MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   Geleneksel Yapı Malzemelerinde Bozulmalar
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 3501760 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Nazım KOÇU
Koordinator E-mail nkocu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Nazım KOÇU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Mimaride geleneksel yapı malzemelerinin (kerpiç, ahşap, taş, tuğla, seramik, alçı, kireç, harçlar, puzolanik malzemeler, çini vb.) kullanıldığı yapılardaki bozulma nedenleri, onarımlarda kullanılacak malzemelerin fiziksel, mekanik ve mikro yapı araştırmaların yapılmasına yönelik çalışmalar ve çözüm önerileri hakkında gerekli olacak bilgi ve becerilerin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 60 0 0 20 10 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Video, 3 boyutlu model, resimler, grafikler gibi görsel materyalle desteklenmiş anlatım, soru-cevap, araştırma ve sunum, sınavlar
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 1. Geleneksel yapı malzemelerini (kerpiç, ahşap, taş, tuğla, seramik, alçı, kireç, harçlar, puzolanik malzemeler, çini vb.) tanımı, özellikleri 1. Esin T., 1990, ?Konya Çevresindeki Tarihi Eserlerde Doğal Taş Malzemelerin Bozulma Nedenleri ve Onarımında Kullanılacak Uygun Taş Seçimi İçin Bir Çalışma?, S.Ü.F.B.E., Doktora Tezi, Konya.
2 Geleneksel yapı malzemelerinin bozulmasına neden olan etkenler Ersen, A., 1998, Doğal Yapı Taşlarındaki Bozulmalar ve Bozulma Süreçleri, Yapı, S:195, s.94-97, Şubat, İstanbul.3. Güleç, A., Acun S., Ersen, A., Gürdal, E., Koçu, N.,2003, Evaluation of Konya Region Volcanic Tuff as a Pozzolanic Additive in Conservation Mortars, Industrial Mineralsand Building Stones, International Symposium, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Bülkteni, Sayı:58, s.3,15-18 Eylül, Istanbul.
3 Selçuklu yapılarında taş malzemelerin bozulma nedenleri Koçu, N., 2005, Selçuklu Yapılarında Taş Malzemelerin Bozulma Nedenleri, S.Ü.Selçuklu Arş. Mrk. Haziran, s.14.00, Gülbahçe, Konya.
4 Mimari miraslarımız ve cephelerindeki bozulmalar Ahunbay, Z., 1995, Anıtlarda Bozulmaya Neden Olan Etkenler, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayınları, Güzel Sanatlar Mat. s.38-58, İstanbul.
5 Atmosfer kirliliğinin tarihi eserlere etkisi 18. Gökaltun, E., 1998, ?Atmosfer Kirliliğinin Yapı Malzemeleri Hasarlarına Etkisi?, Yapı, Mayıs, S.198, s.114-117, İstanbul.5. Koçu, N., Korkmaz, S.Z.,2002, ?Konya Kentindeki Atmosfer Kirliliğinin Selçuklu Döneminden Kalma Tarihi Eserlere Olumsuz Etkileri ve Nedenlerinin Analizi?, İpek Yolu, Konya Ticaret Odası, Özel Sayı, KONYA KİTABI, V., Aralık, s:325-338, Konya.
6 Duvarlarda kerpiç, taş, tuğla kullanımı ve korunması 10. Koçu, N., 2007, ?Konyada Selçuklu Dönemi Yapılarından Alaaddin Köşkünün Durumu ve Korunmasının Önemi?, Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-1, ISBN: 978-9944-89-340-4, ss.531-543, TMMOB. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 27-29 Eylül , Ankara.
7 Selçuklu dönemi yapıların cephelerinde su ve nem etkileri 9. Koçu, N., 2006, ?Konyada Selçuklu Dönemi Yapıların Duvar Malzemelerinde Su ve Nem Etkisiyle Oluşan Hasarların Araştırılması?, 3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, ss.372-383, 15-17 Kasım, İstanbul.
8 Geleneksel yapı malzemeleri çini, alçı, tuğla ve taş Arık, R.,2000, Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, T.İş Bankası, Yayın no:514, İstanbul.
9 Mimari Mirasımızdan Kubad Abad Sarayı ve Yapı Malzemeleri Arık, R., 2001, Kubad Abad Sarayı ve Malanda Köşkü, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve M. Kongresi, Bildir, S.Ü. 1.Cilt, 11-13 Ekim, ss.25-32, Konya. Koçu, N., 2012, ?Mimari Mirasımızdan Kubad Abad Saray Külliyesinde Kullanılan Yapı Malzemeleri ve Sorunları?, 6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, TMMOB, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 7-9 Kasım, Kongre Bildiriler Kitabı, ISBN 978-605-01-0411-0, ss.83-94, İstanbul.
10 Geleneksel yapı malzemelerinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi için deney yöntemleri Koçu, N., Dereli, M., 2008, ?Selçuklu Dönemi Mimari Mirasımızda Kullanılmış Tuğla Duvarı Kireç Harcının Fiziksel ve Mekanik Özellikleri?, 4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, Harbiye Askeri Müze, ss: 437-448, 12-14 Kasım, İstanbul.
11 1.VİZE
12 Ahşap, taş, sıva, çini süslemeler ve sorunları 13. Koçu, N., 2010, ?Beyşehir Eştefoğlu Camii ve Çevresindeki Yapıların Onarımında Kullanılan Yapı Malzemelerinde Karşılaşılan Sorunlar?, TMMOB. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 5.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, ss.231-241, 3-5 Kasım, ISBN:978-605-01-0029-7, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
13 Tuğla duvarlar, kireç harçları, puzolanlar, bağlayıcılar Koçu, N., Dereli, M., 2008, ?Selçuklu Dönemi Mimari Mirasımızda Kullanılmış Tuğla Duvarı Kireç Harcının Fiziksel ve Mekanik Özellikleri?, 4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, Harbiye Askeri Müze, ss: 437-448, 12-14 Kasım, İstanbul.
14 Toprak (kerpiç) ve pişmiş toprak (tuğla vb.) malzemeler Koçu, N., 2011, Toprak ?KERPİÇ? Malzemeli Binalar ve Özellikleri (Konya Çavuş Kasabası Örneği), KTO, Yeni İpek Yolu Dergisi, Yıl:24, Sayı:286, Aralık, ss.56-60, Konya.
15 Geleneksel yapı malzemelerinin onarımlarında kullanılan sağlamlaştırıcılar ve çözüm önerileri
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 7 8
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 2.Onarımlarda kullanılacak malzemelerin tespit edilmesi ve malzemelerin birbirleriyle uyumlu ve sağlıklı binaların oluşturmaları için gerekli bilgi altyapısını kazanır. 4
D.Ö.Ç. 2 3. Tarihi yapılardaki geleneksel malzemeleri tanır, çevrenin yapı malzemeleri üzerindeki bozucu etkilerini araştırır ve belgeler. 4
D.Ö.Ç. 3 4. Yapılarda kullanılan geleneksel malzemeler, yapı elemanları ve detaylarını öğrenir, farklı disiplinler arası koordinasyon bilgisi kazanır, mesleki bilgi ve becerisini geliştirir. 4
D.Ö.Ç. 4 1.Geleneksel yapı malzemelerini ( taş, tuğla, ahşap, seramik, çini, alçı, kireç, harçlar, puzolanik malzemeler, vb.) tanımı, özellikleri, bozulmasına neden olan etkenleri öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 5 5.Geleneksel yapı malzemelerinin kullanıldığı, kültürel mirasımızın geleceğe güvenle aktarılması konusunda temel bilgi ve beceri altyapısı edinir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20