MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   ŞEHİRCİLİK
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 3501505 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. H. Filiz ALKAN MEŞHUR
Koordinator E-mail hfilizalkan yahoo.com
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. H. Filiz ALKAN MEŞHUR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Şehircilik dersinin amacı mimarlık öğrencilerine kent, mekân ve planlamaya yönelik temel kavramların kazandırılması ve bu kazanımların Mimarlık disiplini ile ilişkisinin kurulmasının sağlanmasıdır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 10 80 0 10 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Görsel sunum teknikleri destekli sözlü aktarım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sanayi öncesi kentlerin temel özellikleri (Ortaçağ, Barok ve Rönesans Dönemleri) Mumford, Lewis (1961) The City in History. San Diego: HBJ.
2 Sanayi devrimi ve kentler, sanayi kentinin sorunlarına çözüm arayışları Hall, Peter (1988) Cities of Tomorrow, Oxford: Basil Blackwell. Hall, Peter (1984) The World Cities (3`d.edition). London: Weidenfeld and Nicolson. Hall, P. (1998) Cities in Civilization, London: Weidenfeld and Nicolson.
3 Planlama düşüncesinin öncüleri (Ebenezer Howard, Frank L. Wright ve Le Corbusier) Hall, Peter (1988) Cities of Tomorrow, Oxford: Basil Blackwell.
4 Türkiyede kentleşme, konut, toplu konut ve sosyal konut alanlarının gelişimi, örneklerle değerlendirilmesi Tekeli, İ. (1998). "Türkiyede Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması". 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık İçinde İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
5 Türkiyede konut sunum biçimleri ve gecekondu kavramı Tekeli, İ. (2010). "Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek" Türk Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.
6 Planlama, mekânsal planlama kavramları, plan türleri, plan kademelenmesi ve imar planlama süreci Ersoy, M. (2007). Kapsamlı Planlama Kavramının Tarihsel Geli?imi ve Bugünü, Ersoy, M (der) Kent Planlama Kuramları, İmge Yayınevi, Ankara, s: 115-170 Gedikli, B (2007). Stratejik Mekansal Planlama: Planlamada Yeni Arayışlar, Yöntemler ve Teknikler, Melih Ersoy (der) Kent Planlama Kuramları, İmge Yayınevi, Ankara, s: 229-278
7 Küreselleşme, küresel kent, modernizm ve postmodernizmin kent planlamaya etkileri, 21. yüzyıl kentlerinde kent ve bölge planlama Sassen, Saskia (1991) The Global City: New York, London, Tokyo,. Princeton, N. J.: Princeton University Press. Aslanoğlu, Rana A (1996) "Globalleşme & Dünya Kenti" Toplum & Bilim. No:69 Bahar pp. 108-126 Aslanoğlu, Rana A (1998) Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Bursa: ASA Yayın.
8 Sürdürülebilir kentsel gelişme ve tasarım modelleri (Kompakt kent, Akıllı kent, eko-kent, kendi kendine yeterli kent, dijital kent vb.) Van Geenhuisan, M. and, Nijkamp, P. (1994), Sürdürülebilir Kenti Nasıl Planlamalı?, Toplum Ve Bilim Dergisi, (64?65):129 ? 140. Çalışkan, O. (2004), Sürdürülebilir Kent Formu: Derişik Kent, Planlama Dergisi, (3): 33?54. Bayram, F. (2001,) Sürdürülebilir Kentsel Gelişme: Araçlar, Yaklaşımlar ve Türkiye, Cevat Geraya Armağan, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayınları, 251 - 265.
9 Kentsel imge ve kent kimliği, Lynch analizi prensipleri Lynch, K. (2010). Kent İmgesi, Çeviren: İrem Başaran, Yaylacık Matbaacılık, İstanbul.
10 Kentsel dönüşüm, kentsel koruma ve yenileme kavramları Batı ülkeleri ve Türkiyedeki sürecin değerlendirilmesi Ataöv, A. ve Osmay, S. (2007).Türkiyede Kentsel Dönüşüme Yöntemsel Bir Yaklaşım, METU JFA 2007/2 (24:2) 57-82. Akkar, M. (2006). Kentsel Dönüşüm Üzerine Batıdaki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye, Planlama Dergisi 2006/2, İstanbul.
11 Ara Sınav Haftası
12 Kamusal ve yarı-kamusal mekân, meydan, sokak ve mahalle kavramları, Woonerf sokak tasarımı Bacon, Edmund N (1978) Design of Cities, London: Peguin Books.
13 Farklı coğrafya ve sosyal yapı ilişkileri kapsamında bir komşuluk ünitesi tasarım ilkeleri, Yoğunluk, yoğunluk türleri ve yapılaşma katsayıları(TAKS, KAKS ve Emsal) Konut tipojileri ve konutta yeni arayışlar Gallion, Arthur B. Simon Eisner (1963) The Urban Pattern: City Planning and Design (2"a. Ed.) New York: Van Nostrand Co. http://www.sbp-yogunluk.yildiz.edu.tr/docs/2-hafta.pdf
14 Planlama ve mimarlık disiplini arasındaki ilişkiye yönelik genel değerlendirme Baş, Y. (2006). Planlama-Mimarlık İlişkisi Yeniden Tanımlanırken, Planlama Dergisi, http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/b6538a44a1dfdc2_ek.pdf
15 Genel değerlendirme ve tartışma Ataöv, A. ve Osmay, S. (2007).Türkiyede Kentsel Dönüşüme Yöntemsel Bir Yaklaşım, METU JFA 2007/2 (24:2) 57-82. Akkar, M. (2006). Kentsel Dönüşüm Üzerine Batıdaki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye, Planlama Dergisi 2006/2, İstanbul.Tekeli, İ. (2010). "Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek" Türk Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - 1 10
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 50
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 3
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sanayi öncesi ve sonrası kentlerin temel özelliklerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Türkiyedeki kentleşme sürecine yönelik temel kavramları açıklar.. 4
D.Ö.Ç. 3 Planlama, mekânsal planlama kavramları, plan türleri, plan kademelenmesi ve imar planlama sürecini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 4 Küreselleşme, küresel kent, modernizm, postmodernizmin kent planlamaya etkileri 4
D.Ö.Ç. 5 Sürdürülebilir kentsel gelişme ve tasarım modellerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Planlama ve mimarlık disiplini arasındaki ilişkiyi kurabilir. 4
D.Ö.Ç. 7 Farklı coğrafya ve sosyal yapı ilişkileri kapsamında bir komşuluk ünitesi tasarım ilkelerini bilir. Yoğunluk, yoğunluk türleri ve yapılaşma katsayıları, konut tipojilerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 8 Kamusal ve yarı-kamusal mekân, meydan, sokak ve mahalle kavramlarını açıklar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20