MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Ana Bilim Dalı

Mevlâna ve Mevlevîlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı

Üniversitemiz Rektörlüğünün 04.07.2012 tarih ve B.30.2.SEL:0.72.00.00/153-893-6337 sayılı yazısı ile Enstitümüz bünyesinde anabilim dalı ve bilim dalları açılması konusundaki teklifi 09.08.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve Enstitümüzde Mevlâna ve Mevlevîlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı ile Mevlâna ve Mevlevîlik Araştırmaları Yüksek Lisans Programı açılması uygun görülmüştür. Haber Metni için tıklayınız.