MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   Engelliler için Bina ve Çevre Tasarımı
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 3501361 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK
Koordinator E-mail cakmakbilgehan gmail.com
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dünyada evrensel tasarım felsefesi, mimari mekanların tüm bireyler tarafından kullanılabilirliğini sağlayan ve her geçen gün önemi artan bir akım olarak bilinmektedir. Ülkemizde binaların ve yapıların tüm bireylerin gereksinimine uygun olarak tasarlanmamasından kaynaklanan erişilebilirlik sorunları bulunmaktadır. Mimarlık öğrencilerinin tasarım yaklaşımlarının temelinde evrensel tasarım bilincinin yer alması bu sorunun çözümü için ilk adımı oluşturmaktadır. Bu amaçla bu derste, mimari tasarıma evrensel bir bakış açısıyla yaklaşmak ve kullanıcı kavramını genişleterek tüm bireylerin gereksinimlerine uygun mekanlar tasarlanmasını sağlamak bilincini yerleştirmek hedeflenmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 70 10 0 0 20 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözel anlatım, engelli misafirlerin davet edilmesi birebir deneyimlemeden faydalanılması.Tartışma, deneyimleme, yerinde gözlem ve inceleme teknikleri kullanılmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Engellilik, farklı olmak, engel türleri, mimaride engellilik kavramlarının tanımlanması ?Özürlü Kişilere Uyarlanmış Yapı? SN 521 500 Normlarıyla Ulaşılabilirlik Klavuzu, Omurilik Felçlileri Derneği yayını, 2001 İstanbul
2 Evrensel tasarım kriterlerinin açıklanması ve örnekler üzerinde yorumlanması ?Mimari Erişilebilirlik Kılavuzu? Özürlüler Vakfı, 2009
3 Erişilebilirlik, ulaşılabilirlik kavramlarının anlatılması. ?Sakatlar ve yaşlılar için de Ulaşılabilir bire çevre? Uygulamalar, ölçütler, normlar, öneriler. Derleyen Şükrü Sürmen(Mimar), Türkiye Sakatlar Derneği,2007
4 Farkındalık Çalışması (birebir deneyimleme ve gözlem) www.universaldesign.com: universal design case studies.
5 Engelli arkadaş edinme, tanıma çalışması
6 Ara Sınav
7 Engelli arkadaşın anlatımı
8 Problem belirlenmesi (İç mekanda, binada, yakın çevrede ve kentsel alanda)
9 Grupların oluşturulması ve problemlerin tanımlanması
10 Çözüm önerilerinin oluşturulması ve değerlendirilmesi
11 Çözüm önerilerinin oluşturulması ve değerlendirilmesi
12 Problem çözümü ( Teknik çizim ve model üzerinde tashih)
13 Problem çözümü ( Teknik çizim ve model üzerinde tashih)
14 Problem çözümü ( Teknik çizim ve model üzerinde tashih)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 1 20 - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 12 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 5 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 2 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 8
Ödev : 3 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Engellilik, evrensel tasarım, herkes için tasarım gibi temel kavramları anlar, tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 2 Evrensel tasarımın temel prensiplerini ve erişilebilirlik kriterlerini bilir, uygular. 4
D.Ö.Ç. 3 Engellilik ve hayata farklı açılardan bakma konusunda farkındalık ve bilinç kazanır. 4
D.Ö.Ç. 4 Her tür bina ve çevre organizasyonunda veya mobilya tasarımında tüm bireyler için tasarım yapma veya mevcut tasarımları düzenleme konusunda gerekli bilgi alt yapısını kazanır. 3
D.Ö.Ç. 5 Tasarım ürününü iki ve üç boyutta değişik ifade teknikleri ile sunmayı öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 6 Tasarımın temelini oluşturan kullanıcı ve fonksiyon ilişkisini, farklı kullanıcılar ile deneyimleyerek, boyutlandırma ve mekana dönüştürme becerisini kazanır. 4
D.Ö.Ç. 7 Sosyal anlamda bütünleşme, sosyalleşme ve toplumsal kaynaşma kavramlarını anlar, benimser, gözlemler ve uygular. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20