MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   Ekolojik Tasarım
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 3501559 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Fatih CANAN
Koordinator E-mail fcanan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Fatih CANAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı -Ekoloji ve mimari tasarım ilişkisini çok yönlü olarak irdelemek. -Ekolojik tasarım ölçütleri konusunda bilgi vermek. -Doğa dostu mimari projeleri analiz etmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 40 10 0 30 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
-Teorik anlatımlar -Konuyla ilgili filmler -Farklı konularda yıl sonu çalışmaları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ekoloji kavramı, ekolojinin temel kuralları Kışlalıoğlu, M. ve Berkes, F. 1995. Çevre ve Ekoloji, Remzi kitabevi, İstanbul
2 Ekoloji ve diğer disiplinler Kışlalıoğlu, M. ve Berkes, F. 1995. Çevre ve Ekoloji, Remzi kitabevi, İstanbul
3 Çevreci yaklaşımlar, teşhisler ve çözümler Ünder, H. 1996. Çevre Felsefesi Etik ve Metafizik Görüşler. Doruk Yayınları, Ankara, Ferry, L. 1998. Ekolojik Yeni Düzen. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul (çeviren: Turhan Ilgaz).
4 Ekoloji ve tasarım, Ekolojik Tasarım düşüncesinin ortaya çıkış süreci Ekolojik Tasarım Rehberi, Ken Yeang, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 2012, ames Win, Green Architecture, 2000.
5 Ekolojik Tasarımın Özellikleri, Makro planda ( kentsel tasarım ve planlama ölçeği) James Win, Green Architecture, 2000.
6 Ekolojik Tasarımın özellikleri, Mikro planda James Win, Green Architecture, 2000.
7 Mimari tasarımda ekolojik etkenler Liebard, A., Jorigné, E. ve De Herde, A. ve Debrez, B. 1996. Guide de lArchitecture Bioclimatique. Comité dAction pour le Solaire, Paris
8 Enerji etkin tasarım, İklime uygun tasarım Ekolojik Tasarım Rehberi, Ken Yeang, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 2012, ames Win, Green Architecture, 2000.
9 Güneş enerjisi kullanımı ile enerji kazancının arttırılması Liebard, A., Jorigné, E. ve De Herde, A. ve Debrez, B. 1996. Guide de lArchitecture Bioclimatique. Comité dAction pour le Solaire, Paris, Göksu, Ç. 1999. Güneş Kent. Göksu Yayınları no:3, Ankara
10 Enerji mimarlığı: Aktif ve pasif sistemler Göksu, Ç. 1999. Güneş Kent. Göksu Yayınları no:3, Ankara, Göksal,T. 1998. Mimaride Güneş Enerjisi - Pasif Yöntemler ve Fotovoltaik Modüllerle Aktif Uygulama Olanakları Üzerine bir Çalışma. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1041, Eskişehir
11 Ara sınav
12 Öğrenci çalışmaları ve uygulamalarının takibi
13 Öğrenci çalışmaları ve uygulamalarının takibi
14 Öğrenci çalışmaları ve uygulamalarının takibi
15 Öğrenci çalışmaları ve uygulamalarının takibi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 8 8
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 1
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mimari tasarımda alınan kararların doğa üzerinde yapabileceği etkileri bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Günümüz mimar kimliğinin oluşumunda doğaya saygılı olmanın önemi kavrar. 4
D.Ö.Ç. 3 Binaların oluşturabileceği muhtemel çevresel etkileri, tasarım aşamasında iken belirler. 4
D.Ö.Ç. 4 Yerel ekosistemleri gözeterek tasarım yapar. 4
D.Ö.Ç. 5 Tasarım ölçeklerinin tümünde doğayı gözeten tasarım fikirleri üretebilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Enerji bilinçli tasarım yaklaşımları gerçekleştirir. 4
D.Ö.Ç. 7 Fosil kökenli yakıtlara bağımlılığı azaltan bina tasarımları gerçekleştirir. 4
D.Ö.Ç. 8 Gelecek kuşaklar için sağlıklı yaşam ortamları oluşturmanın gerekliliği konusunda farkındalık kazanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20