MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   Tarihi Çevre koruma ve Restorasyon Projesi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 3501752 2 / 2 6
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Başar
Koordinator E-mail mebasar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Başar
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Tarihi çevre Koruma ve Restorasyon Prensipleri Dersinde öğrenilen teorik bilgileri kullanarak grup çalışmasıyla bir kültür varlığının veya anıtın Anıtlar Bölge Kurullarının istediği standartta rölöve çizimlerinin ve raporlarının hazırlanması ardından bu rölöve çizimlerine göre raporları ile birlikte restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 40 30 0 30 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders teorik ve uygulamalı olarak sunulmaktadır. Öğrencinin anlama kolaylığı için uygulamalarla desteklenmektedir. Son ürün olarak grup çalışmasına uygun bir kültür varlığı veya anıtın rölövesi alınarak Anıtlar Bölge Kurullarının kabul ettiği standartta rölöve restitüsyon ve restorasyon projelerini fotoğraf albümleri ve raporlarla tamamlamak.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Konunun amacı, uygulama alanının belirlenmesi Ahunbay Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996., Ahunbay, Zeynep, Birinci Derece Anıtlarda Değerlendirme ve Restorasyon Sorunları, Arredamento Dekorasyon, 1994/ 7 - 8, s.87-90
2 Grupların oluşturulması ve restorasyon projeleri yapılacak kültür varlıklarının gruplara dağılımı
3 Rölöve tekniklerinin ve rölövede kullanılacak malzemelerin anlatımı ve temini Ahunbay Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996.
4 Rölöve tekniklerinin ve rölövede kullanılacak malzemelerin anlatımı ve temini Ahunbay Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996.
5 Cephe rölövelerinde yardımcı olacak fotoğrametrik rölöve programlarının tanıtımı Ahunbay Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996.
6 Rölöve alımı
7 Rölöve alımı
8 Plan ve kesit rölöveleri
9 Cephe ve detay rölöveleri
10 Rölöve raporları
11 Ara Sınav (Rölöve Teslimi)
12 Restitüsyon projesi
13 Restitüsyon projesi
14 Restorasyon projesi
15 Restorasyon projesi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 3 8
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 3 30
Ödev : 1 4
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kültür varlıklarını ve bunların değerlendirme ölçütlerini kazanır. 3
D.Ö.Ç. 2 Tarihi çevreyi tanır ve koruma bilincini kazanır. 3
D.Ö.Ç. 3 Tarihi yapıları belgeleme yöntemlerini ve rölöve alma tekniklerini öğrenir. Bu teknikleri bir tarihi yapıda uygulayarak pratiğini artırır. 4
D.Ö.Ç. 4 Tarihi yapıları belgeledikten sonra restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli teknikleri öğrenir. Bu öğrendiği bilgileri bir kültür varlığında uygulama yapma becerisini kazanır. 4
D.Ö.Ç. 5 Kültür varlıklarının korunması için ilgili örgütlenme, yasama ve koruma eğitimini öğrenir. Uygulama olarak yaptığı projede bu bilgileri kullanma becerisini kazanır. 3
D.Ö.Ç. 6 Grup halinde çalışma becerisini kazanır. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20