MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MİNE ULUSOY
Fakülte Adı:  MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİNA BİLGİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  BİNA BİLGİSİ
E-Mail :  mulusoy selcuk.edu.tr
Telefon : 03322231054
Adres : Selçuk Ü. MiMARLIK FAK. mİMARLIK bMLÜMÜ
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ1987 

  Akademik Yayınlar:

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLERLİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Mine Ulusoy

Doğum Tarihi: 01 Ocak 1964

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Mimarlık

Selçuk Üniversitesi

1986

Y. Lisans

 Mimarlık

Selçuk Üniversitesi

1992

Doktora

 Mimarlık

Selçuk Üniversitesi

1999

Yüksek Lisans TezBaşlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanları :

“19. Yüzyıl Konya Ev Mimarisine AvrupaMimarisinin Etkileri’’

Danışmanlar: Prof. Dr. Yılmaz Önge

                   Yrd.Doç. Dr. Kerim Çınar

Doktora TeziBaşlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanı :

“Konya’daApartman Yapılarının Tarihsel Gelişimi’’

Danışman:Prof. Dr. Kerim Çınar

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Selçuk Üniversitesi

1987-1998

Dr. Ar. Gör.  

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Selçuk Üniversitesi

1999-2000

Yrd. Doç.Dr.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Selçuk Üniversitesi

2000 -

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

1.Kol Arslan, H. D., “Beş Yıllık Temel Eğitim Yapılarının Sekiz Yıllık TemelEğitim Sistemine Fiziksel Adaptasyonunun Değerlendirilmesi”, SelçukÜniversitesi, 2003

2.Güzeloğlu, G., “ Çağdaş MüzeYapılarının Tarihsel Süreç İçerisinde Gelişimi ve Konya Arkeoloji müzesininDeğerlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi, 2004

3. Süslü, Ş., “Apartman Yapıları CepheKaplamalarının Tarihsel Süreç İçindeki Gelişimi”,Selçuk Üniversitesi, 2009

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

 

Araştırma Projesi

1. Konya ve Karaman’daki Kültür VarlıklarıEnvanteri, Türk Tarih Kurumu Projesi, Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Haşim Karpuz, Proje Elemanları: Yrd. Doç. Dr.O. Nuri Dülgerler, Doç. Dr.Ali Baş, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Erdemir, Doç. Dr. Osman Eravşar, Doç. Dr. RemziDuran, Yrd. Doç. Dr. Mine Ulusoy, Temmuz 2000 

 

2. Farklı Yapı Malzeme Bileşenlerinin İnsan Sağlığı ÜzerindekiEtkilerinin Araştırılması,  ÜniversiteSanayi İşbirliği Kapsamında Termobims A. Ş. Destekli Araştırma Projesi, ProjeYürütücülüsü: Yrd. Doç. Dr. Mine Ulusoy, Proje Elemanları: Prof. Dr. Lütfullah GÜNDÜZ, Mimar Hanefi ULUSOY Yrd.Doç. Dr. Mehmet Tuğrul CABIOĞLU, Abdullah Çakır, Yrd. Doç. Dr. BirolDağ, 2007- Deneysel çalışmalar tamamlandı sonuç değerlendirmeleriyapılmaktadır.

 

3. Şimdi Sıra AR-GELaboratuarında (ARGEL),DPT’nin Koordinasyonunda Avrupa Birliği ve TürkiyeCumhuriyeti Destekli Proje, Proje Faydalanıcısı Termobims Isı Yalıtımlı HafifYapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş., Proje Genel Koordinatörü: Mine Ulusoy, ProjeTeknik Koordinatörü: Mustafa Korkmaz, Proje Elemanları:Hamza Atik, BurcuKılıçarslan, Selman Eryılmaz, 2007

 

 

Uygulama Projesi

 

1. 24 Derslikliİlköğretim Okulu Projesi, Konya Valiliğince Gerçekleştirilen Eğitime DestekKampanyası Kapsamında Yapılan Uygulama Projesi, Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr.Mine Ulusoy, Proje Elemanları: Yrd. Doç. Dr. A. Deniz Oktaç, Arş. Gör. DeryaKol Arslan, Mart 2005

 

2. İl Emniyet MüdürlüğüneYapılan Polis Merkezi Projesi Uygulaması, Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. MineUlusoy, Nisan 2007

 

3. Konya SelçukluBölgesinde Yazır Mevkisine Yapılan 3000 Konutluk Toplu Konut Sitesi Uygulaması,Proje Yöneticisi: Ant İç ve Dış Tic. İnş. Ltd. Şirketi, Proje Danışmanı: Yrd.Doç. Dr. Mine Ulusoy, 2004 - 2005

 

4. Arayış Atölyesi, SelçukÜniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Kış Okulu PrjesiUygulaması, Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Mine Ulusoy, Yrd. Doç. Dr. A. DenizOktaç, Proje Elemanları: Arş. Gör. Derya Kol Arslan, Arş. Gör. Ebru Erdoğan,Öğrenciler: Elif Ulusoy, Merve Arslan, A. Şükrü Pınarkara, Berşan M. Durmuş,Enes Selçuk, İlkay Demiray, Şubat 2007  

 

İdari Görevler :

1. Bölüm Başkan Yrd., Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü ,2008 Ocak -  Devam Ediyor

 

2. İntibak KomisyonuBaşkanlığı, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Eylül 2006- Devam Ediyor

 

3. Proje Danışmanlığı, Ant İç ve Dış Tic.İnş. Ltd. Şirketi Tarafından Yapılan 3000 Konutluk Garanti Konutlarına Part-timeGörevlendirme, 2004-2005

 

4. TeknokentBünyesinde Part-time Görevlendirme, Termobims Isı Yalıtımlı Hafif YapıElemanları San. Ve Tic. A.Ş.AR-GE Kuruluşuna Danışmanlık  (Şubat 2008 – Şubat 2010)

 

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelik:

 

1. Selçuk ÜniversitesiTürk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Üyeliği, 2002-2010

 

2. Selçuk ÜniversitesiSelçuklu Araştırmaları Merkezi, 2002-2007

 

3. Selçuk ÜniversitesiAile Araştırma ve Uygulama Merkezi Üyeliği, 2004-2007

 

 

SON İKİ YILDAVERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER

 

Son İki YıldaVerdiği Lisans Düzeyindeki Dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2007-2008

Güz

Stüdyo 6  

2

6

21

Stüdyo 3  

2

6

46

İlkbahar

Stüdyo 6  

2

6

32

Stüdyo 3  

2

6

38

Geleneksel Türk Evinde Mekan Düzenlemesi  

2

0

18

2008-2009

Güz

Stüdyo 6  

2

6

17

Stüdyo 2   

2

6

18

Konaklama Mek. Tas. Kriterleri

2

0

17

İlkbahar

Stüdyo 6 

2

6

43

Stüdyo 2   

2

6

32

Kültür Konut Ve Tasarım

2

0

20

Geleneksel Türk Evinde Mekan Düzenlemesi

2

0

21

 

 

 

 

 

 

Son İki YıldaVerdiği Lisansüstü Düzeydeki Dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2007-2008

Güz

Kentsel Formlar Ve Tipolojileri  

3

0

4

Türkiyede Apartaman Konut Gelişimi – I 

3

0

5

Türkiyede Apartaman Konut Gelişimi – II

3

0

5

İlkbahar

Türkiyede Apartaman Konut Gelişimi – II  

4

4

5

Mimari Tasarımda Sokak  

3

0

6

2008-2009

Güz

Kentsel Formlar Ve Tipolojileri 

3

0

2

İlkbahar

Türkiyede Apartaman Konut Gelişimi – II

3

0

4

Mimari Tasarımda Sokak  

3

0

5

ESERLER

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlananmakaleler:

A1. Ulusoy, M. , “Differentİgneous Masonry Blocks And Salt Crystal Weathering Rates İn The Architecture OfHistorical City Of Konya”,Building and Environment, 42/8 pp. 3014-3024 (2007)

 

B. Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Ulusoy, M., Koç, İ., The Transformations Observed In The Housing Architecture Of Konya In 19thCentury,    TradıtıonalEnvıronments In A New Mıllenıum, Defining Principles and Professional Practice- Second International Symposium, IAPS-CSBE Network, 257 - 262, Amasya, 2001     

B2. Ulusoy, M., Oktaç, A. D. , Apartment Houses In Konya In The Transition Period Of Industry 1950-1965Period,    Conservation of the20th Centrury Architecture and Industrial Heritage- ICOMOS internationalSymposium, 151-154, İstanbul, 2002

B3. Oktaç, D., Ulusoy, M., The Transformations Created on the Natural andArchitectural Places by Cultural Alterations : Konya-Meram Orchard RegionSample’’, international Symposium, s:403-414, Gazimagusa, 2004

 

 B4. Oral,M., Ulusoy, M., Oktaç, A. D., “BeyşehirGeleneksel Konut Mimarisinin Koruma Olgusu Çerçevesinde İrdelenmesi’’, Uluslararası Beyşehir Sempozyumu, 64, Konya, 2006

(Özet Kitabı Basıldı)

 

B5. Oktaç, A. D., Ulusoy, M., Oral, M., Turizm İlişkisinin Yoğunluk Kazandığı Kentlerde Açık AlanTasarımına Öneriler: Beyşehir Örneği’’, Uluslararası Beyşehir Sempozyumu,14,Konya, 2006 (Özet Kitabı Basıldı)

B6. Oktaç, A. D., Ulusoy, M., “Tarihi KonyaKalesi XIX. Yüzyılda Kale Taşlarının Binalarda Yapı Malzemesi Olarak Kullanımı’’, Uluslararası Hanlar Kervansaraylar Taş Sempozyumu,265-246, Antalya, 2007

B7. Ulusoy M., Gündüz, L.,Pomza Taşının İnşaat SektöründekiFarklı Kullanımları’’, Uluslararası HanlarKervansaraylar Taş Sempozyumu, 134-142, Antalya, 2007

B8. Ulusoy, M., Gündüz, L., Erdoğan, E., Erdoğan, A., “ Erk Ve Mimarlık: Konya’da Son YetmişYılda Değişen Kültür Ve Mimari’’, 20.UluslararasıYapı Ve Yaşam Kongresi, Bursa, Mart 2008

 

Ekim 2009’danSonra Yaptığım Çalışmalar:

 

B9. Ulusoy, M., Erdoğan, E., “Konya Konut Mimarisinde Kimlik VeKültür Etkileşimi” Sanatta Kimlik Ve Etkileşim Identıty And Interactıon In Art,İstanbul, Mayıs 2010 (Özet kitapları basıldı)

 

B10. H.A.,Erdoğan,M. E. Başar, E. Erdoğan, Ulusoy,M., “Façade Rehabilitation By Using Close-Range Photogrametry İn Historical MengüçStreet İn Konya/Turkey” , The 8th İnternationalConference On Cıvıl and Architecture Engineering (ICCAE-8), Caıro 25-27 May2010 (Özet kitapları basıldı)

 

B11. Arslan, H. D., Ulusoy, M.,“Türkiye’deki Temel Eğitim Yapılarının Değişim Ve Süreklilik Bağlamındaİrdelenmesi”, Mimarlık Ve Değişim 22.UluslararasıYapı Ve Yaşam Kongresi, Bursa, Mart 2010

 

B12. Uysal, A.F., Ulusoy, M., “Functional And Physical Analysis Of Bulgurlu Street In Beşiktaş(Ortaköy)”, 14th International Planning History Society 2010Istanbul Conference,  İstanbul,July 2010 (Sempozyuma Kabul Edildi)

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C1. İncesakal, M., Ulusoy M.,Tozoğlu D., Konya Meram’da Bağ Evi Örneği,S.Ü.Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, s: 37-5 (1993)

                                                                                      

C2. Ulusoy,M.,  Karaman'da Hisar Mahallesinde Tarihi Evlerden Bir Örnek: Hamdi ÖzsayanEvi”, Türk Etnoğrafya Dergisi, 1, 65 - 75 (1997)

 

C3.  Ulusoy, M., Sinanlar Evi”, İpek Yolu Dergisi, 144 , 17-21 (2000)

 

C4. Ulusoy, M., “Konya’da Yavruşarlar Evi”, İpek Yolu Dergisi, S:146, 27-30 (2000) 

C5.  Ulusoy, M., “ 19. Y.Y. Avrupa Mimarisinin Konya Evine Etkileri”, İpek Yolu, 3,Özel, 140 - 146 (2001)

 

C6.  İncesakal, M., Ulusoy, M., “ Konya'da 1920-80 Yıllarında MimariyiEtkileyen Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Faktörler”,   İpek yolu Dergisi, 14, 160, 21 – 23 (2001)

 

C7. Çınar, K. ve Ulusoy, M. ,   “Konya'da İlk Apartman Örnekleri”,   S.Ü. Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16, 2 (2001)

 

C8.  Ulusoy, M., “Dış Sofalı Plan Tipinde Geleneksel Bir Konya Evi”, İpek Yolu, 4,Özel, 245 - 248 (2002)

 

C9. . Kol Arslan, H. D.,Yaldız, E., Ulusoy,M., “Konya Kenti Konut ve Konut Dokusunda Oluşan Değişim: Beyhekim MahallesiPamir Sokak Örneği”, İpek Yolu, 7, Özel, 379-389 (2004)

 

C10. Ulusoy, M., Arslan, H. D., “Beş Yıllık Temel Eğitim Yapılarının Sekiz YıllıkTemel Eğitim Sistemine Fiziksel Adaptasyonunun Değerlendirilmesi”,  S.Ü.Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21, 3-4  (2007)

(Danışmanlığını Yaptığım YüksekLisans Öğrencisi İle Birlikte Yaptığım Yayın)

 

 

Ekim 2009’danSonra Yaptığım Çalışmalar:

 

C11. Ulusoy,M., “GelenekselTürk Evinden Apartmana: Tarihi Süreç İcinde Konya’ Da Değişen Konut”, İpek Yolu DergisiÖzel Sayısı Konya 12, 168-174 (2010)

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildirikitaplarında basılan bildiriler:

D1. Ulusoy, M., “Konya Kent Dokusunun Gelişimi VeApartmanlaşmanın Oluşumu’’, Kentleşme veYerel Yönetimler Sempozyumu, 156- 166, Adana, 2002.

D2. Şapcı, N., Gündüz, L.ve Ulusoy, M., Karaman ve Civarı Pomza Oluşumlarının Hafif BetonSektöründe Agrega Olarak Yeri ve Önemi”, 5. EndüstriyelHammaddeler Sempozyumu’’,138-148, İzmir, 2004.

D3. Gündüz, L., Şapcı, N., Ulusoy, M.,  Ulusoy, H., Peyzaj Mimarisinde Bimsblok’’ Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta, Türkiye, 15-17 Eylül,s 265-276, Isparta, 2005.

D4.Gündüz L., Ulusoy, M.,Başpınar, E., Orta Anadolu Volkanik Kayaç Oluşumlarının Doğal Kaplama VeYapı Taşı Olarak Teknik Değerlendirmesi, MERSEM, Türkiye V. Mermer Ve Doğal TaşSempozyumu, 2-3 Mart, , s251-267 , Afyon, 2006.

D5. Gündüz L., Ulusoy, M., Başpınar, E., “VolkanikKayaçların Dış Mimari  Kaplamada KullanımıÜzerine Teknik İnceleme’’, 3. Ulusal YapıMalzemesi Kongresi, 114-132, İstanbul, 2006.

 

D6. Ulusoy, M., Erdoğan, E., Erdoğan, H., A., Konya-Çumra Demiryolları”, Medeniyetin Beşiği,Tarımın Öncüsü Çumra Sempozyumu, Çumra-Konya, 9-10 Mayıs 2008 , 417-422, Konya,2010

 

 

Ekim 2009’danSonra Yaptığım Çalışmalar:

 

D7. Arslan, D., Ulusoy, M., “Türkiye’deki Temel Eğitim Yapılarının Değişim VeSüreklilik Bağlamında İrdelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-MimarlıkFakültesi 30.Yıl Sempozyumu, Adana, 16-17 Ekim 2008 (Elektronik dergi olarak yayınlanmıştır)

 

 

 

 

E. Ulusal Dergi Yayınları:

 

 

E1. Ulusoy, M., Güzeloğlu,G., “Konya Arkeoloji Müzesinin Değerlendirilmesi”, Yapı Malzeme, 129, 146- 152(Aralık 2006)

(Danışmanlığını Yaptığım YüksekLisans Öğrencisi İle Birlikte Yaptığım Yayın)

 

E2. Ulusoy, M., Oktaç,A. D.ve Arslan, H. D.,Ali Akkanat Anadolu Lisesi, Dizayn Konstrüksiyon,249, 38-40, (Eylül 2006)

(Selçuk Üniversitesi Müh. Mim.Fakültesi Döner Sermayesi Aracılığıyla Yaptığım Uygulama İle İlgili Yayın)

 

E3. Ulusoy, M., Konya’da Apartman Yapılarına Geçiş”, Azra Haber 1,8-9,  Mart 2006.

 

E4. Ulusoy, M., Türk Evinde Plan Şeması ve Cephe Karakteri”, AzraHaber 2, 90-95, Konya, Haziran 2006.

 

E5. Ulusoy, M., Eski Hamam Kültürünün Yeniden Canlandırılması”, AzraHaber 3, 22-23, Ocak 2007.

 

E6. Ulusoy, M., Bosna Hersek Polis Merkezi”, Azra Haber 3, 81-83, Ocak2007.

(Selçuk Üniversitesi Müh. Mim.Fakültesi Döner Sermayesi Aracılığıyla Yaptığım Uygulama İle İlgili Yayın)

 

E7. Ulusoy, M., Oktaç, A.D.,Arslan, D., Erdoğan, E., “Arayış Atölyesi’’, Mimaran, Konya Mimarlar OdasıŞubesi’nin Üç Aylık Mimarlık Kültürü Dergisi, s 84-86, İstanbul, Eylül 2007

 

E8. Ulusoy, M., Bağ Evinden Tatil Köyüne”, Azra Haber 4, 8-9,  Haziran 2007

 

E9.  Ulusoy, M., Bosna Hersek Mahallesine Modern Mimariye Sahip PolisMerkezi”, Yapı Malzeme 160, 124, 2009.

(Selçuk Üniversitesi Müh. Mim.Fakültesi Döner Sermayesi Aracılığıyla Yaptığım Uygulama İle İlgili Yayın)

 

E10.  Ulusoy, M., İncesakal, M., Erdoğan, E., Sağlık Kasabası konut Mimarisinin Plan Tipolojisi ve YapıMalzemesi Açısından Değerlendirilmesi”, Mimaran, 5, Kış 2009

 

 

 

F.Yayınlanmış Kitaplar:

 

F1. Ulusoy, M., “Konya’da Apartman Yapılarının TarihselGelişimi’’,  ISBN:9944-5582-0-6,  Konya, Eylül 2006

F2. Ulusoy, M., “Geleneksel Konya Evleri- Avrupa Etkisi’’, ISBN:978-9944-5582-1-1 Konya, 2007

F3. Ulusoy, M., “Hacı Ömer Ağa Evi, Nalıncılar Evi’’, Türk KültürYapıları Envanteri Karaman 70, Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları,XXVII. Dizi- 13, 299-301, Ankara 2009

 

 

G. Ulusal AlandaSunulan Basılmamış Bildiriler

G1. Ulusoy, M., “Tarihi ve Doğal Yapı Malzemesi Pomza Taşının  İnşaat Alanlarında Farklı alanlardakullanılabilirliğine ilişkin Bir Araştırma”,Yapı Fuarı Sunusu, Konya Mimarlar OdasıFuar Alanı Sunum Salonu, TÜYAP Konya Fuarı, 2009

H. Sempozyum ve Dergilerde Alınan Görevler:

 

 

H1. TürkiyePomza Sempozyumu ve Sergisi, Ulusal Sempozyum Oturum Başkanlığı, (Isparta 2005)

 

H2. Garanti Konutun YayınladığıAzra Haber Dergisi, Bilimsel Kurul Üyeliği (2006- Devam Ediyor)

 

H3. Konya MimarlarOdası ve Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümünün birliktedüzenlediği “Selçuklu Çağında Mimarlık Sempozyumu ve Sergisi’’, Bilim KuruluÜyeliği (Konya 2007)

 

H4. Selçuk ÜniversitesiMühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Makale İnceleme Görevi (Kasım 2006)

 

 

I. YüksekLisans Jüri Üyelikleri:

 

 

I1. Karakaya,C., “KonyaKent Merkezlerinde Kentsel Dış Mekan Karakterlerinin Meydanlar BağlamındaDeğerlendirilmesi’’, , S. Ü. Fen Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Tez Jüri Üyeliği,Konya, 2003

I2. Kol Arslan, H. D.,“Beş Yıllık Temel Eğitim Yapılarının Sekiz Yıllık Temel Eğitim SistemineFiziksel Adaptasyonunun Değerlendirilmesi”, S. Ü. Fen Bil. Ens. Yüksek LisansTezi, Tez Jüri Üyeliği, Konya,  2003

I3. Güzeloğlu, G., “Çağdaş Müze Yapılarının TarihselSüreç İçerisinde Gelişimi Ve Konya Arkeoloji Müzesinin Değerlendirilmesi”,S. Ü. Fen Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Tez Jüri Üyeliği, Konya,  2004

I4. N-Waly,S., “İnsan VeMekan İlişkileri Kapsamında 20. Y.Y. Başı Modern Mekan Oluşumu’’, S. Ü. Fen Bil.Ens. Yüksek Lisans Tezi, Tez Jüri Üyeliği, Konya, 2005

 

I5. Oral, M., “GünümüzCami Mamarisinde Kimlik Ve Nitelik Sorunu-Konya Örneği’’ S. Ü. Fen Bil. Ens.Doktora Tezi, Tez Jüri Üyeliği, Konya, 2006

 

I6. Ulular, A.,B., “GelenekselKonutta Mutfağın Yeri Ve Önemi, Konya Örneği”,Selçuk Üniversitesi,  Yüksek Lisans Tezi, Tez Jüri Üyeliği, Konya, 2006

 

I7. Selçuk, M., “MekansalProgramın Renovasyon Projelerindeki Yeri’’, , S. Ü. Fen Bil. Ens. Yüksek LisansTezi, Tez Jüri Üyeliği, Konya, 2006

I8. Erdoğan, E., “TürkEvinin Öteki Ekseninde Geleneksel Çin Evi İle Karşılaştırılması’’, S. Ü. FenBil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Tez Jüri Üyeliği, Konya, 2006

 

I9. İlgün, Ş., “GelenekselYozgat Evleri’’, S. Ü. Fen Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Tez Jüri Üyeliği, Konya,2007

 

I10. Kapancı, M., “Alanya Kale İçi Evleri’’, S. Ü. Fen Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Tez JüriÜyeliği, Konya, 2007

 

I11. İnci,Ş., “Manisa’daOsmanlı Dönemi Sıbyan Mektepleri’’, S. Ü. FenBil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Tez Jüri Üyeliği, Konya, 2007

 

I12. Biçer,S.,A, “BeyşehirTarihi Kent Merkezinde Geleneksel Ev Mimarisi’’, , S. Ü. Fen Bil. Ens. YüksekLisans Tezi, Tez Jüri Üyeliği, Konya, 2008

 

I13. Karakaş, S.,  “ElazığEvleri’nde Sosyal Yaşam’’, S. Ü. Fen Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Tez JüriÜyeliği, Konya, 2008

 

I14. Divleli, A., “TarihiZeyrek Evlerinin Cephe Analizi ve Uslup Değerlendirmeleri’’, S. Ü. Fen Bil.Ens. Yüksek Lisans Tezi, Tez Jüri Üyeliği, Konya, 2008

 

 

I15. Yetkin, G.,  “Toplu Konut Uygulamalarındaki Fiziksel Mekanİrdelenmesi’’, , S. Ü. Fen Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Tez Jüri Üyeliği, Konya,2009

I16. Süslü, Ş., “ApartmanYapıları Cephe Kaplamalarının Tarihsel Süreç İçindeki Gelişimi”,SelçukÜniversitesi, 2009

I17. ALAGÖZ, M., “KonyaIII. Organize Bölgesinde Üretim Alanında Faaliyet Gösteren Orta Ölçekli SanayiYapıları Örneklemeleri’’ S. Ü. Fen Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Tez JüriÜyeliği, Konya, 2009

 

I18. Erdoğan, E., S. Ü.Fen Bil. Ens. Doktora Tezi, Yeterlilik Sınavı Jüri Üyeliği, Konya, 2008

 

I19. Erdoğan, E., S. Ü.Fen Bil. Ens. Doktora Tezi, Tez İzleme Komitesi Üyeliği, Konya, 2008 

 

I20. S. Ü. Fenbil. Ens.Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Giriş Sınavında Jüri Üyeliği

(Eylül 2004)

 

I21. S. Ü. FenBil. Ens.Mimarlık Anabilim Dalı Doktora Giriş Sınavında Jüri Üyeliği (Ağustos 2006)

 

I22. S. Ü. FenBil. Ens.Mimarlık Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Giriş Sınavında Jüri Üyeliği (Kasım2008)

 

 

 

 

J.Atıflar

 

 

J1 Karpuz, H., “TheArchitectural characteristics Of Tradıonal Houses In Konya And TheirConservation Problems’’, The Ottoman House, s: 116-119, 1996       

Ulusoy,M., “19.Yüzyıl Konya Ev Mimarisine Avrupa Mimarisinin Etkileri’’, Yüksek Lisans Tezi,Selçuk Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 1992

Kaynak Gösterilen Sayfa: 119

J2. Karpuz, H., “EskiTürk Evleri’’, Karaman (Tarih, Kültür, Sanat), Karaman Valiliği İl KültürMüdürlüğü, 247-257, Karaman, 2000

 

Ulusoy, M.,  Karaman'da Hisar MahallesindeTarihi Evlerden Bir Örnek: Hamdi Özsayan Evi”, Türk EtnoğrafyaDergisi, 1, 65 - 75 (1997)

 

Kaynak Gösterilen Sayfa: 20

 

J3. Karpuz, H.,“Osmanlı’da Konut Mimarisi Konya Örneği’’,III. Eyüp Sultan Sempozyumu,  390-401,İstanbul, 2000

Ulusoy,M., “19.Yüzyıl Konya Ev Mimarisine Avrupa Mimarisinin Etkileri’’, Yüksek Lisans Tezi,Selçuk Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 1992

Kaynak Gösterilen Sayfa: 40

                                                                                             

J4. Karpuz, H., “Konyave Karaman Evlerinin Koruma Sorunları’’, TAÇ Vakfının 25. Yılı, 265-269,İstanbul, 2001

 

Ulusoy,M., “19.Yüzyıl Konya Ev Mimarisine Avrupa Mimarisinin Etkileri’’, Yüksek Lisans Tezi,Selçuk Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 1992

KaynakGösterilen Sayfa: 269        

J5. Ay, M.,  “Vers Un Habitat Turc Contemporaın: Test AKonya’’’, Ecole d’ Architecture Paris- Villemin 14, rue Bonaparte 75272 Cedex06, Mercredi 8 juillet , Paris, 1998

Ulusoy,M., “19.Yüzyıl Konya Ev Mimarisine Avrupa Mimarisinin Etkileri’’, Yüksek Lisans Tezi,Selçuk Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 1992

J6. İlgün, Ş., “GelenekselYozgat Evleri’’, S. Ü. Fen Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2007

Ulusoy,M., “Konya’daApartman Yapılarının Tarihsel Gelişimi’’, ISBN:9944-5582-0-6,  Konya, Eylül2006

J7. Önge,Y., Oktaç,D.,Çiftçi, Ç.,Oral, M., “Bir Konya Evi (Ferhuniye Mahallesi Süt Tekkesi YanındakiEv’’,Selçuk. Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, C.8, S 1, 84-95, Konya, 1993

Ulusoy,M., “19.Yüzyıl Konya Ev Mimarisine Avrupa Mimarisinin Etkileri’’, Yüksek Lisans Tezi,Selçuk Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 1992

J8. İncesakal, M., “Geleneksel Konya Bağ Evlerinde Batı Etkileri’’, İpek Yolu Dergisi, S.145, 17-21,2000

Ulusoy,M., “19.Yüzyıl Konya Ev Mimarisine Avrupa Mimarisinin Etkileri’’, Yüksek Lisans Tezi,Selçuk Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 1992

 

 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Mimarlık Bölüm Başkanlığı  

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Mimarlik BölümüBölüm Başkan V.15/10/201211/12/2012
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Mimarlik BölümüBölüm Başkani11/12/201228/01/2013
S.Ü. Mimarlik Fakültesi Mimarlik BölümüBölüm Başkani28/01/2013 

 Ek Bilgi

 Dersler