MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   TURK MİMARİSİNDE TARİHİ KONAKLAMA YAPILARI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 3501858 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Bahtiyar EROĞLU
Koordinator E-mail beroglu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar EROĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, mimarlık öğrencilerine Türk kültür tarihinde Hunlardan başlayarak, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlıya kadar kronolojik sıra içinde han, ribat, kervansaraylar anlatılacaktır. Günümüz konaklama yapıları ile plan şeması, süsleme ve malzeme yönünden karşılaştırılacaktır. Geçmiş dönem örneklerinden detaylı olarak bahsedilecektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 50 0 50 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Video, 3 boyutlu model, resimler, grafikler gibi görsel materyalle desteklenmiş anlatım, soru-cevap, araştırma ve sunum, sınavlar
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Konaklama yapıları ve Hunlar Dönemi Ünal, Hüseyin, 1978, Osmanlı Öncesi Devirden Yayınlanmamış Birkaç Han Üzerine Bir İnceleme, A.Ü. Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Prof.A.L.Gabriel özel Sayısı.
2 Ribatların ortaya çıkış, plan şeması, süsleme ve malzeme özellikleri Ünal, Hüseyin, 1978, Osmanlı Öncesi Devirden Yayınlanmamış Birkaç Han Üzerine Bir İnceleme, A.Ü. Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Prof.A.L.Gabriel özel Sayısı.
3 Kervansaraylar mimari açıdan gelişimi Ünal, Hüseyin, 1978, Osmanlı Öncesi Devirden Yayınlanmamış Birkaç Han Üzerine Bir İnceleme, A.Ü. Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Prof.A.L.Gabriel özel Sayısı.
4 İslam Öncesi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar) konaklama yapıları Ünal, Hüseyin, 1978, Osmanlı Öncesi Devirden Yayınlanmamış Birkaç Han Üzerine Bir İnceleme, A.Ü. Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Prof.A.L.Gabriel özel Sayısı.
5 Karahlılar devrinde konaklama yapıları Baş, Ali, 1988, Beylikler Dönemi Hanları, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi.
6 Gazneli devrinde konaklama yapıları Baş, Ali, 1988, Beylikler Dönemi Hanları, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi.
7 Büyük Selçuklu devrinde konaklama yapıları Baş, Ali, 1988, Beylikler Dönemi Hanları, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi.
8 Anadolu Selçuklu devrinde konaklama yapıları Baş, Ali, 1988, Beylikler Dönemi Hanları, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi.
9 Öğrenci gurup çalışmalarının sunumu Gürhan, Ceyhan, Türk Hanlarının Gelişimi ve İstanbul Hanları Mimarisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları.
10 Öğrenci gurup çalışmalarının sunumu Gürhan, Ceyhan, Türk Hanlarının Gelişimi ve İstanbul Hanları Mimarisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları.
11 Öğrenci gurup çalışmalarının sunumu Gürhan, Ceyhan, Türk Hanlarının Gelişimi ve İstanbul Hanları Mimarisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları.
12 Beylikler Dönemi konaklama yapıları Gürhan, Ceyhan, Türk Hanlarının Gelişimi ve İstanbul Hanları Mimarisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları.
13 Osmanlı Devri Han ve Kervansaraylarının plan şeması, süsleme ve malzeme özellikleri Gürhan, Ceyhan, Türk Hanlarının Gelişimi ve İstanbul Hanları Mimarisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları.
14 Osmanlı Devri Han ve Kervansaraylarının plan şeması, süsleme ve malzeme özellikleri Gürhan, Ceyhan, Türk Hanlarının Gelişimi ve İstanbul Hanları Mimarisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 1 20 - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 0 0
Sunum ve Seminer Hazırlama : 4 1
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : 0 0
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : 0 0
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 1 8
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Geleneksel Türk Konaklama Yapıları hakkında detaylı bilgiler öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 Gurup olarak araştırma, sunum yapma ve tartışma becerileri kazanır. 2
D.Ö.Ç. 3 Geçmiş dönemlerin malzeme, yapım tekniği ve mimari özellikleri hakkında bilgiler edinir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20