 3c) ve gerekli durumlarda kullanılacak olan Form 3d evrakları “SPİRAL” cilt olarak teslim edilecektir. A3 boyutundaki staj sayfaları katlanarak A4 formatındaki sayfalar ile aynı boyutta olacak biçimde bir arada olmalıdır. Form 3c ve Form 3d ciltte yer almalı ve tamamı yetkili tarafından imzalı olmalıdır. Ciltli teslimlerde herhangi bir CD veya taşınabilir disk gibi araçlar ile görseller verilmemelidir.

 

 

3.2.  Elektronik Ortamda Teslimde Dikkat Edilecek Hususlar

 

Staj kontrolünün daha iyi sağlanabilmesi, evrakların uzun süre saklanabilmesi gibi nedenlerden dolayı staj defterlerinin elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü Staj Komisyonunun adresi olan sumimarlikstaj@gmail.com hesabına tüm öğrencilerin staj defterlerini PDF olarak göndermeleri gerekmektedir. PDF gönderilen staj defterleri; Dış Kapak (Form 3a), İç Kapak (Form 3b), Staj Defteri Sayfaları (Form 3c) ıslak imzaların yer aldığı şekilde taratılarak PDF’ye dönüştürülmeli ve e-posta olarak gönderilmelidir. Herhangi bir fotoğraf makinesi cihazıyla çekilen, bir bütün olmayan sayfalardan oluşan PDF defterler kabul edilmeyecektir.  Ciltli teslimde istenilen Form 3d sayfaların elektronik ortamda gönderilmesine gerek yoktur. İstenildiği takdirde şantiye stajı için çekilen fotoğraflar ve görseller; büro stajı için ise plan ve projeler elektronik ortamda ayrıca gönderilebilir. Özellikle bu tür bir gönderimin staj değerlendirmesini olumlu etkileyeceği bilinmelidir.

Staj defterlerinin e-posta olarak gönderilmesi sırasında Öğrenci Numarası-Adı ve Soyadı-Staj Tipi olarak adlandırılmalıdır. Adlandırmada tüm harfler büyük olarak yazılmalıdır. Bunun dışında gönderim yapıldığı takdirde dikkate alınmayacaktır. Dosya ve E-posta konusu aşağıda belirtilen örnekteki gibidir.

Örnek;

103501095-AYŞE ASLAN-ŞANTİYE STAJI