MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
HAKKINDA: 22 Ağustos 2010 tarih ve 27680 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mevlâna Araştırmaları Enstitüsünün temelini 2005 yılında yine Selçuk Üniversitesi bünyesinde kurulan Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi oluşturmaktadır. Mevlâna ve Mevlevîlik kültürü sahasında rasyonel, objektif ve bilimsel araştırma yöntemlerine...
MISYON: Meşhur Türk-İslâm mutasavvıf ve mütefekkiri Mevlâna Celâleddin Rûmînin, eserlerini, düşünce sistemini ve ana esaslarını belirlediği yolu olan Mevlevîlik, kültür ve sanatını bilimsel yöntemlerle araştırıp ?hakikat?iyle tanıma ve tanıtmayı Yanlış anlama-algılama ve uygulamaları ortadan kaldırarak tarihsel gerçeklere ve geleneğe uygun doğru bilgi üretmeyi İlgili konuda akademik e...
VIZYON: Mevlâna ve Mevlevîlik kültürü sahasında rasyonel, objektif ve bilimsel araştırma yöntemlerine ve geleneğe uygun olarak interdisipliner koordine ve çalışmalarla yeni bilgi üretmek ve yönlendirmek suretiyle ulusal ve uluslar arası platformda söz sahibi bir kurum olmaktır.... devamı için tıklayınız...