MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Yönetim

BÖLÜM YÖNETİMİ

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ufuk Deniz AŞCI

0 332 223 1336

Bölüm Bşk. Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Erol ÇÖM

0 332 223 1343

Bölüm Bşk. Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman UZKUÇ

0 332 223 1355

ANA BİLİM DALI BAŞKANLIKLARI

Yeni Türk Dili

Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ufuk Deniz AŞCI

0 332 223 1336

Eski Türk Dili

Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mustafa TOKER

0 332 223 1345

Eski Türk Edebiyatı

Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Semra TUNÇ

0 332 223 1338

Türk Halk Edebiyatı

Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Sinan GÖNEN

0 332 223 1350

Yeni Türk Edebiyatı

Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman UZKUÇ

0 332 223 1355

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ufuk Deniz AŞCI

0 332 223 1336

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Bölüm Sekreteri

Türkan TANAÇ

0 332 223 1344