MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
mevlana__mevlevilik_arastirmalari Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   MEVLEVİHANELERİN YAPISI VE SÜSLEMESİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 7201001216 3 / 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇETİNASLAN
Koordinator E-mail mcetinaslan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇETİNASLAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Anadolu ve Balkan coğrafyasındaki mevlevihanelerin mimari ve süsleme özelliklerin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Ayrıca mevlevihanelerin plan tiplerinin ve süsleme kompozisyonların kronolojik gelişiminin tespiti ve sembolik özelliklerinin ortaya konulması da dersin hedeflerindendir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5: Görsel Malzemenin İncelenmesi
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Mevlevihanelerle ilgili yayın ve kaynak taraması TANRIKORUR, BARİHUDA (2000), Türkiye Mevlevihanelerinin Mimari Özellikleri, (Basılmamış Doktora Tezi), Konya.
2 Konya Mevlana Dergahının kronolojik gelişim süreci BAKIRCI, N. (t.y.), Dergâh-ı Mevlâna Albümü Âsitâne, İstanbul. ÖZÖNDER, HASAN (1989), Konya Mevlâna Dergâhı, Ankara.
3 Konya Mevlana Dergahının süsleme özellikleri BAKIRCI, N. (t.y.), Dergâh-ı Mevlâna Albümü Âsitâne, İstanbul. ÖZÖNDER, HASAN (1989), Konya Mevlâna Dergâhı, Ankara.
4 Anadolu Mevlevihanelerinden örneklerin tanıtılması DOĞAN, A.I. (1977), Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları, Tekkeler, Zaviyeler ve Benzer Nitelikteki Fütüvvet Yapıları, İstanbul. KARPUZ, HAŞİM (2005), ?Mevlevihanelerin Türk Mimarisindeki Yeri?, Türkiye Mevlevihaneleri Fotoğraf Albümü, İstanbul, s.13-32. TANRIKORUR, BARİHUDA (2000), Türkiye Mevlevihanelerinin Mimari Özellikleri, (Basılmamış Doktora Tezi), Konya.
5 Anadolu Mevlevihanelerinden örneklerin tanıtılması DOĞAN, A.I. (1977), Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları, Tekkeler, Zaviyeler ve Benzer Nitelikteki Fütüvvet Yapıları, İstanbul. KARPUZ, HAŞİM (2005), ?Mevlevihanelerin Türk Mimarisindeki Yeri?, Türkiye Mevlevihaneleri Fotoğraf Albümü, İstanbul, s.13-32. TANRIKORUR, BARİHUDA (2000), Türkiye Mevlevihanelerinin Mimari Özellikleri, (Basılmamış Doktora Tezi), Konya.
6 Anadolu Mevlevihanelerinden örneklerin tanıtılması DOĞAN, A.I. (1977), Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları, Tekkeler, Zaviyeler ve Benzer Nitelikteki Fütüvvet Yapıları, İstanbul. KARPUZ, HAŞİM (2005), ?Mevlevihanelerin Türk Mimarisindeki Yeri?, Türkiye Mevlevihaneleri Fotoğraf Albümü, İstanbul, s.13-32. TANRIKORUR, BARİHUDA (2000), Türkiye Mevlevihanelerinin Mimari Özellikleri, (Basılmamış Doktora Tezi), Konya.
7 Anadolu Mevlevihanelerinden örneklerin tanıtılması DOĞAN, A.I. (1977), Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları, Tekkeler, Zaviyeler ve Benzer Nitelikteki Fütüvvet Yapıları, İstanbul. KARPUZ, HAŞİM (2005), ?Mevlevihanelerin Türk Mimarisindeki Yeri?, Türkiye Mevlevihaneleri Fotoğraf Albümü, İstanbul, s.13-32. TANRIKORUR, BARİHUDA (2000), Türkiye Mevlevihanelerinin Mimari Özellikleri, (Basılmamış Doktora Tezi), Konya.
8 Ara Sınav
9 Balkan Mevlevihanelerinden örneklerin tanıtılması KARA, İSMAİL (2006), Hanya/Girit Mevlevihanesi, İstanbul.
10 Balkan Mevlevihanelerinden örneklerin tanıtılması KARPUZ, HAŞİM (2005), ?Mevlevihanelerin Türk Mimarisindeki Yeri?, Türkiye Mevlevihaneleri Fotoğraf Albümü, İstanbul, s.13-32.
11 Balkan Mevlevihanelerinden örneklerin tanıtılması KARPUZ, HAŞİM (2005), ?Mevlevihanelerin Türk Mimarisindeki Yeri?, Türkiye Mevlevihaneleri Fotoğraf Albümü, İstanbul, s.13-32.
12 Anadolu ve Balkan Mevlevihanelerinin karşılaştırılması DOĞAN, A.I. (1977), Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları, Tekkeler, Zaviyeler ve Benzer Nitelikteki Fütüvvet Yapıları, İstanbul. KARPUZ, HAŞİM (2005), ?Mevlevihanelerin Türk Mimarisindeki Yeri?, Türkiye Mevlevihaneleri Fotoğraf Albümü, İstanbul, s.13-32. TANRIKORUR, BARİHUDA (2000), Türkiye Mevlevihanelerinin Mimari Özellikleri, (Basılmamış Doktora Tezi), Konya.
13 Mevlevihanelerin diğer tarikat yapıları ile kıyaslanması DOĞAN, A.I. (1977), Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları, Tekkeler, Zaviyeler ve Benzer Nitelikteki Fütüvvet Yapıları, İstanbul. KARPUZ, HAŞİM (2005), ?Mevlevihanelerin Türk Mimarisindeki Yeri?, Türkiye Mevlevihaneleri Fotoğraf Albümü, İstanbul, s.13-32. TANRIKORUR, BARİHUDA (2000), Türkiye Mevlevihanelerinin Mimari Özellikleri, (Basılmamış Doktora Tezi), Konya.
14 Mevlevihanelerin plan tiplerinin gelişimi DOĞAN, A.I. (1977), Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları, Tekkeler, Zaviyeler ve Benzer Nitelikteki Fütüvvet Yapıları, İstanbul. KARPUZ, HAŞİM (2005), ?Mevlevihanelerin Türk Mimarisindeki Yeri?, Türkiye Mevlevihaneleri Fotoğraf Albümü, İstanbul, s.13-32. TANRIKORUR, BARİHUDA (2000), Türkiye Mevlevihanelerinin Mimari Özellikleri, (Basılmamış Doktora Tezi), Konya.
15 Mevlevihanelerin süsleme özelliklerinin değerlendirilmesi DOĞAN, A.I. (1977), Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları, Tekkeler, Zaviyeler ve Benzer Nitelikteki Fütüvvet Yapıları, İstanbul. KARPUZ, HAŞİM (2005), ?Mevlevihanelerin Türk Mimarisindeki Yeri?, Türkiye Mevlevihaneleri Fotoğraf Albümü, İstanbul, s.13-32. TANRIKORUR, BARİHUDA (2000), Türkiye Mevlevihanelerinin Mimari Özellikleri, (Basılmamış Doktora Tezi), Konya.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 2 20
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Anadoludaki mevlevihaneleri tanır. 4
D.Ö.Ç. 2 Balkanlardaki mevlevihaneleri tanır. 4
D.Ö.Ç. 3 Mevlevihanelerin bölümlerini ve plan tiplerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 4 Mevlevihanelerin süsleme programları konusunda fikir sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 5 Mevlevihanelerin sembolik ve litürjik özelliklerini öğrenir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20