MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Prensipleri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 3501653 2 / 2 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Başar
Koordinator E-mail mebasar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Başar
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Tarihi çevre, anıt kavramlarının açıklanması, çevre, insan, anıt ilişkilerinin kurulması, anıtlardaki bozulma nedenlerinin irdelenmesi ve yapıların onarımında uyulması gereken yasal teknik ve estetik kuralların açıklanması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 20 30 0 50 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders teorik olarak sunulmaktadır. Öğrencinin anlama kolaylığı için slaytlarla desteklenmektedir. Ayrıca Erişimi kolay restorasyonları yapılmış ve yapılmakta olan örnekler yerinde görülerek konuyla ilgili bilgi eksiklikler giderilmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Koruma düşüncesinin gelişimi Ahunbay Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996.
2 Koruma düşüncesinin kuramsal temeli Ahunbay Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996.
3 Korunacak değerler Ahunbay Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996.
4 Değerlendirme ölçütleri Ahunbay Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996.
5 Anıtlarda bozulmaya neden olan iç etkenler Ahunbay Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996.
6 Anıtlarda bozulmaya neden olan dış etkenler Ahunbay Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996.
7 Restorasyon öncesinde yapılan çalışmalar Ahunbay Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996.
8 Rölöve çalışmaları,fotoğrafla belgeleme, fotoğrametri, analiz çalışmaları Ahunbay Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996.
9 Restitüsyon Ahunbay Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996.
10 Restorasyon projesi Ahunbay Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996.
11 Ara sınav
12 Restorasyon Teknikleri (Sağlamlaştırma, bütünleme,yenileme) Ahunbay Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996., ERSEN, Ahmet, ?Korumada Malzeme Sorunu", İnşaat Malzemeleri ve Uygulamaları, sayı:8, İstanbul,1988, s. 22-25
13 Restorasyon Teknikleri (Çağdaş ek, Yeniden yapım, temizleme,taşıma, arkeolojik restorasyon) Ahunbay Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996.
14 Tarihi çevre koruma Ahunbay Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996., Akın, Nur, "Tescilli Kentsel Koruma Alanlarında Uygulama Sorunları?, Şehirciliğin Son 25 Yılı Semineri, İstanbul 1984, s. 185-190, Akın, Nur, ?Türkiyede Tarihi Çevre Koruma, Örnekler ve Sorunlar?, Mimarlık, sayı: 88/2 (228), 1988, s. 40-43
15 Kültür varlıklarının korunması ile ilgili örgütlenme, yasalar ve koruma eğitimi Ahunbay Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996., Akozan, Feridun, Türkiyede Tarihi Anıtları Koruma Teşkilatı ve Kanunlar, İstanbul, 1977
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 13 1
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kültür varlıklarını ve bunların değerlendirme ölçütlerini kazanır. 4
D.Ö.Ç. 2 Tarihi çevreyi tanır ve koruma bilincini kazanır. 3
D.Ö.Ç. 3 Tarihi yapıları belgeleme yöntemlerini ve rölöve alma tekniklerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 4 Tarihi yapıları belgeledikten sonra restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli teknikleri öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 5 Kültür varlıklarının korunması için ilgili örgütlenme, yasama ve koruma eğitimini öğrenir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20