MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
mevlana__mevlevilik_arastirmalari Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Mevlâna ile ilgili araştırmalar yapar.
P.Ç.2 Mesnevî üzerine yapılmış tercüme ve şerhleri anlar.
P.Ç.3 Türkiye Selçukluları hakkında bilgi edinir.
P.Ç.4 Türkiye Selçukluları döneminde Konyanın tarih ve kültürü hakkında bilgi edinir.
P.Ç.5 Anadolu Sekçukluları döneminde tasavvufi hareketler hakkında bilgi edinir.
P.Ç.6 Mevlana düşünce sistemi hakkında bilgi edinir.
P.Ç.7 Mevlevihanelerin yapısı ve süslemesi hakkında bilgi edinir.
P.Ç.8 Mevlevi musikisi ve Türk tasavvuf musikisi hakkında bilgi edinir.
P.Ç.9 Türk-İslam sanatları hakkında bilgi edinir.
P.Ç.10 Mevlevi giysileri hakkında bilgi edinir.
P.Ç.11 Mevlevi mutfağı hakkında bilgi edinir.
P.Ç.12 Mevlananın eserleri ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinir.
P.Ç.13 Türk edebiyatında tasavvuf kültürü hakkında bilgi edinir.
P.Ç.14 Mevlevihanelerin yönetimi hakkında bilgi edinir.
P.Ç.15 Mevlevilik ve diğer tarikatlar arasında karşılaştırma yapar.
P.Ç.16 Türk edebiyatındaki dini mesneviler hakkında bilgi edinir.