MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Müdür

Prof. Dr. Ali TEMİZEL

  SÜ Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
  SÜ Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Öğretim
Üyesi
 
 
  Telefon: (0332) 223 08 12- 223 14 09
  E-posta : temizel46@yahoo.com
  Akademik Personel Sayfası