MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   YAPI FİZİĞİ ve ÇEVRE KONTROLÜ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 3501453 2 / 2 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nazım KOÇU
Koordinator E-mail nkocu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Nazım KOÇU, Doç. Dr. Mustafa TOSUN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Mimari tasarım ve uygulama projelerinde istenen ısı yalıtım kurallarına uygun, yoğuşma sorunları çözümlenmiş, ses, gürültü, akustik, yangın, güneşlenme, aydınlatma, yönlendirme, çevre kontrolü konusunda yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi edinmek, doğal kaynaklardan maksimum fayda sağlayan, sürdürülebilir, mevcut kaynakları koruyan, çevreye uyumlu, enerji tasarruflu, TS. 825 standardına uygun projelerin tasarlanması ve uygulamacılar için gerekli olan detay çizimlerini yapılabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 40 0 0 20 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Mimari projede istenen sistem detayı ve nokta detayları çizilir, TS 825 (binalarda ısı yalıtım kuralları) incelenir. Isı kaybı hesabı yapılır, yapı fiziği ve çevre konusunda standart ve yönetmelikler araştırılır. Standartlara uygun hesaplamalar yapılır. Yapılarda yalıtım, ısı, ses, akustik, ışık, aydınlatma, yangın, enerji tasarrufu ve çevre konularında bilgiler verilir, uygun detaylar çizilerek veriler pekiştirilir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 1. Yapı Fiziği Çevre Kontrolü dersinin, amacı, kapsamı, konu ile ilgili standartların temin edilmesi, TS.825, 2013, "Binalarda Isı Yalıtım Kuralları", Türk Standardı, Mayıs, Ankara.
2 2. TS. 825. Binalarda Isı Yalıtım Kuralları nda belirtilen semboller, birimler, TS.825, 2013, "Binalarda Isı Yalıtım Kuralları", Türk Standardı, Mayıs, Ankara.
3 , 3. Mimari projede ısı yalıtımı ile ilgili olması gereken bilgiler, binanın ısıtma enerjisi ihtiyacını etkileyen faktörler, bina özellikleri, ısıtma sistemi, dış iklim şartları, iç ısı kazancı, güneş enerjisi kazancı, Eriç, M., 2002, "Yapı Fiziği ve Malzemesi", Literatür Yayıncılık, İstanbul.
4 4. Bina özgül ısı kaybı hesabı, Toydemir, N., Gürdal, E., Tanaçan, L., 2001, "Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme", literatür Yayıncılık, İstanbul.
5 5. Yapı elemanlarından iletim ve taşınım yoluyla gerçekleşen ısı kaybı yapılması, Diz, T., 2003, "Isı Yalıtımının Enerji Tasarrufuna Etkisi", TMMOB, Makine Müh. O. Yalıtım Kongresi, 23-25 Mart, s.89-94, Eskişehir.
6 6. Sıcaklık farkı, iç ısı kazancı, güneş enerjisi camlar, doğramalar, pencere ve kapılarda ısıl geçirgenlik (Up,k) katsayıları, Koçu, N., Korkmaz, S.Z. 2003, "Konya Çevresindeki Yapılarda Isı Yalıtımı Uygulamalarının TS 825e Göre Değerlendirilmesi ve Çevre Kirliliğine Etkisi", TMMOB. Mak. M. O. Yalıtım Kongresi, 21-23 Mart, s.109-114, Eskişehir.
7 7. Aylara göre kazanç kullanım faktörü hesabı, yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, Koçu, N., 2000, "Yapılarda Isı Yalıtımının Enerji Tasarrufuna ve Hava Kirliliğine Etkisi", İpek Yolu, KTO, Yıl:14, S.45, Mart, s.25-29, Konya.
8 8. Verilen iklim bölgesine uygun yapı elemanlarında gerekli olan ısı, ses, su ve nem yalıtımı ihtiyacının hesabı, Tosun, M., 2002, "Yapı Malzemelerinin Yaşam Konforunu Sağlamaya Yönelik Kullanımında B.A Perefabrike Taşıyıcı Olmayan Çok Katmanlı Cephe Elemanları İçin Hazırlanan Bir Bilgisayar Programı", 1. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, 9-13 Ekim, TMMOB, Mimarlar Odası, s.378-388, İstanbul.
9 9. Binalarda ses, akustik,ışık, aydınlatma, yangın, enerji tasarrufu, çevre kontrolü, Koçu, N.,1995, ?Yapı Dış Kabuğunda Oluşan Hasar ve Kusurlar, Önleme Önerileri? Bildiri, Yapı Endüstri Merkezi Konferans Salonu, İstanbul, 23 Mart .
10 10. TS.825e göre yapı elemanlarında sıcaklık, doymuş buhar basıncı ve gerçek buhar basıncı grafiklerinin çizilmesi, sistem kesitinde ve nokta detaylarda yoğuşmanın olmadığının gösterilmesi, Koçu, N.,1995, "Yapı Dış Kabuğunda Oluşan Hasar ve Kusurlar, Önleme Önerileri", Bildiri, Yapı Endüstri Merkezi Konferans Salonu, İstanbul, 23 Mart .
11 11. Asmolen ve benzeri, boşluklu bitişik yüzeyli yapı bileşenlerinde yoğuşma tahkiki, ısıl geçirgenlik direnci hesaplamalarının yapılması, Koçu, N.,1995, "Yapı Dış Kabuğunda Oluşan Hasar ve Kusurlar, Önleme Önerileri", Bildiri, Yapı Endüstri Merkezi Konferans Salonu, İstanbul, 23 Mart .
12 12. Mimari projede sistem detayı, nokta detayları, ıletim ve taşınım yoluyla gerçekleşen ısı kaybı toplamı, yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı, yoğuşma analizleri çalışmalarının incelenmesi, Koçu, N., Tosun, M.,Dereli, M., 2014, "Yapı Fiziği Çevre Kontrolü", Ders Notları, S.Ü. Mimarlık Fakültesi, Ders Notları (yayınlanmamış), Konya.
13 13. Örnek bir proje üzerinde, detayların, hesapların yapılması ve kontrol edilmesi ve teslimi. Koçu, N., Tosun, M.,Dereli, M., 2014, "Yapı Fiziği Çevre Kontrolü", Ders Notları, S.Ü. Mimarlık Fakültesi, Ders Notları (yayınlanmamış), Konya.
14 Yapı Fiziği hesaplarının genel kontrolü Koçu, N., Tosun, M.,Dereli, M., 2014, "Yapı Fiziği Çevre Kontrolü", Ders Notları, S.Ü. Mimarlık Fakültesi, Ders Notları (yayınlanmamış), Konya.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 6. Mimari tasarım ve uygulama aşamasında birlikte çalışma becerisi ve farklı disiplinler arası koordinasyon bilgisi kazanır 4
D.Ö.Ç. 2 1. Mimarlıkta iklimsel veriler, binalarda ısı yalıtım kuralları standardı, kapsamı, tanımları, SI birimleri farklı yapı elemanlarının kompozisyonu, düzeni ve detayların uygun hale getirilmesi konusundaki temel ilkeleri öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 3 4. Yapı bütünü ve detayları arasındaki ilişki biçimlerini algılamak, ısı, ses, ışık vb. yalıtım, kaplama ve sorunlarının çözümü için araştırma, değerlendirme, hesap edebime, uygulama çizimlerini yapabilme becerisini kazanır. 4
D.Ö.Ç. 4 2. Mevcut kaynakların korunması, sağlıklı binaların oluşturulması için ısı kaybı hesabı, güneş enerjisi kazancı, yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, hesapları için gerekli bilgi altyapısını kazanır. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Mesleki alanda bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. Mesleki etik ilkelerine uygun davranır. 4
D.Ö.Ç. 6 3. Yapı üretimi için gerekli olan detayların tasarım sürecinde yoğuşma bölgelerinin önlenmesi, ısı köprülerinin engellenmesi, enerji tasarruflu yapılar, çevre ile uyum konusundaki bilgileri öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20