MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Ü. M. Nuri PARMAKSIZ

    
    Telefon : 0 332 223 08 10
      :
    E-posta : nuriparmak@gmail.com
    Birimi : Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı
    Görevi : Ana Bilim Dalı Başkanı
    Akademik Personel Sayfası