MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar: Öğretim Elemanı ile ilgili hususlar

Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar: Öğretim Elemanı ile ilgili hususlar

Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir. Yapılacak ek ders ücretinin ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.