MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BİLGEHAN YILMAZ ÇAKMAK
Fakülte Adı:  MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİNA BİLGİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  BİNA BİLGİSİ
E-Mail :  cakmakbilgehan gmail.com
Telefon : 0332 2231041
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK

 

Selçuk Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Bina Bilgisi Anabilim Dalı

Kampüs/KONYA/TURKEY

 

0 542 273 1850

cakmakbilgehan@gmail.com


 

Adı Soyadı                               :Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK

Doğum tarihi                           :17.06.1979

 

Bildiği Yabancı Diller         

Puanı

Sertifikası

(KPDS/ÜDS ve Diğ)

Yılı

İngilizce

68.750

ÜDS

2010

 

Eğitimi(Tarihleri ve yerleri)   

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Mezun Olduğu Tarih

Lisans

Mimarlık/Bina Bilg.

Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi

2001

Yükseklisans

Mimarlık/Bina Bilg.

Konya, Selçuk Üniversitesi, F.B.E.        

2004

Doktora

Mimarlık/Bina Bilg.

Konya, Selçuk Üniversitesi, F.B.E.        

2011

 

ÇalıştığıKurumlar (Tarihleri ile birlikte)

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Tarihler

Arş. Gör.

Mimarlık Bölümü

Selçuk Üniversitesi-

Müh-Mim. Fak

2002-2011

Öğr. Gör.Dr.

Mimarlık Bölümü

Selçuk Üniversitesi-

Mimarlık Fak.

2011-2013

Yrd.Doç.Dr.

Mimarlık Bölümü

Selçuk Üniversitesi-

Mimarlık Fak.

2014-……….

 

 

Lisansve Lisansüstü Eğitiminde Verdiği Dersler

 

Lisans

Lisansüstü

Güz Dönemi dersleri

Yarıyılı

Güz Dönemi

Stüdyo I

1.yy

Mekanın Sentaktik Analizi (FBE)

Stüdyo VII

7. yy

Herkes için Tasarım (FBE)

Stüdyo III

3.yy

 

Temel Tasar ve Plst. San

1.yy

 

Kırsal yerleşmeler ve Köy Mimarisi

7.yy

 

Engelliler için Bina ve Çevre Tasarımı

3.yy

 

 

 

DoktoraUzmanlığını Yaptığı Anabilim Dalı

Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı

Doktora Tez Başlığı         :Kırsaldan Kente Göç ile Kent Çeperlerinde OluşanKonutların Mekansal Dizim Yöntemiyle Analizi, Konya Örneği.

DoktoraTez Danışmanı   : Prof. Dr. Kerim ÇINAR

Üniversite/AnabilimDalı :Selçuk Üniversitesi F.B.E./Mimarlık, Bina bilgisiAnabilim dalı

 

Yayınlar

 

B-Uluslararası Bildiriler

B-1) Çakmak Yılmaz Bilgehan, Aydın Dicle 2010, “Kaynaştırma Eğitimi Veren İlk Öğretim Okullarında Engelli ÖğrencilerinMimari Gereksinimleri” ELMİS 2010 International Conference on Inclusion, 3-6May 2010, Konya (Yüksek Lisans tezinden yapılmıştır)

 

B-1) Cakmak Yılmaz Bilgehan, Kalfaoğlu Sami,  2011,The Syntactic Analyses ofSpatial Alteration of Rural Dwellings in Migration Process, Case of Konya”, International Journal of Artsand Sciences, Vol. 4, Number 17, 381-392, October 2011 (Doktora tezinden yapılmıştır)

 

B-1)Kalfaoğlu Sami, Bakır İbrahim, Cakmak Yılmaz Bilgehan, 2011, The Transformation Of Traditional ResidentialPatterns Through Development Plans: Konya Case InternationalJournal of Arts and Sciences, Vol. 4, Number 17.  October 2011

 

B-1) Çakmak Yılmaz Bilgehan, Çınar Kerim 2012, “Vernacular Settlements inCultural Continuity Contex”, ICONARCH International Congress ofArchitecture-I-, proceedings book, ISBN: 978-978-605-86483—9.November 2012.

A-3)Çakmak Yılmaz Bilgehan 2013., “Kültürel Mirasın Korunması Bağlamında BirYeniden Kullanım Örneği, Hamdi Gültepe Evi” ARTIUM Mimarlık Planlama Tasarım veSanat, Hasan kalyoncu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık FakültesiDergisi, Vol: 1, No: 1, s: 44-54. ISSN: 2147-6663, Temmuz 2013

B-2) Çakmak Yılmaz Bilgehan, Korur Saim2013, “Evaluationof the Use of Pedestrian Overpassesin the Context of Adapted PhysicalActivity” 19 th International Symposium of Adapted Physical Activity, p: 260,book of abstracts, 19-23 July 2013

 

B-1.1)ÇakmakYılmaz Bilgehan 2013, “Elderly Care CenterDesign in the Social Integration of Elderly”,International Istanbul Initiative on Ageing 2013 Congress, p: 205, bookof abstracts 4-6 October 2013,İstanbul.

 

B-1.1)ÇakmakYılmaz Bilgehan 2013,“Elderly and Disabled Care,Research and Practice Center Design, Student Projects” International Istanbul Initiative on Ageing 2013 Congress, p: 206, book ofabstracts 4-6 October 2013,İstanbul.

 

B-1) Çakmak Yılmaz Bilgehan 2013, “An Experimental View toAnatolian Adobe Housing Typology” Kerpic’13 – New Generation Earthern Architecture: Learning fromHeritage International Conference Istanbul AydinUniversity, Turkey, 11-14 September 2013.

 

B-1) Aslan H.Derya, Çakmak Yılmaz Bilgehan 2014, “Syntactıc Analysıs And Evaluatıon Of TurkıshPrımary School Buıldıngs” ARCH Design 2014, International Conference on designmethodologies, 8-10 May 2014, İstanbul

 

B-1) Aslan H.Derya, Çakmak Yılmaz Bilgehan 2014, “Syntacticanalysis and evaluation on different primary school buildings in Turkey” Proc. of the Intl. Conf. on Advances In Civil,Structural And Construction Engineering CSCE 2014. Copyright © Institute ofResearch Engineers and Doctors. All rights reserved. ISBN:978-1-63248-020-0doi:10.15224/978-1-63248-020-0-15

 

B-1) CAKMAKYILMAZ Bilgehan , TAEBİ Bita “TheTransformatıon Of Anatolıan Rural Housıng In Modernızatıon Process In TheContex Of Cultural Contınuıty” “3rd National Conference on ClimateBuilding and Energy Efficiency” 13-14 may 2015, Isfahan, Iran.

 

D-Ulusal Çalışmalar

D-1) Yılmaz Bilgehan 2005, “Bedensel Engelli Çocukların TemelEğitim Okullarında Eğitim Alabilmesi İçin Gereken Mimari Düzenlemeler” S.Ü.Müh-Mim. Fak. Dergisi, c.20, s.3, 2005, Konya (Yüksek Lisans tezindenyapılmıştır)

 

D-1) ÇakmakYılmaz Bilgehan 2006, Engellilerin Sosyal Hayata Katılmasında Fiziksel ÇevreDüzenlemelerinin Rolü, ÖZ-VERİ Dergisi (T.C.Başbakanlık Özürlüler İdaresiBaşkanlığı Hakemli-Süreli yayın) ISSN: 1304-8082 syf:863-879, Ankara.

 

D-1) Çakmak Yılmaz Bilgehan 2012, “Konya Kent Merkezinin UlaşılabilirliğininEvrensel Tasarım İlkeleri Bağlamında İncelenmesi” Mimaran Dergisi, Haziran 2012Yıl:4 sayı: 8, syf:17-23. Konya

 

D-7) “I.Ulusal Engellileştirilenler 2013Sempozyumu”, Afiş, Broşür, Kitap kapağı tasarımları, Konya.

 

E-Ulusal Bildiriler

E-1) Yılmaz Bilgehan, Aydın Dicle 2004, “ OrtopedikEngelliler İçin Eğitim Mekanları Tasarımında Malzemenin Önemi” II. Ulusal YapıMalzemesi Kongresi, 6-8 Ekim 2004 Kongre Bildirileri Kitabı, ss: 230-240,İstanbul. (Yüksek Lisans tezinden yapılmıştır)

 

E-1) Çakmak YılmazBilgehan 2010, “Sayısal Analiz Yöntemlerinden MekansalDizin (Space Syntax) Yönteminin Mimari Tasarım Eğitiminde Kullanılması”Mimarlık Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, 25-27 Kasım 2010, Konya(Doktora tezinden yapılmıştır)

 

E-1) Çakmak Yılmaz Bilgehan 2011, “Kent MerkezleriUlaşılabilirliğinin Evrensel İlkeler Bağlamında Değerlendirilmesi” 6.EngelsizÜniversiteler Çalıştayı,  YeditepeÜniversitesi,22-25 Mart2011, İstanbul

 

F-Ulusal Kitaplar

                   F-1) Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK, “Kırsaldan Kente Göç Sürecinde MekansalDeğişim”, Çizgi Kitabevi Yayınları, ISBN: 978-605-4451-69-2, 151 syf. Konya, Eylül 2011

 

M-Yarışmalar

M-2)Ulusal/ KonyaBüyükşehir Belediyesi, Yaya Üst Geçitleri Mimari Proje Yarışması 3. MansiyonÖdülü, 2005, Konya

 

Araştırma Raporu:

Yılmaz Bilgehan2005 ,“Bedensel Engelliler İçin Eğitim MekanlarıDüzenlemesinde Mimari Engeller” Raportörlük, II. Özürlüler Şurası Genel KurulKararları, Ankara.

 

O- Bilimsel/Sanatsal Faaliyetlere Katkı

Ulusal

O-12)Yılmaz Çakmak Bilgehan 2013, I.UlusalEngellileştirilenler 2013, Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyeliği, Konya. www.ukem.org

 

Yılmaz Çakmak Bilgehan, 20-22 Kasım2014, International Conference on Architecture and Planning, ICONARCH II,Organizing Commitee Member, Secreteriat, www.iconarch.org

 

Çakmak Yılmaz Bilgehan 2014, International Journal of Architecture andPlanning Associate Editor of ICONARP,International Journal of Architecture and Planning, http://www.iconarp.com/ Selcuk University,Faculty of Architecture, Department of Architecture, 42030, Konya

 

 

CAKMAKYILMAZ Bilgehan Key note speaker andscientific commitee member “3rd National Conference on ClimateBuilding and Energy Efficiency” 13-14 may 2015, Isfahan, Iran.

 

 

Yrd.Doç.Dr. Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Yönetilen Tezler
1. Halil Taha Kılıç, " "TARİHİ YAPILARDA BANKA UYGULAMALARI VE TASARIM SÜRECİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Mimarlık, - 2015, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler