MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   İLKÇAĞ ve ANTİK DÖNEM MİMARLIK TARİHİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 3501355 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Bahtiyar EROĞLU
Koordinator E-mail beroglu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Arş.Grv.Dr. Esra YALDIZ , Arş.Grv. H.Abdullah ERDOĞAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Tarih öncesi çağlar ve medeniyetlerin mimarlık ve sanata etkileri, insanlık tarihinin gelişim sürecinde, medeniyetlerin sosyal, kültürel yapısının mimarlık alanında ortaya koyduğu yenilikleri ve gelişmeleri, antik ve ilk çağda mimarlık ve kent gelişiminin temellerini anlatılması ve öğrencilere eleştirel bir yaklaşımla, objektif değerlendirebilme ve yapıları mimari bir dille okuyabilme yetisi kazandırılması hedeflenmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 50 0 50 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Video, 3 boyutlu model, resimler, grafikler gibi görsel materyalle desteklenmiş anlatım, soru-cevap, araştırma ve sunum, sınavlar
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin tanımı ve haftalık ders programının aktarılması, dersin temel amaç ve hedeflerinin kavratılması Mutlu, B., 2012, Mimarlık Tarihi Ders Notları, Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yayınları, İstanbul.
2 İlk barınma faaliyetleri, ilk yerleşmeler ile prehistorik dönemde mimarlık ve yapılaşma faaliyetleri, dini haytın mimariye yansımaları, tapınaklar, sunaklar Mutlu, B., 2012, Mimarlık Tarihi Ders Notları, Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yayınları, İstanbul.
3 Mısır Medeniyetinin kökenleri, Piramitler, Tapınaklar, Mastabalar Mutlu, B., 2012, Mimarlık Tarihi Ders Notları, Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yayınları, İstanbul.
4 Mezopotamya ve Yakındoğu Mimarlığı (Sümer, Asur, Babil, Çin ve Japon Mimarlığı) Mutlu, B., 2012, Mimarlık Tarihi Ders Notları, Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yayınları, İstanbul.
5 Hitit ve Pers Mimarlığı Mutlu, B., 2012, Mimarlık Tarihi Ders Notları, Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yayınları, İstanbul.
6 Minos, Miken, Helen ve Girit Medeniyetleri Mutlu, B., 2012, Mimarlık Tarihi Ders Notları, Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yayınları, İstanbul.
7 Antik Yunan Medeniyetini ve mimarlığı, Mimar Vitrivius ve De Architectura Roth, L.M., 2000, Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, Çev. Ergün Akça, Kabalcı Yayınevi.
8 Etrüsk ve Roma Dönemi Mimarlıkları Roth, L.M., 2000, Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, Çev. Ergün Akça, Kabalcı Yayınevi.
9 Erken Hıristiyan ve Bizans Mimarlığı Roth, L.M., 2000, Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, Çev. Ergün Akça, Kabalcı Yayınevi.
10 Bizans Mimarlığının İstanbul ve Anadoludaki Etkileri Roth, L.M., 2000, Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, Çev. Ergün Akça, Kabalcı Yayınevi.
11 Ara Sınav
12 Romanesk ve Gotik Mimari Kruft, H.-W., 1994, A history of Architectural Theory From Vitruvius to the Present, Princeton Architectural Press, New York
13 Rönesans Dönemi Mimarlığı ve Sanatı Kruft, H.-W., 1994, A history of Architectural Theory From Vitruvius to the Present, Princeton Architectural Press, New York
14 Barok, Rokoko, Ampir üslupların mimarlık ve sanata etkileri Kruft, H.-W., 1994, A history of Architectural Theory From Vitruvius to the Present, Princeton Architectural Press, New York
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 13 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 0 0
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : 0 0
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : 0 0
Ödev : 1 10
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 1 8
Final : 1 16
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Pre-Historik dönemden, Orta Çağın sonuna kadar süren mimarlık tarihi konularında temel bilgiye sahip olur. 3
D.Ö.Ç. 2 Mimarlık felsefesi ve eleştirisi üzerine okumalar yapar. 2
D.Ö.Ç. 3 Dönemler arasındaki mimari farklılıkları ayırt edebilme yeteneğine sahip olur. 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20