MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ufuk Deniz AŞCI

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Süleyman UZKUÇ (Mevlâna Değişim Programı Koordinatörü)

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Nurgül SUCU

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Nurgül SUCU

Amacı: Türk dili ve edebiyatını, kültürünü koruma ve geliştirme bilincine sahip, bilimsel bilgi üretebilen, alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden, lisansüstü öğrenime hazır, yaşam boyu öğrenme ve öğretmeyi ilke edinmiş bireyler yetiştirmektir.

Vizyon: Alanıyla ilgili bilgi, beceri ve tecrübeye sahip öğrencileri, eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel çalışmalarıyla yurt içi ve yurt dışında etkin akademik kurumlar arasında olmaktır.

Misyon: Türk dili, edebiyatı ve kültürüne vakıf, bilimsel araştırma yöntemlerini edinmiş, lisansüstü çalışmaya hazır, eğitim-öğretim faaliyetlerinde görev alabilecek mezunlar vermektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı olmak üzere beş ana bilim dalı mevcuttur. Dersler 8 yarıyıl olarak planlanmıştır. Programın Normal ve İkinci Öğretimi bulunmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Kabul ve kayıt koşulları "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ"nde belirtilmiştir: http://193.140.140.101/akademik/kanunyonet/sinav.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Mezuniyet Şartları: Mezuniyet şartları "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ"nde belirtilmiştir: http://193.140.140.101/akademik/kanunyonet/sinav.php

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme ve değerlendirme esasları "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ"nde belirtilmiştir: http://193.140.140.101/akademik/kanunyonet/sinav.php

İstihdam Olanakları: Üniversitelerde akademisyenlik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda alanla ilgili öğretmenlik (Formasyon Belgesi alındığında), Özel dershanelerde alanla ilgili öğretmenlik, İlgili kurumlarda uzman/uzman yardımcılığı, Yurt içinde (Tömerlerde) ya da yurt dışında (enstitüler, üniversitelerde) Türkçe okutmanlığı

Üst Derece Programlara Geçiş: İlgili enstitülerde yüksek lisans ve doktora.