MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   Stüdyo 3
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 3501351 4 / 4 8
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ebru ERDOĞAN
Koordinator E-mail interarchebru hotmail.com
Öğretim Elemanı
, Yrd. Doç. Dr. Ebru ERDOĞAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Mimar Abdullah Naltekin
Dersin Amacı Mimarlıkta eleştirel düşüncenin desteklenmesi, öğrencilerin tasarlama becerilerinin gelişimine katkıda bulunulması ile birlikte tek amaçlı bir yapının, çevre-doku ilişkilerini ve tasarım ilkelerini gösteren analizleri yapabilme, işlevsel ve çevresel verileri çözümleyebilmek, tasarım süreci içinde farklı ölçekler arasındaki geçişleri sağlayabilmek, taşıyıcı sistem tasarımı, malzeme ve konstrüksiyon kararlarını içeren çözümler yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 10 30 20 40 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Proje dersi atölye çalışması şeklinde sürdürülmektedir. Her hafta projenin ilerleyiş biçimine bağlı olarak teorik anlatımlar-görsel sunumlarla bilgi aktarımları sağlanmaktadır. Öğrenciler proje konusunu sınıf içindeki çalışmaları ile geliştirmektedir. Anlatım, çizim, maket, çalışması, teknik geziler ders ile ilgili öğretim yöntemleridir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Konunun aktarılması, genel bilgiler Mimarlık : Biçim , Mekan ve Düzen . Ching F. New York : Van Nostrand Reinhold , 1996 .
2 Çevre ve program analizi Mimarlık : Biçim , Mekan ve Düzen . Ching F. New York : Van Nostrand Reinhold , 1996 .
3 Çevre ve program analizi, 1/500 ölçekli proje geliştirme Mimarlık : Biçim , Mekan ve Düzen . Ching F. New York : Van Nostrand Reinhold , 1996 .
4 1/500 ve 1/200 ölçekli proje geliştirme CHING, F. D.K., Mimarlık, Biçim-Mekan-Düzen
5 1/500 ve 1/200 ölçekli proje geliştirme CHING, F. D.K., Mimarlık, Biçim-Mekan-Düzen
6 Proje ara jüri
7 1/500 ve 1/200 ölçekli proje geliştirme VON MEIS , D. , Mimarlık Elemanları
8 1/500 ve 1/200 ölçekli proje geliştirme VON MEIS , D. , Mimarlık Elemanları
9 Proje ara jüri
10 1/200 ve 1/100 ölçekli proje geliştirme Tasarım Temelleri . Scott R.G , McGraw Hill, 1959 .
11 1/200 ve 1/100 ölçekli proje geliştirme ZEVI, B., Mimariyi Görmeyi Öğrenmek
12 1/200 ve 1/100 ölçekli proje geliştirme ZEVI, B., Mimariyi Görmeyi Öğrenmek
13 projenin görsel sunum teknikleri üzerine Mimarlık Tasarım İlkeleri . New York: Van Nostrand Reinhold , 1981 ..
14 projenin görsel sunum teknikleri üzerine Mimarlık Tasarım İlkeleri . New York: Van Nostrand Reinhold , 1981 ..
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   2 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 8
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 5 15
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 5
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 3 24
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 3 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 2 8
Final : 1 12
DERSİN AKTS KREDİSİ 10
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mimari tasarımda düşüncelerini görsel ve sözlü anlatım yoluyla sunma ve ifade etme becerisi kazanır 3
D.Ö.Ç. 2 Tasarım problemlerini anlayarak, yenilikçi ve yaratıcı çözümler geliştirir 4
D.Ö.Ç. 3 Kuramsal ve kavramsal düşünerek, soyutlaştırabilme becerisi kazanır 2
D.Ö.Ç. 4 İki ve üç boyutlu tasarımlar ve mekansal tanımlamalar ve düzenlemeler yapar 3
D.Ö.Ç. 5 İnsan davranışları ve ilişkileri ile fiziksel çevre etkileşimini anlar 3
D.Ö.Ç. 6 Tasarımda farklılaşan insan faktörlerini (fiziksel engelliler vb.), sürdürülebilir tasarım ve yaşam güvenliği kriterlerini göz önünde bulundurur 3
D.Ö.Ç. 7 Mimari tasarım süreciyle ilgili kaynakları elde etme, bu örneklerden yararlanma becerisi elde eder 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20