MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   Tarihi Süreç İçerisinde Medreseler
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 3501663 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Esra Yaldız
Koordinator E-mail mimaresra selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Dr. Esra YALDIZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Anadolu Türk Mimarisinin uzun gelişim çizgisi içerisinde başından sonuna kadar gelişim gösteren ve belirli özellikleri ile bu gelişime katkıda bulunan bir yapı türü olarak Medrese ve medrese mimarisinin anlatılması Özellikle Anadolu Selçuklu , Beylikler ve Osmanlı Dönemi medreselerinin plan tipolojilerinin incelenmesi Medrese ve medreseyi oluşturan, avlu, eyvan, öğrenci hücreleri, türbe, mescid, taç kapı gibi mimari elemanların öğrenilmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 80 0 20 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Öncelikle kuramsal bilgilerin teorik olarak öğrenciye verilmesinin adından, yapıların karşılaştırmalı olarak incelemesi yapılmaktadır ? Yapıların tarihsel ve mimari özellikleri, mekansal gelişimleri ve mevcut durumları tarama betimleme yoluyla geçmişten günümüze tarihsel yöntem kullanılarak tanımlanmakta ? İzleme yaklaşımı ile seçilen yapıların mevcut durumları tespit edilmektedir
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Medrese ve Medrese Mimarisinin Oluşumu KURAN, A. 1969. Anadolu Medreseleri, Cilt I., ODTÜ,Mimarlık Fakültesi Yayını, Yayın No:9, Ankara.
2 Medrese Mimarisini Oluşturan elemanlar Avlu ve Eyvan KURAN, A. 1969. Anadolu Medreseleri, Cilt I., ODTÜ,Mimarlık Fakültesi Yayını, Yayın No:9, Ankara.
3 Medrese Mimarisini Oluşturan Elemanlar Öğrenci Hücreleri ve Revaklar KURAN, A. 1969. Anadolu Medreseleri, Cilt I., ODTÜ,Mimarlık Fakültesi Yayını, Yayın No:9, Ankara.
4 Medrese Mimarisini Oluşturan Elemanlar Taç Kapı KURAN, A. 1969. Anadolu Medreseleri, Cilt I., ODTÜ,Mimarlık Fakültesi Yayını, Yayın No:9, Ankara.
5 Medrese Mimarisini Oluşturan Elemanlar Türbe ve Mescid KURAN, A. 1969. Anadolu Medreseleri, Cilt I., ODTÜ,Mimarlık Fakültesi Yayını, Yayın No:9, Ankara.
6 Medrese Yapılarının Kütle Biçimi Bakımından Gruplandırılması KURAN, A. 1969. Anadolu Medreseleri, Cilt I., ODTÜ,Mimarlık Fakültesi Yayını, Yayın No:9, Ankara.
7 Açık Avlulu Medrese Yapıları DÜLGERLER, O.,N., 2006, Karamonoğulları Dönemi Mimarisi, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VI. Dizi, sayı, 66, S:112-113, Ankara.
8 Açık Avlulu Tek ve Çift Katlı Medrese Yapıları SÖZEN, M., 1970, Anadolu Medreseleri, Selçuklular ve Beylikler Devri, Cilt I, S:49-57, İstanbul.
9 Kapalı Avlulu Medrese Yapıları SÖZEN, M., 1970, Anadolu Medreseleri, Selçuklular ve Beylikler Devri, Cilt I, S:49-57, İstanbul.
10 Açık Avlulu Tek Katlı Örnek Yapıların Analizi SÖZEN, M., 1970, Anadolu Medreseleri, Selçuklular ve Beylikler Devri, Cilt I, S:49-57, İstanbul.
11 Açık Avlulu İki Katlı Örnek Yapıların Analizi KURAN, A. 1969. Anadolu Medreseleri, Cilt I., ODTÜ,Mimarlık Fakültesi Yayını, Yayın No:9, Ankara.
12 Kapalı Avlulu Örnek Yapıların Analizi KURAN, A. 1969. Anadolu Medreseleri, Cilt I., ODTÜ,Mimarlık Fakültesi Yayını, Yayın No:9, Ankara.
13 Açık ve Kapalı Avlulu Örnek Yapıların Karşılaştırılması KURAN, A. 1969. Anadolu Medreseleri, Cilt I., ODTÜ,Mimarlık Fakültesi Yayını, Yayın No:9, Ankara.
14 Açık ve Kapalı Avlulu Örnek Yapıların Karşılaştırılması KURAN, A. 1969. Anadolu Medreseleri, Cilt I., ODTÜ,Mimarlık Fakültesi Yayını, Yayın No:9, Ankara.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 1 40
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 8
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 8
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 8
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Dersi alan ve devam eden öğrencilerde tarih bilinci oluşur. 4
D.Ö.Ç. 2 Mimaride farklı dönemlerdeki aynı tip yapı tipolojinin benzerlikleri ve farklılıkları algılanır. 4
D.Ö.Ç. 3 Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemlerinde değişen sosyo kültürel yapının medrese mimarisi üzerine etkileri anlaşlır. 4
D.Ö.Ç. 4 Türkiyede yer alan anıtsal yapı türlerinden biri olarak medreseler öğrenilir 4
D.Ö.Ç. 5 Medrese mimarisi ve buradaki mimari elemanlar mimarlık öğrencisinin yeni proje uygulamalarına yön verir 4
D.Ö.Ç. 6 Açık Avlulu medrese mimarisi ve kullanılan elemanları analiz eder 4
D.Ö.Ç. 7 Kapalı avlulu medrese mimarisi ve kullanılan elemanları analiz eder 4
D.Ö.Ç. 8 medrese mimarisini oluşturan avlu, eyvan, öğrenci hücreleri, revaklar, türbe vb mimari elemanları birbirleri ile karşılaştırır 4
D.Ö.Ç. 9 farkı coğrafi bölgelerdeki medrese yapılarını birbiri ile planlama ilkeleri bakımından karşılaştırır 4
D.Ö.Ç. 10 Aynı coğrefi bölgedeki farklı plan tiplerinin oluşumunu karşılaştırır 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20