MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   YAPILARDA DOĞAL AYDINLATMA
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 3501857 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü YRD. DOÇ. DR. NAZIM KOÇU
Koordinator E-mail nkocu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
YRD. DOÇ. DR. NAZIM KOÇU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Doğal aydınlatmada kullanılan güneş ışığı enerjisinden mimaride yeterli oranda yararlanmayı, enerji verimliliğini, yönlendirmeyi, aydınlatmada kullanılan kavramları ve mimari tasarımda detayların oluşturulması için gerekli olacak bilgi ve beceri altyapısını edinmelerini sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 20 10 0 60 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Aydınlatmanın temel kavramları ve ilkeleri tanıtılmakta, mimaride aydınlatma problemlerinin çözümü için gerekli olacak bilgilere dayalı detaylar ve farklı kompozisyonlar öğretilmektedir. Mimari yapılarda doğal aydınlatmadan yararlanılması konusunda literatüre dayalı araştırmalarda bulunulmaktadır. Mimari proje tasarımında ve uygulamalarda doğal aydınlatma konusunda dikkat edilecek hususlar hesaplanarak çizilmekte ve ölçekli maket yaptırılmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Yapılarda doğal aydınlatmanın tanımı ve kapsamı Özkaya, M., 1997, "Aydınlatma Tekniği", İTÜ. Birsen Yayınevi, İstanbul.
2 Gün ışığı, gün ışığının ekonomisi ve mimarlıktaki yeri. Özkaya, M., 1997, "Aydınlatma Tekniği", İTÜ. Birsen Yayınevi, İstanbul.
3 Doğal aydınlatma ve mimari tasarım. Çevrenin iklim özellikleri, yapının yeri, yönü, malzemeleri, renkleri, boşlukları ve aydınlatma ilişkisi. Doğrusoy, İ., 2001, "Doğal Aydınlatma İşlevsel ve Estetik Boyutları", Yapı, Sayı:235, ss.76-81, Haziran, İstanbul.
4 Gök ışığı, dış engellerden yansıyarak gelen ışık, hacimlerden ve pencerelerden gelen ışık. Doğrusoy, İ., 2001, "Doğal Aydınlatma İşlevsel ve Estetik Boyutları", Yapı, Sayı:235, ss.76-81, Haziran, İstanbul.
5 Bir hacimdeki aydınlık seviyesi, pencerelerin biçim ve boyutları, duvar ve doğrama kalınlıklarının aydınlatmaya etkisi. Sirel, Ş., 1996, "Aydınlatma Tasarımında Temel Kurallar", YTÜ, Yayın No:7, Gayrettepe, İstanbul.
6 Yapıların konumu, engeller, iç yüzeyler, pencerelerin konumu ve doğal aydınlatma. Sirel, Ş., 1996, "Aydınlatma Tasarımında Temel Kurallar", YTÜ, Yayın No:7, Gayrettepe, İstanbul.
7 Mimari tasarım ve aydınlatma, güneş ışınlarından yararlanmanın planlanması, topografya, kentsel durum, yönlendirme, ışıklandırma. Sirel, Ş., 1996, "Aydınlatma Tasarımında Temel Kurallar", YTÜ, Yayın No:7, Gayrettepe, İstanbul.
8 Aydınlatmada gündüz ışığı, göğün ışıklılığı, bir hacimdeki ortalama aydınlatma. Sirel, Ş., 1992, "Gündüz Işığı İle Aydınlatma ve Pencere Boyutları", Dekorasyon, Sayı:11, s.13-17, Kasım, İstanbul.
9 Binalarda gün ışığından yararlanma yöntemleri, gelişmiş gün ışığı sistemleri, ışık rafları, ışık tüpleri, camlar. Sirel, Ş., 1992, "Gündüz Işığı İle Aydınlatma ve Pencere Boyutları", Dekorasyon, Sayı:11, s.13-17, Kasım, İstanbul.
10 VİZE
11 Gelişmiş doğal aydınlatma sistemleri, aynasal ve prizmatik sistemler. Esin, T., 1996, "Yapılarda Doğal Aydınlatma ve Güneş Kontrolü", SÜ.M.M.Fak. Ders Notları, Yayın No:33, Konya.
12 Mimaride kullanılan cam türlerinin doğal aydınlatmaya etkisi, gelişmiş cam teknolojileri. Esin, T., 1996, "Yapılarda Doğal Aydınlatma ve Güneş Kontrolü", SÜ.M.M.Fak. Ders Notları, Yayın No:33, Konya.
13 Yapılarda doğal aydınlatma uygulamaları, örnek maket ve çizimlerin yapılması. Esin, T., 1996, "Yapılarda Doğal Aydınlatma ve Güneş Kontrolü", SÜ.M.M.Fak. Ders Notları, Yayın No:33, Konya.
14 Mimaride doğal ışık, tarihi mekanlar, spor salonları vb., doğal ışığın insan üzerindeki etkileri. Koçu, N., 2012, "Yapılarda Doğal Aydınlatma" S.Ü. Mimarlık Fak. Ders Notları, (yayınlanmamış), Konya.
15 Binalarda doğal aydınlatma performansı ve görsel konfor. Toydemir, N., 1990, "Cam Yapı Malzemeleri", Sakarya Gazetecilik ve Matbaacılık, Eskişehir.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 2 8
Ödev : 2 8
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Doğal aydınlatma ve gün ışığının temel ilkelerini, sağlıklı binaların oluşturulmasını anlama becerisini kazanır. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Doğal aydınlatma şekilleri, yapay çevre, doğal çevre etkileri, tek yönlü, iki yönlü, düz, beşik, testere dişli çatıların kullanılması gibi kompozisyonların oluşturulması için gerekli bilgi altyapısını kazanır. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Bir hacimdeki aydınlık seviyesi, pencereler, camlar, doğal ışıktan maksimum yararlanma, yönlendirme, gölge durumları ve projeler arasındaki ilişkiyi algılamak, tanımlamak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Mimari tasarım, planlama ve uygulama projelerinde gerekli olacak bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır, farklı disiplinler arası koordinasyon bilgisi kazanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20