MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru İlanı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURUSU VE İSTENEN  BELGELER

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsünde 2018-2019 Güz döneminde Yüksek Lisans eğitimine başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin, eğitim görmek istedikleri Mevlana ve Mevlevilik Araştırmaları Ana Bilim Dalına 31 Ağustos 2018 tarihine kadar aşağıdaki belgeler ile şahsen başvurmaları gerekmektedir.

1.  Yüksek Lisans müracaatında Lisans Diploma ve transkript belgelerinin asılları da ibraz edilerek noter veya temsilciliklerinden onaylı suretleri ve onaylı tercümeleri,

2.  Lisansüstü programlarımıza müracaat edecek adayların daha önce öğrenim gördükleri yurtdışındaki kurumların tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulumundan (YÖK) alacakları Okul Tanınma Belgesi (mülteci durumunda olduklarını belgeleyenler ve Türkiyede okuyanlar hariç) aslı ibraz edilerek ve fotokopisi teslim edilecektir.

3. Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi onaylı örneği, TÖMER belgesi olmayanlara Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10/2 maddesi uygulanır.

4. Öğrenim ücreti Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 09/01/2018 tarih ve 01-54 sayılı toplantısında, kendi imkanları ile tezli yüksek lisans ve doktora yapacak yabancı uyruklu öğrenciler için 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı bahar döneminden itibaren dönemlik harç ücreti 1.290,00 TL olarak belirlenmiştir.

5. Pasaport aslı ve Fotokopisi

6. 4 adet Fotoğraf

7. Çift uyruklu vatandaş hakkı olan (Türk ve yabancı ülke vatandaşı) adaylar da Türk vatandaşı olarak başvuru yapacaklardır.

 

NOT:

- Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri hariç, aynı anda birden fazla Tezli Yüksek Lisans programa kayıt yaptırılamaz. Kayıt yaptırdığı tespit edilenlerin kayıtları silinir.