MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MUSTAFA TOSUN
Fakülte Adı:  MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ YAPI BİLGİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YAPI BİLGİSİ
E-Mail :  mustosun hotmail.com
Telefon : 0.332.2232227
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi1988 

  Akademik Yayınlar:

A.  Uluslararası hakemlidergilerde yayımlanan makaleler :

A 1. TOSUN, M., DINCER, K., 2010, “Modelling Of AThermal Insulation System Based On The Coldest Temperature Conditions By UsingArtificial Neural Networks To Determine Performance Of Building For Wall TypesIn Turkey”, International Journal of Refrigeration, DOI:10.1016/j.ijrefrig.2010.08.001

A 2TOSUN, M., DINCER, K.,BASKAYA, S., 2010, “Rule-Based Mamdani-Type Fuzzy Modelling of ThermalPerformance of Multi-layer Precast Concrete Panels Used in ResidentialBuildings in Turkey”  Expert Systems WithApplications, DOI:10.1016/j.eswa.2010.10.081

A 3. TOSUN, M., Dincer K, Baskaya S.,2010, “Rule-BasedMamdani-Type Fuzzy Modelling Of Thermal Performance Of Wall Types Most Used InResidential Buildings In Turkey” Conference Information: 10th International Multidisciplinary ScientificGeoconference SGEM 2010, JUN 20-26, 2010 Albena, BULGARIA

B.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulanve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler :

B 1. - TOSUN, M., Dincer, K., Baskaya, S., 2010,Rule-Based Mamdani-Type Fuzzy Modelling Of Thermal Performance Of Wall TypesMost Used In Residential Buildings In Turkey. 10th InternationalMultidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM 2010. ISBN 10:954-  91818-1-2, Volume II, s 331-338,Bulgaria (Seçilerek dergide (A3) yayımlanmıştır.)

B 2. - Tosun, M., Yılmaz, Y.,  Dincer, K., Sozer, H.Ç., 2014, Investigation of Influence of Wall Colors on Conserving Energy in LEDLighting Systems, 7th International Ege Energy Symposium & Exhibition, June 18-20, 2014

 

D. Ulusal hakemli dergilerdeyayımlanan makaleler :

D 1. TOSUN, M., 2006, “SesKirliliğini Önlemek İçin B. A. Prefabrike Cephe Elemanlarının Analizine Yönelik  Bilgisayar Programı Modeli”,  Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen BilimleriDergisi, ISSN:1302-3187, Cilt 6, sayı 1, s.1-8  AFYON

E. Ulusal bilimsel toplantılardasunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E 1.TOSUN, M., 2003. “EnerjiTasarrufu İle İlgili Endüstri Yapılarının Cephe Elemanlarına Yönelik IsıYalıtım Analizi İçin Dinamik Bir Hesaplama Program Örneği” TMMOB Makine Mühendisleri Odası,Yalıtım Ve Enerji YönetimiKongresi 21-22-23 Mart 2003 Eskişehir/Türkiye

E 2. TOSUN, M., 2003.Yapılardan Beklenen Isı Ve SesYalıtımı Davranışının  OptimizasyonunaYönelik Bir Model Analiz Programı” Yapı Malzemesi Kurultayı 2003, “YapıMalzemesinin Geleceği”

E 3. TOSUN, M., 2002, “Yapı Malzemelerinin Yaşam Konforunu SağlamayaYönelik Kullanımında B.A. Prefabrike Taşıyıcı Olmayan Çok Katmanlı CepheElemanları İçin Hazırlanan Bir Bilgisayar Programı” I. Ulusal Yapı MalzemesiKongresi ve Sergisi, cilt I, s.366-376, İstanbul

E 4. TOSUN, M., 2002, “Malzemenin Estetik Bağlamda Tasarım İçin Kullanımına Örnek Olarak alınanB.A. Prefabrike Cephe Elemanlarında Yüzey Oluşturma Yöntemleri Ve Uygulamaları”I. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, cilt II, s.387-397, İstanbul

E 5. TOSUN, M., 2006,“Yapılarda Enerji Tasarrufuna Yönelik Çabalar İçin Bir Bilgisayar AnalizProgramı Modeli” Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi,Türkiye 10. EnerjiKongresi, cilt II, s.315-321, İstanbul

E 6. TOSUN, M., 2007,Betonarme Prefabrike Cephe Elemanları İçin Üretim BoyutlarınınOluşturulmasına Yönelik Bir Bilgisayar Program Modeli.” PrefabrikasyondaYenilikler ve Eğitimi Sempozyumu, 13 Kasım 2007,  s.19, İSTANBUL

 

F. Diğer yayınlar :

F 1.1KOÇU,N., ESİN,T., TOSUN, M., 1994. “Dış duvarlarınMermer-Traverten ile kaplanması ve sorunları”,yıl:1, sayı:1, s.9-14  KONYA

F 1.2. TOSUN, M., 1998,Prefabrike Beton Cephe Elemanlarının Tasarımı” Anadolu BirliğiDergisi, Yıl 1, sayı 2, s.26-27, KONYA

F 1.3. TOSUN, M., TOPAK,H., 2009,Marmaray Tüp Geçit Projesi veBatırılmış Tüneller Tarihçesi” Kent Yapı, Yıl 1, sayı 2, s.40-43, KONYA

F 1.4. TOSUN, M., TOPAK, H., 2009,Tüneller, Deprem ve Tünel DelmeMakinaları” Kent Yapı, Yıl 1, sayı 3, s.44-48, KONYA

F 1.5. TOSUN, M.,  2009,Rüzgar Türbini” Kent Yapı, Yıl 1, sayı 4, s.60-64, KONYA

F 1.6. TOSUN, M., DEMİRTAŞ,G., 2010,GRC(GFRC) Yapı Malzemesi ve Uygulama Örnekleri” Kent Yapı, Yıl 1,sayı 5, s.54-60, KONYA

F 1.7. TOSUN, M., 2010,TurningTorso” Kent Yapı, Yıl 2, sayı 6, s.52-56, KONYA

F 1.8. TOSUN, M., 2010,ARD-GERMELİÇok katlı Bina Yapım Teknolojisi:Ala-Sawa Sistemi” Kent Yapı, Yıl 2, sayı 7,s.40-43, KONYA 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mimarlik Fakültesi Mimarlik Bölümü Yapi Bilgisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.02/04/2013 

 Ek Bilgi

 Dersler