MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Mekansal ihtiyaçları ve arazi verileri, vb. çevresel şartlar içerisinde üç boyutlu düşünerek, verileri bir bütün olarak organize etme yeteneğini kazanır.
P.Ç.2 Mimari bir programı bileşenlerine ayırır, program içeriğiyle ilgili gerekli bilgileri toplama (analiz) ve problem çözme (sentez) süreçlerini etkili olarak kullanarak tasarımı geliştirir.
P.Ç.3 Tasarımlarını ifade edebilmek için uygun sunum ve grafik anlatım tekniklerini uygular
P.Ç.4 Mimarlıkta iklimsel, teknolojik, sosyoekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama becerisi kazanır.
P.Ç.5 Sürdürülebilir mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı binaların oluşturulmasını anlama beceresi kazanır.
P.Ç.6 Ulusal ve uluslar arası ölçekte mimarlık dönemleri ve akımlarının özelliklerini öğrenir.
P.Ç.7 Yapı ve yapım üretimine ilişkin gerekli malzeme, yapı elemanı, detay ve taşıyıcı sistemler bilgi ve becerilerini kazanır.
P.Ç.8 Mimarlık ile oluşturulan yapay çevrelerin doğal çevre üzerindeki etkilerini (ekolojik mimarlık) öğrenir.
P.Ç.9 Araştırma, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi kazanır.
P.Ç.10 Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilincini kazanır tarihi yapıları ve anıtları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli tekniklerini öğrenir.
P.Ç.11 En küçük mimarı mekandan en kapsamlı programlara kadar bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar geliştirme ve değerlendirme becerisi kazanır.
P.Ç.12 Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyonu, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi ve liderlik konularının temel ilkelerini ve proje dağıtımını yapmayı öğrenir.
P.Ç.13 Yaşam güvenliği sistemlerini tanıma ve uygulama sistemlerini uygular.
P.Ç.14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
P.Ç.15 İnsan hakları, toplumsal, bilimsel kültürel değerler ve mesleki etik ilkelerine uygun davranır.
P.Ç.16 Mimaride etkin okuma, yazma, dinleme, konuşma, eleştirel düşünme ve soru geliştirme becerilerini kazanır.
P.Ç.17 . Mimarlık ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
P.Ç.18 Tasarım ve uygulama sürecinde bir ekibin üyesi olarak birlikte çalışma becerisi ve farklı disiplinler arası koordinasyon bilgisi kazanır.
P.Ç.19 Yapım yönetiminde görevlendirme, sözleşme yapma, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama becerisi kazanır.
P.Ç.20 Tasarım sürecinde bilgi teknolojilerini kullanır.