MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   STÜDYO I (A+B+C)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3501151 4,00 / 4,00 8,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Havva Alkan Bala
Koordinator E-mail halkanbala gmail.com
Öğretim Elemanı
Fatih Canan , Haluk Hüsnü Korkmaz , Bilgehan Çakmak , Doç. Dr. Havva Alkan Bala
Yardımcı Öğretim Elemanları
Süheyla Büyükşahin , Sami Kalfaoğlu
Dersin Amacı -Öğrencilerin çizimle yüzleşmeleri ve kalemle tanışmalarının sağlanması: Kaleme hakimiyet, çizgi tonu elde etme, tarama, ve gördüğünü olabilecek en uygun şekilde ifade edebilme becerisini vermeye çalışmak. -Orantı kurma becerisini kazandırmak ( basit nesnelerin çizimi, geometrik formların serbest çizimi) Soyutlama nedir?, Görsel algı nedir ? Bu konular Niçin gereklidir? Ne işe yarar Nasıl gerçekleştirilir?, Örnek uygulamaların hem sınıfta hem de evde ödev olarak yapılması. İnsan ve İnsan Gereksinimleri, İnsan ve Mimarlık: Mimaride temel konusu olarak İnsan -Temel insan gereksinimleri: Fiziki ve Sosyo-kültürel gereksinimler -İnsanın antropomorfik özellikleri: statik ve dinamik -İnsan ölçeği kavramı -İnsan figürü çalışması ( gerekirse ve sınıfın motivasyonuna göre çalışma verilmesi) Mekân kavramı-Genel Mekân kavramı: Mekânın kavramının tanımı, mekânın en basit şekilde algılanması ve hissedilmesi, doğal ortamda mekân algısı ve hissi, mekân kavramı üzerine çeşitli görüşler -Mekânın fiziksel özellikleri: mekânı var eden temel unsurlar, Mekân ve duyularımız ( görme, işitme, dokunma- tensel temas, koku), Kavramsal mekân - Mekânın Öğeleri. Fiziksel sınırlandırmayı oluşturan temel öğeler: Taban Düzlemi ,Baş üstü Düzlemi, Dikey elemanlar - Mekânı var eden öğelerin yapay ve doğal olma durumları -Mekânsal çeşitliliğin var edilmesi ( temel öğelerle) - Kapalılık Hissinin oluşumuna bağlı olarak Mekân: - Açık Mekân - Yarı açık Mekân - Kapalı Mekân - Mekânın Kullanımına Göre sınıflandırılması: -Özel -Yarı Özel - kamusal -Mekânın Soyut Anlamları / Sübjektif mekan ?(Simgesel,-Tarihsel- Anısal, Dinsel, Kutsal, mistik, Anlamsal)
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 30 30 0 30 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik anlatımlar, sınıf içi uygulamalr ve mekan odaklı bir ana projenin tanımı ve çözümü ile ders yürütülür
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma, Çizgi çalışması, Anket
2 Mimar tanımı, Mimarlık nedir?, Mimari Kaynakların tanıtımı Mimarlık Kavramları/ Doğan Kuban
3 Soyutlama 1 / Görsel algı Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü/ Doğan Hasol
4 Bayram tatili
5 İnsan Gereksinimleri-Engelli-farklı kullanıcı ile mekan ilişkisi Dönüşüm/ F.Kafka
6 Mekan 1- Mekan Kavramı Yaşanan Mimari/ S. Rasmussen
7 Mekan 2- Algısal Mekan Dönüşüm/ F.Kafka
8 Mekan 3- Kavramsal Mekan ? Hayal Sözlüğü- Görünmez Kentler Mimarlıkta Söylem, Kuram Ve Uygulama/M. İnceoğlu-N. İnceoğlu
9 Strüktür Mimarlık Form ve Geometri/ Esen Onat
10 Eylem Analizi-Eleman Etüdü Mimarlık Ve Yapı Sözlüğü/ D. Hasol
11 Planlama Süreci Adım Adım Mimarlık/ F.Sırmalı
12 Mekan projesi Bina Bilgisi Çalışmaları/ E.F. Arıcan
13 Mekan Projesi Bina Bilgisi Çalışmaları/ E.F. Arıcan
14 Mekan Projesi Bina Bilgisi Çalışmaları/ E.F. Arıcan
15 Mekan Projesi Bina Bilgisi Çalışmaları/ E.F. Arıcan
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 15 10 - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 30 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 8
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 12 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 8 3
Ödev : 8 3
Küçük Sınavlar : 8 2
Ara Sınav : 1 8
Final : 1 8
DERSİN AKTS KREDİSİ 8
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Ders kapsamında ve daha sonraki dönemlerde gerekli olabilecek serbest çizim, ve serbest ifade tekniklerini bilir 4
D.Ö.Ç. 2 Mekansal ihtiyaçları, insan ergonomisi, temel mimar kavramları öğrenir 4
D.Ö.Ç. 3 Meslek alanı ve etiği ile taşınır 4
D.Ö.Ç. 4 Çok katmanlı ve çok boyutlu düşünmeyi öğrenir 4
D.Ö.Ç. 5 Takım çalışmasını öğrenir 4
D.Ö.Ç. 6 Mimaride etkin düşünme ve mimari soru ve sorunlara çözüm üretme becerisi ile tanışır 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20