MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   Sinemada Mimari Okumalar
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 3501665 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Havva Alkan Bala
Koordinator E-mail halkanbala gmail.com
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Havva Alkan Bala
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu derste diğer görsel, işitsel, ve performans sanatlarının ortak dili üzerinden mimarlık sanatının irdelenmesi sinema sanatı üzerinden irdelenecektir. Filmler binaları ve kentleri yeniden keşfetmek isteyen mimarlara bir rehberdir. Bir film karesi içindeki, çerçeveleme kadraj, görsel kompozisyon mizansen, montaj ve kurgu, ile mimari çevre peyzaj, kent tasarımı ve planlama içindeki tasarım pratiklerini faydacı bir şekilde yönlendirebilen sinemadaki uzamsal pratikler arasındaki paralelliklerin analizinin yapılması gereklidir. Sinema ve mimarlık etkileşiminin irdelenmesi doğrultusunda özel ve kamusal mekan, yer ve teknoloji konularını kapsayan temsil kuramı ve montaj kuramı ders başlıkları olarak gündeme gelecek ve aşağıdaki film listesi üzerinden örneklerle konular aktarılacaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 40 0 60 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sinema, mimarlık ilişkisi kurulur. Teorik altyapı içerisinde "bir film nasıl okunur" tartışılır. Seçilen film listesindeki filmler izlenir ve film okumaları yapılır
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin genel içeriği tanıtılır
2 Sinema ve Mimarlık İlişkisi ? Penz, François. 1994. Cinema and Architecture, Architectural Design vol 64 no 11/12 pp.38-41
3 GÖSTERGELER VE SÖZDİZİMİ TRUMAN-SHOW ORNEGI
4 Bir Film Nasıl Okunur James Monaco-Seçilen filmlerden alıntılar
5 Sinemadaki kavramların mimari denklikleri Montaj teorisi, çerçeveleme, perspektif, ardışık zaman
6 Sinemada Mimar Inception, Fountainhead, Lake House, A House as a Life,
7 Sine-Masal Kentler Bir İstanbul Masalı, Uzak, Berlin, Metropolis
8 Sinemada Yer-Yersizlik Terminal
9 Türk Sinemasında Gecekondu Sinemada Mimari Açılımlar 1970-1980 Yeşilçam Türk Filmleri
10 Sinemada Görsel Deneyim Seçilen filmlerden alıntılar
11 Futurist mekanlar Yüzüklerin Efendisi
12 Sinemada nirengi binalar Seçilen filmlerden alıntılar
13 Sinemada Mimarlık Eğitimi Seçilen filmlerden alıntılar
14 Sinemada kapalı siteler Metropolis
15 Tüm filmlerin ortak okuması
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 14 10 - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : 14 10 - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 14 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 2 3
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Çok boyutlu ve çok katmanlı düşünsel altyapı kazanır 4
D.Ö.Ç. 2 Sanat vizyonu genişler 4
D.Ö.Ç. 3 Her düşünsel üretimi mimarlık için düzlem olarak kullanabilme becerisini edinir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20