MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
mevlana__mevlevilik_arastirmalari Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
7201001102TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ I5Doç. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN
7201001104MEVLÂNA VE ESERLERİ5Doç. Dr. Ali TEMİZEL
7201001107DOĞU EDEBİYATLARINDA MEVLÂNA5Yrd. Doç. Dr. Hakan KUYUMCU
7201001109MEVLANÂNIN DÜŞÜNCE SİSTEMİ5Prof.Dr. Mustafa DEMİRCİ
7201001110MEVLEVİLİK KÜLTÜRÜ I5Doç.Dr. Nuri ŞİMŞEKLER
7201001115BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I5Yrd.Doç.Dr. Sefer SOLMAZ
7201001116İSLAM SANAT FELSEFESİ5
7201001117TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUF KÜLTÜRÜ I5Dr. Öğr. Üyesi Nurgül SUCU
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
7201001201MESNEVİ ÇEVİRİ VE ŞERHLERİ5Doç. Dr. Ali TEMİZEL
7201001202TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ II5Doç. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN
7201001205MEVLEVİLİK KÜLTÜRÜ II5
7201001209SELÇUKLU DÖNEMİNDE DÜŞÜNCE HAREKETLERİ5
7201001211MEVLEVİ MUSIKİSİ5
7201001213BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II5Yrd.Doç.Dr. Sefer SOLMAZ
7201001214TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUF KÜLTÜRÜ II5Dr. Öğr. Üyesi Nurgül SUCU
7201001216MEVLEVİHANELERİN YAPISI VE SÜSLEMESİ5Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇETİNASLAN