MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   Anadolu Türk Mimarlık Tarihi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 3501553 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin BAŞAR
Koordinator E-mail mebasar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin BAŞAR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Anadolu Selçuklularından başlıyarak Osmanlı İmparatorluğuna kadar olan dönemde Türklerin Anadoluda meydana getirdikleri mimari ürünleri tanıtmak, bu mimari ürünlerin plan özellikleri, yapım teknikleri, süsleme yönleriyle ele alarak benzer yönleriyle birlikte gelişim çizgisini belirtmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 20 50 0 30 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders teorik olarak sunulmaktadır. Öğrencinin anlama kolaylığı için slaytlarla desteklenmektedir. Ayrıca Erişimi kolay örnekler yerinde görülerek konuyla ilgili eksiklikler giderilmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Anadolu Türk Mimarisini Etkileyen Faktörler ve İslam Mimarisi Kuban Doğan, 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, Gerçek Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul, 1981.
2 Anadoluda Mimarlık ve Mimarlık Ürünleri Kuban Doğan, 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, Gerçek Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul, 1981.
3 Cami ve Cami Elemanları Kuban Doğan, 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, Gerçek Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul, 1981.
4 Türk Ev Mimarisini Etkileyen Faktörler (Çadır) Cezar Mustafa, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1977.
5 Anadolu Türk Ev Mimarisi Cezar Mustafa, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1977.
6 Anadolu Türk Ev Mimarisi Cezar Mustafa, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1977.
7 Türk Evi ve Şehircilik Cezar Mustafa, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1977.
8 Anadolu Mescitleri Kuban Doğan, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, YKY, İstanbul,2001., Aslanapa Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984.
9 Anadolu Selçuklu Ulu camileri Kuban Doğan, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, YKY, İstanbul,2001.
10 Anadolu Beylikler Dönemi Dini Mimarisi Aslanapa Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984.
11 Ara Sınav
12 Klasik Osmanlı Dönemi Dini Mimarisi Aslanapa Oktay, Osmanlı Devri Mimarisi, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1986., Erzen Necdet Jale, Mimar Sinan Estetik Bir Analiz, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara, 1996.
13 Klasik Osmanlı Dönemi Dini Mimarisi Aslanapa Oktay, Osmanlı Devri Mimarisi, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1986., Erzen Necdet Jale, Mimar Sinan Estetik Bir Analiz, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara, 1996.
14 Anadolu Medreseleri Aslanapa Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984.
15 Anadolu Kervansarayları Aslanapa Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 14 1
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Türklerin Anadoluda meydana getirdikleri mimari mirası tanır. 4
D.Ö.Ç. 2 Tarihi mirasımızın gelişim çizgisiyle beraber günümüzdeki yansımalarını vurgulayarak modern bir yorumlamayla uygulama becerisi kazandırır. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20