MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. DR. EMİNE YILDIZ KUYRUKÇU
Fakülte Adı:  MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİNA BİLGİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  BİNA BİLGİSİ
E-Mail :  mimar-emine hotmail.com
Telefon : 03322414401/5191
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

BİLİMSEL/SANATSAL ÇALIŞMALAR


A- Uluslararası Çalışmalar

A-3) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler


1. YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE, KUYRUKÇU ZAFER (2015). THE LIFESTYLE OF RÛMS AND ITS REFLECTION TO LIVING SPACE: THE CASE OF SİLLE. INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE(6), 30-56., Doi: 10.17365/TMD.2015614140 


2. YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE, ULUSOY MİNE, KUYRUKÇU ZAFER (2015). The Increase of Prestige Gated Communities in Consumption Culture and The Reasons for Their Increasing Popularity. ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 3(1), 28-43. 


3. YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE (2015). STERILE LIVES AND NEW CLASSISM UNDERSTANDING: AN EVALUATION OF THE SELF ENCLOSED LUX BUILDING COMPLEXES IN THE EXAMPLE OF KONYA. INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES, 2(3), 93-118., Doi: 10.17366/UHMFD.2015310574 


4. KUYRUKÇU ZAFER, YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE (2015). The Potential of Vernacular Materials to the Sustainable Building Design: Experience of Construction Design with Adobe Material. International Journal of Natural Sciences Research, 3(3), 39-47., Doi: 10.18488/journal.63/2015.3.3/63.3.39.47 


5. YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE, KUYRUKÇU ZAFER (2015). Architectural Language Based on ‘Place’: The Case of Sille. International Journal of Natural Sciences Research, 3(2), 30-38., Doi: 10.18488/journal.63/2015.3.2/63.2.30.38 


6. KUYRUKÇU ZAFER, YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE (2015). An Educational Tool the Importance of Informal Studies/Studios in Architectural Design Education: A Workshop Summary. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 2666-2673., Doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.950 


7. OKTAÇ BEYCAN ARİFE DENİZ, YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE, KUYRUKÇU ZAFER (2014). Informal Activities in Architecture Training: A Summer School Sample Historical Elmalı Town. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 143, 92-98., Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.07.367 


8. ULUSOY MİNE, YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE (2012). The Meaning and Importance of the Traditional Architecture in Architecture Education; Gönen Winter School Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47, 2120-2126., Doi: 10.1016/j.sbspro.2012.06.960 


9. EKİNCİ OSMAN, YILDIZ EMİNE (2011), Mevlana Müzesinde Oluşan Hasar Nedenlerinin Araştırılması ve Uygun Temel Güçlendirme Sisteminin Seçilmesi, e-Journal of New World Sciences Academy, Engineering Sciences, Volume: 6, Number:4, Article Number: 1A0249, pp. 1417-1439, ISSN: 1308-7231


B- Uluslararası Bildiriler

B-1) Tam metinli bildiriler (Yabancı dilde sözlü sunulan ve tam metni yayınlananlar)


1. KUYRUKÇU ZAFER, YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE (2015). Tarihi Yapıların Yeni İşleve Adaptasyonun Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi: Fuat Anadolu Evi. 2nd International Sustainable Buildings Symposium, 517-525. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)


2. KUYRUKÇU ZAFER, YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE (2014). An educational tool the importance of informal studies/studios in architectural design education: A workshop summary. 5th International Conference on New Horizons in Education, 376-383. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)


3. SOĞANCI ALİ SİNAN, YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE (2014). The Deteriorations on Building Stones Used in Historical Sultanhanı Caravansary (Aksaray, Turkey) Due to Freezing and Salinization Related to Capillarity and Moistening Effects. International Conference on Civil and Environmental Engineering, 296-300. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)


4. YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE (2013). The Analyze of Socio-Spatial Segregation High Income Groups "The Case of Müsiad Houses in Meram Konya". International Conference on Mechanical, Architectural and Civil Engineering, 153-157. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) 


5. YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE, ULUSOY MİNE (2013). Statistical Analysis of User Satisfaction in Mass Housing Applications. International Journal of Multidisciplinary Thought, 3(1), 117-122. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)


6. ULUSOY MİNE, ERDOĞAN EBRU, YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE, ERDOĞAN HACI ABDULLAH (2012).  An Investigation on Residential Satisfaction in Mass Housing: A Case Study of Garanti Houses in Konya-Turkey.  1st International Conference on Architecture and Urban Design, 865-874. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)


7. YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE, ULUSOY MİNE (2012).  YENİ BİR SOSYO-MEKANSAL DÖNÜŞÜM FORMU OLAN “DIŞA KAPALI YERLEŞMELER”, KONYA ÖRNEĞİ.  24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, 203-212. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)


8. YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE, ULUSOY MİNE (2012). The New Trends of Housing: Gated Communities, the Case of Konya (Turkey). International Journal of Multidisciplinary Thought, 2(2), 295-306. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)


9. EKİNCİ OSMAN, YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE (2011). The Analysis Of The Cracks Occurred In Konya Mevlana Museum Using Sap 2000 Computer Program. International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology, 335-339. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)


B-1.1) Özet (Abstract) (Yabancı dilde sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)


1. ALKAN AHMET, YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE, KUYRUKÇU ZAFER (2017). DETERMINATION OF PLACE-SPCECIFIC DESIGN CRITERIA IN THE CONTEXT OF KENNETH FRAMPTON’S PRINCIPLES. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING ARCHITECTURE AND DESIGN, 567-568. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)


2. YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE, KUYRUKÇU ZAFER (2017). MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ AÇISI. 2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, 579-580. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)


3. KUYRUKÇU ZAFER, YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE (2017). PHYSICAL CHANGE IN UNIVERSITY STRUCTURES: THE CASE OF FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF SELCUK UNIVERSITY. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING ARCHITECTURE AND DESIGN, 577-578. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)


4. KUYRUKÇU ZAFER, YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE (2017). SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ’NÜN FONKSİYON BÖLGELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. 2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, 575-576. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)


5. YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE, KUYRUKÇU ZAFER (2017). DISCUSSION OF DELOCALIZATION OF LOCAL IN ARCHITECTURE BASED ON TOURISM STRUCTURES. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING ARCHITECTURE AND DESIGN, 581-582. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)


6. YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE, KUYRUKÇU ZAFER (2015). Architectural Language Based On 'Place': The Case of Sille. 2nd International Scientific Conference on Applied Sciences and Engineering, 15-16. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)


7. KUYRUKÇU ZAFER, YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE (2015). The Potantial of Vernacular Materials to the Sustainable Building Design: Experience of Construction Design with Adobe Material. 2nd International Scientific Conference on Applied Sciences and Engineering, 14-14. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)


8. OKTAÇ BEYCAN ARİFE DENİZ, YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE, KUYRUKÇU ZAFER (2014).  Informal Activities in Architecture Training: A Summer School Sample Historical Elmalı Town.  3rd Cyprus International Conference on Educational Research, 13-13. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)


9. YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE, SOĞANCI ALİ SİNAN (2010). Deteriorations on Historical Buildings Due to Capillarity-Aksaray Sultanhani Caravansary Model (Turkey). Conference on the Water Observation and Information Systems for Decision Support, 2, 726-726. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)


D- Ulusal Çalışmalar

D-1) Araştırma makalesi (hakemli)

1. KUYRUKÇU ZAFER, YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE (2017). Tarihi ve Kültürel Süreklilik Bağlamında Sait Bektimur Evi’nin YenidenKullanımı.  ARTİUM, 5(2), 38-50.

2. YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE, KUYRUKÇU ZAFER, AYDIN DİCLE (2015). Geleneksel Konya Evlerinden Fuat Anadolu Evi’nin Yeniden Kullanım Bağlamında Değerlendirilmesi. ARTİUM, 3(1), 79-91. 


3. YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE, ULUSOY MİNE (2014). The Analysis of User Satisfaction in The New Trends of Housing Gated Communities. Selcuk University Journal of Engineering ,Science and Technology, 2(3), 1-12., Doi: 10.15317/Scitech.201439625


D-3) Mesleki veya Kurumsal Dergilerde Makale


1. YILDIZ KUYRUKÇU EMİNE, KUYRUKÇU ZAFER (2015). MİMARLIKTA YER(SİZLİĞ)İN ANTALYA’DAKİ TURİZM YAPILARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ. MİMARAN(12), 27-33. (Ulusal) (Hakemsiz)  


E- Ulusal Bildiriler

E-1) Tam metinli bildiriler (Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar)


1. UYSAL A. F., ULUSOY M., YILDIZ KUYRUKÇU E., TOMAN M., (2012), Tarihi Süreçte Onsekiz Akaret Evlerinin (İstanbul) Mimari Mekanının Değişiminin Değerlendirilmesi, Uluslararası Cumhuriyet’ten Günümüze Şehir ve Şehircilik, 02-04 Kasım 2012, Çorum-Türkiye, pp. 89-111 (Sözlü olarak sunuldu ve tam metin basıldı)

2. UYSAL A. F., BAKIR İ., YILDIZ E., LEVEND S., (2010), “Kentsel Alanda Yoğunluk Değerlerinin ve Sosyal Donatı Alanlarının Büyüyebilirliklerinin Planlanması”, Planlamanın Dili-8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 34. Kolokyumu, 8-9-10 Kasım 2010, Kayseri-Türkiye, ISBN: 978-605-01-0190-4, pp. 403-422 (Sözlü olarak sunuldu ve tam metin basıldı)


UYGULAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR


O- Bilimsel/Sanatsal Faaliyetlere Katkı

Uluslararası


O-1) Hakemlikler


1. ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ, Yayın Hakemliği 


O-2) Yayın kurulu üyelikleri


1. ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ, Yayın Kurulu Üyeliği


O-5) Bilimsel/Sanatsal toplantı düzenleme kurul üyeliği


1. ICONARCH II, International Congress of Architecture Innovative Approaches in Architecture and Planning, 20-22 November 2014, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Organizasyon Komite Üyeliği


2. 2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, 12-13 Mayıs 2017, Kongre Yürütme Kurul Üyeliği   Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Mimarlik BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli23/12/200815/01/2013
S.Ü. Mimarlik Fakültesi Mimarlik BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli15/01/201302/06/2016

 Ek Bilgi

 Dersler