MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   Anıtsal Yapıların Yeniden Kullanımı
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 3501864 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Esra Yaldız
Koordinator E-mail mimaresra selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Dr.Esra YALDIZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı . Tarihi ve kültürel varlıkların korunması, gelecek nesillere doğru aktarılabilmesinin en etkin yolu bu yapıların ?yaşayan birer varlık? konumuna getirilebilmesidir. Bu yapılar birer belge olarak sosyo-kültürel anlamda tarihsel sürekliliğin sağlanması için vazgeçilmez iken öte yandan da, tekrar kullanımları ile enerji, malzeme ve işgücü bazında olumlu bir ekonomik girdi oluşturmaktadırlar. Günümüzde kaynakların kullanımının sağlanması ve ekonomik kazanç elde edilmesi bağlamında, özgün işlevini kaybetmiş bu yapıların yeniden kullanılarak hizmete açılması önemli bir yer tutmaktadır. Anıtsal yapılar, insanları geçmişe bağlayıp o yerin karakterine önemli katkıda bulunarak, tarihin önemli olaylarını ve o yerin kimliğini açığa çıkarmayı sağlamaktadır. Taşıdıkları izlerle, geçmiş-bugün ve gelecek arasındaki sürekliliği sağlamakla yükümlüdürler. Bu sebeple, tarihi mekânlar ve yapılar korunarak, kentlerin mimari sürekliliği sağlanabilmektedir. Anıtsal Yapıların Yeniden Kullanımı dersi kapsamında koruma ve yeniden kullanıma odaklanılarak öğrencilere bilinçli bir koruma anlayışında yeniden kullanımın nasıl olması gerektiğinin sorgulanması amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 80 0 20 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
yeniden kullanıma yönelik kuramsal bilgilerin verilmesi örnek yapılar üzerinden yeniden kullanım uygulamalarının değerlendirilmesi
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Koruma Kavramı AHUNBAY, Z. 1999. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yapı Endüstri Merkezi Yayını, İstanbul.
2 Tarihsel Kültürel Değerlerin Korunması ve Korumanın Gerekçeleri AHUNBAY, Z. 1999. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yapı Endüstri Merkezi Yayını, İstanbul.
3 Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma Yöntemleri AHUNBAY, Z. 1999. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yapı Endüstri Merkezi Yayını, İstanbul.
4 Anıtsal Binalar için Koruma ve Yeniden Kullanım Politikaları ALTINOLUK, Ü., 1998, ?Yapıların Yeniden Kullanımı?, Yapı Endüstri Merkezi (YEM) Yayınları, İstanbul
5 Anıtsal Yapıların Yeniden Kullanımı ALTINOLUK, Ü., 1998, ?Yapıların Yeniden Kullanımı?, Yapı Endüstri Merkezi (YEM) Yayınları, İstanbul
6 Anıtsal Yapılaın Yeniden Kullanımını Gerektiren Nedenler ALTINOLUK, Ü., 1998, ?Yapıların Yeniden Kullanımı?, Yapı Endüstri Merkezi (YEM) Yayınları, İstanbul
7 Anıtsal Yapıya Uygun İşlevin Seçiminde Etken Faktörler ANONİM, 2004, ?Adaptive Reuse, Preserving Our Past, Building Our Future?, Australian Government, Department of Environment and Heritage, Printed by Prion, Australia
8 Türkiyeden Yeniden Kullanım Örnekleri ANONİM, 2006, Çenkelköy İspirto Fabrikasının Turizm Tesisine Dönüşümü, Sumahan Otel, Yapı Mimarlık Kültür Sanat Dergisi, Sayı 295, s.77-82, İstanbul.
9 Dünyadan Yeniden Kullanım Örnekleri CANTELL, S. F., 2005. ?The Adaptive Reuse of Historic Industrial Buildings: Regulation Barriers, Best Practices and Case Studies?, Virginia Polytechnic Institute and State University, Submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree Master of Urban and Regional Planning.
10 Yeniden Kullanımda Mevcut yapının Çevresel Analizlerinin Yapılması CANTELL, S. F., 2005. ?The Adaptive Reuse of Historic Industrial Buildings: Regulation Barriers, Best Practices and Case Studies?, Virginia Polytechnic Institute and State University, Submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree Master of Urban and Regional Planning.
11 Yeniden Kullanımda Yapının Mekansal Analizlerinin Yapılması CATERINA, G., PINTO, R., M., FABBRICATTI, K., OPPIDO, S., BIANCHI, A., MEDICI, S., TORRO, P., 2004, ?Reusing and Managing the ? Real Albergo De Poveri? of NaplesEvaluation and Re-Design For İmproved Efficency, Facilities Management Maintenence Human Elements in Fcilities Management Understanding Need of Our Customer Proceeding of the CIBW70, page129-139,
12 Yeniden Kullanımda Yeni İşleve Ait Analizlerin Yapılması CATERINA, G., PINTO, R., M., FABBRICATTI, K., OPPIDO, S., BIANCHI, A., MEDICI, S., TORRO, P., 2004, ?Reusing and Managing the ? Real Albergo De Poveri? of NaplesEvaluation and Re-Design For İmproved Efficency, Facilities Management Maintenence Human Elements in Fcilities Management Understanding Need of Our Customer Proceeding of the CIBW70, page129-139,
13 Örnek Yapı Üzerinden Yeniden Kullanım Değerlendirmelerinin yapılması DOUGLAS, J., 2006, Building Adaptation, Butterworth- Heinemann Elsevier, Edinburg.
14 Örnek Yapı Üzerinden Yeniden Kullanım Değerlendirmelerinin Yapılması DOUGLAS, J., 2006, Building Adaptation, Butterworth- Heinemann Elsevier, Edinburg.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - 0 - -
Derse Özgü Staj : - 0 - -
Küçük Sınav : - 0 - -
Ödev : - - 1 20
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - 0 - -
Vaka Çalışmaları : - 0 - -
Arazi Çalışmaları : - 0 - -
Klinik Çalışmaları : - 0 - -
Diğer Çalışmaları : - 0 - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 17
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 16
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 17
Final : 1 14
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 koruma bilinci gelişir 4
D.Ö.Ç. 2 koruma kavramının bir alt bileşeni olarak yeniden kullanımın gerekliliği anlaşılır 4
D.Ö.Ç. 3 yaşanabilir ve kimlikli kent mekanları oluşturulabilir 4
D.Ö.Ç. 4 anıtsal yapıları sosyo kültürel ve kullanım değerleri anlaşılır 4
D.Ö.Ç. 5 tarihi ve kültürel varlıkların korunarak gelecek nesillere nasıl aktarılacağı öğrenilir 4
D.Ö.Ç. 6 Anıtsal Yapıların Yeniden kullanımının faydaları anlaşılır 4
D.Ö.Ç. 7 anıtsal bir yapının yeniden kullanımı için mekansal analizler yapılır 4
D.Ö.Ç. 8 anıtsal bir yapının yeniden kullanımı için yeni işleve ait eylem analizleri yapılır 4
D.Ö.Ç. 9 anıtsal bir yapıda özgün işleve ait mekanlar ile yeni işleve ait büyüklükler karşılaştırılır 4
D.Ö.Ç. 10 anıtsal bir yaıya yeni bir işlev verileceği zaman gerekli olan bilgi belge döküman proje vb. araştırmalar yapılırı 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20