MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   ÇAĞDAŞ MİMARLIK TARİHİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 3501654 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Bahtiyar EROĞLU
Koordinator E-mail beroglu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Arş.Grv.H.Abdullah ERDOĞAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında, 19. ve 20. yy Avrupada ve Amerikada mimarlık camiasını derinlemesine etkileyen çağdaş mimarlık akımları anlatılmaktadır. Bu akımların ortaya çıkışları, savundukları ilkeler ve yayınladıkları manifestolar, bu akımların etkilediği diğer sanat dallarına değinilmektedir. Çağdaş mimari akımlarda eserler veren mimarların tanınmış eserleri, görseller eşliğinde, öğrencilere aktarılmaktadır. Ayrıca bu dönemde, Türkiyedeki gelişmelere de değinilmektedir. Neticede, öğrencilere entelektüel bir bilinç düzeyi ve mimari bir perspektif kazandırmak en önemli amaçlardandır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 50 0 50 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Video, 3 boyutlu model, resimler, grafikler gibi görsel materyalle desteklenmiş anlatım, soru-cevap, araştırma ve sunum, sınavlar
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin tanımı ve amacının kavratılması, dönem boyunca işlenecek müfredatın tanıtılması Mutlu, B., 2012, Mimarlık Tarihi Ders Notları, Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yayınları, İstanbul.
2 19. yüzyıl Sanayi Devrimi sonrasında yaşanan gelişmelere paralel olarak, mimarlık ve planlama dünyasındaki hızlı değişim ve gelişmeler ile cam, çelik ve beton gibi yeni teknik ve malzemelerin kullanımı, Kristal Saray, Eiffel Kulesi, Dünya sergileri ve Demiryolu Binaları Ragon, M., 2010, Modern Mimarlık ve Şehircilik Tarihi, Kabalcı Yayınları, İstanbul.
3 Arts and Crafts, Art Nouveau, Art Deco ve Glasgow Okulu Roth, L.M., 2000, Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, Çev. Ergün Akça, Kabalcı Yayınevi.
4 Deutsche Werkbund, Fütürizm, Kübizm ve De Stijl, Kübizm ve De Stijl, ABDde Mimarlık ve Chicago Okulu, Frank Llyod Wright, Sullivan Roth, L.M., 2000, Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, Çev. Ergün Akça, Kabalcı Yayınevi.
5 Konstruktivizm, Alman Ekspresyonizmi ve Bauhaus Akımı, W Gropius, Mies Van der Rohe Conrads, U., 1991., 20.Yüzyıl Mimarlığında Programlar ve Manifestolar, Şevki Vanlı Vakfı Yayınları.
6 Modern Mimariye Eleştiriler, Uluslararası Stil, CIAM Kongreleri ve Le Corbusier Conrads, U., 1991., 20.Yüzyıl Mimarlığında Programlar ve Manifestolar, Şevki Vanlı Vakfı Yayınları.
7 Avrupada ve Dünyada modern mimarinin gelişimi, Alvar Aalto ve Fin Mimarisi, Oscar Niemeyer, Lois Kahn Conrads, U., 1991., 20.Yüzyıl Mimarlığında Programlar ve Manifestolar, Şevki Vanlı Vakfı Yayınları.
8 1950ler ve sonrası mimarlık ve Modern Mimarinin Geleceği Colquhoun, A., 1990, Mimari Eleştiri Yazıları, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı , Ankara
9 Modernizme karşı hareketler, Ekspresyonizm Colquhoun, A., 1990, Mimari Eleştiri Yazıları, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı , Ankara
10 Le Corbusierin geç Dönem uygulamaları, Brütalizm Bachelard, G., 1996, Mekanın Poetikası, Kesit Yayıncılık, İstanbul
11 Ara Sınav
12 Modernizmin Çöküşü ve Pruitt-igoe, Post-Modernizm, Robert Venturi, Philip Johnson Bachelard, G., 1996, Mekanın Poetikası, Kesit Yayıncılık, İstanbul
13 Dekonstrüktivizm, High-Tech, Post-Strüktüralizm, Zaha Hadid, Frank Gehry, Peter Eisenman, Daniel Liebeskind, Coop Himmelb(l)au, Rem Koolhaas, OMA, Kruft, H.-W., 1994, A history of Architectural Theory From Vitruvius to the Present, Princeton Architectural Press, New York
14 Minimalizm, Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Tasarımlar, Herzog ve De Meuron, Tadao Ando, Peter Zumthor, Fumihiko Maki, Renzo Piano Kruft, H.-W., 1994, A history of Architectural Theory From Vitruvius to the Present, Princeton Architectural Press, New York
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 1 20 - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 13 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 0 0
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : 0 0
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : 0 0
Ödev : 1 9
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 1 14
Final : 1 28
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 20. Yüzyıl modern mimarlık akımları hakkında temel bilgiye sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 2 Mimari tasarım, stil, akım ve felsefe gibi konularda bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 3 Modern mimari akımlar özelinde fikirsel, estetik, tarihsel ve kültürel anlamda temel bilgiler kazanır. 3
D.Ö.Ç. 4 Mimari bir akım ortaya çıkışı ve etkinliği ile o akımın belirleyici unsurlarını anlama ve yorumlama konularında bilgi edinir. 3
D.Ö.Ç. 5 Belirlediği bir akım ve mimar ile ilgili ayrıntılı araştırma yapar. Yaptığı çalışmayı yazılı ve görsel olarak sunum haline getirir. Hazırladığı maket/maketlerle konuyu kavramaya çalışır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20