MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
mevlana__mevlevilik_arastirmalari Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 7201001213 3 / 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Sefer SOLMAZ
Koordinator E-mail ssolmaz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Mevlâna ve Mevlevilik ile ilgili araştırma konuları belirleyebilir, belirlenen konuları teknik ve içerik yönden bilimsel araştırma metotlarını uygulayarak bir bilimsel çalışma haline getirebilir bir seviyeye öğrencileri ulaştırmak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1: Sunum, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin tanımı, çerçevesi, kaynakları Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara 1998.
2 MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMANIN YAZIMI: Yazımda temel kavramlar, Yazımda nesnellik ve yanlılık Fahri Sakal, "Tarih Yazımında Temel Kavramlar", Tarih Nasıl Yazılır?, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2011, s. 67-92 E. H. Carr - J. Fontona, Tarih Yazımında Nesnellik ve Yanlılık, çev. Özer Çetinkaya, İmge Kitabevi, Ankara 2006.
3 Yazımda etik kurallar İsmail Özçelik, Tarih ve Metodoloji, Gazi Kitabevi, Ankara 2014.
4 YAZIM AŞAMALARI: İlk kaleme alma (yazma) Bilgi fişlerinin okunması Fevziye A. Tansel, İyi ve Doğru Yazma Usulleri, İstanbul 1983.
5 İfade, Fikirde tamamlayıcılık Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul 1991.
6 Dengeli hacim, İmla Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Geliştirilmiş 9. Baskı, İstanbul 2003.
7 Yazıyı tamamlayıcı unsurlar, son şekil ve düzeltmeler Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul 1991.
8 Ön söz yazımı Tuncer Baykara, Tarih Araştırma ve Yazma Metodu, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2007.
9 Giriş yazımı Türkkaya Ataöv, Bilimsel Araştırma El Kitabı, Savaş yay. Ankara 1982.
10 Sonuç ve Özet yazımı Amiran Kurtkan Bilgeseven, Sosyal İlimler Metodolojisi, İstanbul, 1989.
11 YAZIM AŞAMALARININ TEKNİK KONULARI: Dipnot hazırlama usul, teknik ve çeşitleri Ahmet Sait Candan, "Tarih Metinlerinde Atıf Yapma ve Dipnot Gösterme", Tarih Nasıl Yazılır?, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2011, s. 281-298.
12 Bibliyografya hazırlama İsmail Özçelik, Tarih ve Metodoloji, Gazi Kitabevi, Ankara 2014.
13 Ekler ve İndeks hazırlama Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul 1991.
14 Sonuç ve Değerlendirmeler
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 2 20
Sunum ve Seminer : 1 30
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 50
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 30
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 7
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Bilimsel araştırma metot ve teknikleri ile ilgili kaynakları listeler. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Mevlâna ve Mevlevilikle ilgili kaynakları tasnif eder ve bu kaynaklardan nasıl yararlanılacağını gösterir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Bir araştırmanın yazımında bilinmesi gereken temel kavramları gösterir ve bunları yazımda kullanır. 3
D.Ö.Ç. 4 4. Bir araştırmanın yazımında nesnellik ve yanlılık kavramlarına dikkat eder ve yazımda bunları uygular. 3
D.Ö.Ç. 5 5. Bilimsel bir çalışmanın yazım aşamalarını listeler ve yazımda bu aşamaları uygular 4
D.Ö.Ç. 6 6. Yazım aşamalarındaki problemleri gösterir ve bu problemleri uygulamalı olarak çözer. 3
D.Ö.Ç. 7 7. Bir ön sözün nasıl yazılacağını açıklar ve uygular. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Bilimsel metodolojiye uygun bir girişte nelerden bahsedilmesi gerektiğini açıklar ve bunları uygulamalı olarak gösterir. 3
D.Ö.Ç. 9 9. Sonucun nasıl yazılması gerektiğini gösterir ve uygular. 3
D.Ö.Ç. 10 10. Özet yazılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini gösterir ve uygular. 4
D.Ö.Ç. 11 11. Dipnot türlerini, usul ve tekniklerini listeler ve uygular. 4
D.Ö.Ç. 12 12. Bibliyografya, Ekler ve İndeks hazırlama tekniklerini açıklar ve uygular. 4
D.Ö.Ç. 13 13. Mevlâna ve Mevlevilikle ilgili araştırmalarda yazım sorunlarının neler olduğunu listeler ve bir akademik çalışma esnasında bu sorunların çözümlerini uygulamalı olarak gösterir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20