MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SELÇUK SAYIN
Fakülte Adı:  MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ YAPI BİLGİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YAPI BİLGİSİ
E-Mail :  ssayin selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2002 
Eindhoven University of Technology20102010
Georgia Institute of Technology20152016

  Akademik Yayınlar:

Makaleler

1. Saim KORUR, Selçuk SAYIN,Ercan H. OĞUZALP, S. Zerrin KORKMAZ, Konutlarda Kullanıcı Gereksinmelerine Bağlı Olarak Yapılan CepheMüdahalelerinin Fiziksel Çevre Kalitesine Etkisi, S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, C.21, S. 3 -4, pp. 175-187, Konya, 2006.

2. Esra YALDIZ, Selçuk SAYIN, The Context of Culture and Space Ermenek, On Site Review,18, Fall/winter 2007/2008, pp. 68-69, Calgary Alberta, CANADA, 2007.

3. Selçuk SAYIN, Değişim Kavramının Mimarlığa Yansıması; İnteraktif Yüzeyler,Mimaran, Konya Mimarlar Odası Dergisi, Sayı:6, ss. 75-78, 2011.

4. Selçuk SAYIN, İlhan KOÇ, Güneş Enerjisinden Aktif OlarakYararlanmakta Kullanılan Fotovoltaik (PV) sistemler ve Yapılarda KullanımBiçimleri, S.Ü. Müh.-Mim. Fak.Dergisi, C.26, S. 3, pp. 89-106, Konya, 2011.

5. Selçuk SAYIN, Sanayisi Gelişmiş Konya’nın Mimarisi Gelişmemiş Endüstri Yapıları, Mimaran,Konya Mimarlar Odası Dergisi, Sayı:9, ss. 4-6, 2013.

6. Fatih CANAN, Selçuk SAYIN, Mustafa KORUMAZ, Cultural Identity in Contemporary TurkishArchitecture Case Study in Konya, Iconarp International Journal of Architectureand Planning, Vol.3, No.1, pp. 44-62, 2015.

Uluslararası bilimseltoplantılarda sunulan bildiriler

1. İlhan KOÇ, Selçuk SAYIN, The ImportanceAnd Necessity Of Using Alternative Renewable Energy Resources In BuildingSector In Turkey In Terms Of Preventing Environmental Pollution,   12th International Symposium on EnvironmentalPollution and its Impact on life in the Mediterranean Region, 4-8 October,Antalya,  2003.

2. Saim KORUR, S. Zerrin KORKMAZ,Selçuk SAYIN, Electromagnetic Pollution inBuildings and Its Effects on Human Health, 7th International Conference on Electrical Engineering, 25-27May, Cairo, Egypt, 2010.

3. Selçuk SAYIN, Saim KORUR,S. Zerrin KORKMAZ, Evaluationof Precast Exterior Panel Walls (Used in Tunnel Formwork Applications) in Termsof Environmental Quality, 8th International Conference on Civil andArchitecture Engineering, 25-27 May, Cairo, Egypt, 2010.

4. Selçuk SAYIN, Fatih CANAN,Armağan G. KORUMAZ, Attaching Pedestrian Bridges to Urban Spaces: The Case of Konya, 2ndInternational Conference on the Constructed Environment, 29-30 October,Chicago, USA, 2011.

5. Fatih CANAN, Selçuk SAYIN,Mustafa KORUMAZ, The Problem of Cultural Identity in Contemporary Turkish Architecture:Case Study in Konya, 2nd International Conference on theConstructed Environment, 29-30 October, Chicago, USA, 2011.

6. Armağan G. KORUMAZ, Mustafa KORUMAZ, Selçuk SAYIN, Information andCommunication Technologies in Architectural Documentation and Design Process,2nd International Conference on the Constructed Environment, 29-30October, Chicago, USA, 2011.

7. Armağan GÜLEÇ KORUMAZ, Osman Nuri DÜLGERLER, Selçuk SAYIN, Mustafa KORUMAZ, Informationand Communication Technologies in Architectural Documentation, FIG WorkingWeek 2012, 06-10 May, Rome, Italy, 2012.

8. Selçuk SAYIN, Managing Architectural Design Process forLean Construction, International Journal of Arts & Sciences MultidisciplinaryConferences, 02-07 December, Gottenheim, Germany, 2012.

9. Selçuk SAYIN, Comparison of Architectural Design Processesof Prescriptive Approach and Performance Approach, 3rd AnnualInternational Conference on Architecture, 10-13 June, Athens, Greece, 2013.

10. Selçuk SAYIN, Service Life Planning for Sustainable Architecture, Proceedings of SecondInternational Conference on Sustainable Human Development iSHuD 2014, 2-3April, pp. 251, London, UK, 2014.

11.Selçuk SAYIN, Gülser ÇELEBİ, A Review on Performance Based Building Design Models, 2ndInternational Sustainable Buildings Symposium ISBS 2015, 28-30 May, Ankara,Turkey, 2015.

Ulusal bilimseltoplantılarda sunulan bildiriler

1. Selçuk SAYIN,İlhan KOÇ, Türkiye'de Alternatif Yenilenebilir EnerjiKaynaklarının Kullanımının Genel Ekonomiye Ve Yaşama Katkılarının Yapı SektörüBakımından DeğerlendirilmesiSürdürülebilirÇevre İçin Enerji Denetimi - Yalıtımı Kongresi ve Sergisi , 11-12 Ekim,İstanbul, 2004.

2. Havva ALKAN BALA, Marc BUSSIERE, Selçuk SAYIN,Yavuz ARAT, Mimari Tasarım EğitimindeUluslar arası İşbirliği İçinde Öğretme/Öğrenme Deneyimi, Mimari TasarımEğitimi: Bütünleşme 2 Sempozyumu, 20-21 Ekim, İstanbul, 2011.

Diğer AkademikEtkinlikler

1. 2. Ulusal YapıMalzemesi Kongresi ve Sergisi, 6-8 Ekim 2004, İstanbul (Katılımcı).

2. InternationaleSommerakademie für Bildende Kunst, Architektur ohne Dach Roofless architecture,15-27 May 2005, Salzburg, Avusturya. (Workshopa katılım)

3. Meram AnadoluLisesi’nde “Mimarlık Bölümü ve Eğitimi” bilgilendirme semineri, 27.04.2006, Konya.

4. “Kentler, Mekanlar,Kültürler, Avusturya, Salzburg – Yaz Akademisi Çalışması”, Mimari Birikimler Seminerleri-3,S.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi, Halil Cin Konferans Salonu, 10 Kasım 2006, Konya.

5. Selçuk ÜniversitesiMimarlık Bölümü Kış Okulu Organizasyonu, Puzzle and Pattern AtölyeYürütücülüğü, 9 Ocak 2006 – 9 Şubat 2007, Konya.

6. V. Mimarlık EğitimKurultayı, 11-13 Kasım 2009, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul

(Selçuk ÜniversitesiMimarlık Bölümü Öğretim Elemanı Temsilcisi).

7. Eindhoven Universityof Technology Department of Architecture, Building and Planning – MisafirAraştırmacı 2010 Haziran – Temmuz.

8. Mimaran, KonyaMimarlar Odası Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2011-2013 yılları arası).

9. ICONARCH - I,International Congress of Architecture I, “Architecture and Technology”,Uluslar arası Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Kongre SekreteryasıYürütücülüğü, Kasım 2012.

10. Selçuk SAYIN, 2012,“Managing Architectural Design Process for Lean Construction”, InternationalJournal of Arts & Sciences Multidisciplinary Conferences, 02-07 December,Gottenheim, Germany (sözlü sunulan bildiri- yayınlanmamış).

11. ICONARP, SelçukÜniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2013-Devamediyor).

12. ICONARCH - II,International Congress of Architecture II, “Innovative Approaches inArchitecture and Technology”, Kongre Sekereteri ve Organizasyon Komitesi Üyesi,20-22 Kasım 2014.

13. Georgia Institute ofTechnology, School of Architecture, High Performance Building Lab-MisafirAraştırmacı, Ağustos 2015-Devam ediyor. (TÜBİTAK BİDEB 2219 Bursu ile)


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler