MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   Genel Matematik
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3501154 3 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Beceren
Koordinator E-mail ybeceren selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Beceren
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrenciye Genel Matematiğin yöntemlerini, uygulamalarını ve matematiksel düşünme yollarını tanıtmak kavramları alıştırma ve örneklerle geliştirmek ve teoriyi okunabilir bir lisanla açığa çıkarmak matematiksel fikirleri düşünebilmek ve iletebilmek fiziksel ve matematiksel konular hakkında özellikle türev ve integral üzerine kurgulayarak doğru ve mantıklı bir yolla düşünebilmeyi öğretmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Dersin Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme Dersin Ölçme Teknikleri: Sınav, Ödev
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Fonksiyonlar ve Grafikleri, Fonksiyonları Birleştirmek Grafikleri Kaydırmak ve Ölçeklendirmek G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
2 Trigonometrik Fonksiyonlar G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
3 Limitler ve Süreklilik Değişim Oranları ve Eğrilerin Teğetleri, Bir Fonksiyonun Limiti ve Limit Kuralları, Limitin Kesin Tanımı G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
4 Tek Taraflı Limitler ve Süreklilik. Sonsuzluğu İçeren Limitler Grafiklerin Asimptotlar. G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
5 Türev Teğetler ve Bir Noktada Türev, Bir Fonksiyon Olarak Türev. Türev Alma Kuralları, Değişim Oranı Olarak Türev. Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri, Zincir Kuralı. G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
6 Kapalı Fonksiyonlarda Türev, Bağıl Oranlar, Lineerleştirme ve Diferansiyeller. Türev Uygulamaları Fonksiyonların Ekstremum Değerleri G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
7 Ortalama Değer Teoremi, Monoton Fonksiyonlar ve Birinci Türev Testi, Konkavlık ve Eğri Çizimi G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
8 Uygulamalı Optimizasyon Problemleri G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
9 İntegral Ters Türevler. Düzlemsel Alan ve Sonlu Toplamlarla Tahminde Bulunmak, Sigma Notasyonu ve Sonlu Toplamların Limitleri G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
10 Arasınav
11 Belirsiz ve belirli integraller ve yerine koyma yöntemi, Değişken dönüşümü ve eğriler arasındaki alanlar G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
12 Dönel Cisimlerin Hacimlerini Hesaplamak G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
13 Yay uzunluğu ve Dönel Cisimlerin Yüzeylerinin Alanlarını Hesaplamak G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
14 Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
15 Belirsizlikler ve L'Hopital Kuralı, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
16 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : 0 0
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : 0 0
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Fonksiyon ve bazı özel fonksiyonları tanır. 4
D.Ö.Ç. 2 Fonksiyonlarda bir noktada limit alabilmeyi ifade eder. Sürekli fonksiyonlarının özelliklerini kullanır. 4
D.Ö.Ç. 3 Türev kavramını açıklar. Türevin fiziksel ve geometrik anlamını karşılaştırır. Türevle ilgili teoremleri yorumlar. 3
D.Ö.Ç. 4 Belirsiz ifadelerde limit hesaplar. 4
D.Ö.Ç. 5 Eğri çizimlerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 6 Belirsiz integral kavramını tanır ve integral alma tekniklerini öğrenir. İntegral alma metotlarını uygular. 3
D.Ö.Ç. 7 Belirli integralin uygulamalarını anlar ve onun problemlerini çözer. 4
D.Ö.Ç. 8 Dönel cisimlerin hacimlerini ve yüzey alanlarını hesaplamayı öğrenir. Düzlemsel eğrilerin yay uzunluğu hesaplar. Belirsizlikler ve LHopital kuralını uygular. 3
D.Ö.Ç. 9 Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar ile ters trigonometrik fonksiyonları tanır ve özelliklerini öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20