MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
mevlana__mevlevilik_arastirmalari Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 7201001202 3 / 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN
Koordinator E-mail hgokmen selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Türkiye Selçuklu devletinin tarihsel gelişimini incelemek, Türkiye Selçuklu devletinin tarihini incelerken öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, yapıcı, yaratıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 I.İzzeddin Keykâvus ve I. Alaedddin Keykubatın taht mücadelesi ve I. İzzeddin. Keykavusun tahta çıkması Salim Koca, Sultan I. İzzeddin Keykavus (1211-1220) Ankara 1997.,Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971.
2 Sinopun fethi, Ermeniler ve Eyyûbîlerle olan ilişkileri, I.İzzeddin Keykâvusun ölümü ve tarihî kişiliği. Salim Koca, Sultan I. İzzeddin Keykavus (1211-1220) Ankara 1997.,Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971.,6
3 I. Alâeddin Keykubat Döneminde siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin incelenmesi Emine Uyumaz, Sultan 1. Alaeddin Keykubad Devri Türkiye Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi Ankara 2003.,Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971.
4 I.Alaeddin Keykubatın otorite mücadelesi ve ümera olayı Emine Uyumaz, Sultan 1. Alaeddin Keykubad Devri Türkiye Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi Ankara 2003., Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971.,4
5 Sultan I. Alâeddin Keykubatın , Suğdak Seferi, Yassıçemen Savaşı, Sultan I. Alâeddinin sonraki faaliyetleri ve ölümü Salim Koca, Sultan I. İzzeddin Keykavus (1211-1220) Ankara 1997.,Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971.,6
6 II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi Sadeddin Köpekın ümaraları ortadan kaldırması ve sonuçları Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971., 5,9
7 Anadolunun sosyal ve ekonomik durumunun belirlenerek Babailer isyanının değerlendirilmesi Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971.,7
8 Moğol istilası, Kösedağ savaşı ve sonrasında Selçuklu devletinin vaziyetinin incelenmesi ve değerlendirilmesi Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971.,8
9 Ara Sınav
10 II. İzzeddin Keykavus dönemi ve taht mücadelelerinin sonucunun incelenmesi Celaleddin Karatay ve ?ortak saltanat dönemi?nin incelenmesi Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971.,11
11 II. İzzeddin Keykavusun sürgün hayatı ve IV. Rükneddin Kılıç Arslan Döneminin incelenmesi Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971.
12 III. Gıyâseddin Keyhüsrevin saltanatı ve pervâne dönemi. Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971., N. Kaymaz, Pervane Muineddin Süleyman, Ankara 1970.,M. Ersan, Türkiye Selçuklu Devletinin Dağılışı, Ankara 2010.
13 Siyavuş (Cimri) Olayı, II. Gıyâseddin Mesudun saltanatı, III. Alâeddin Keykûbâdın saltanatı. Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971.,İbrahim Artuk, ? Sahte Selçuklu Sultanı Cimri? İ.Ü. Tarih Dergisi, IX/13 (1958), s.151-163.,M. Ersan, Türkiye Selçuklu Devletinin Dağılışı, Ankara 2010.
14 II. Mesudun İkinci saltanatı ve Türkiye Selçuklu Devletinin sonu. Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971.,M. Ersan, Türkiye Selçuklu Devletinin Dağılışı, Ankara 2010.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 20
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 6
Küçük Sınavlar : 1 2
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Türkiye Selçuklu Devletinin tarihi kaynakları hakkında bilgi edinir 4
D.Ö.Ç. 2 Türkiye Selçuklu Devletinin kuruluşu ile ilgili farklı görüşleri tespit eder 44
D.Ö.Ç. 3 Türkiye Selçuklu Devletinin kurucuları Süleymanşah ve oğlu I. Kılıç Arslanın Doğu siyasetinin mahiyeti hakkında bilgi edinir 4
D.Ö.Ç. 4 Türkiye Selçuklu Devletinin İslâm dünyasına (Abbasî halifeliği) karşı uyguladığı siyasetin mahiyetini kavrar 4
D.Ö.Ç. 5 Anadoluda Türk-İslam medeniyetinin tesisinde Türkiye Selçuklu Devletinin rolünü tespit eder 4
D.Ö.Ç. 6 I.Gıyaseddin Keyhüsrevin Türkiye Selçuklu Devletini yapılandırması hakkında bilgi edinir 4
D.Ö.Ç. 7 Türkiye Selçuklu Devletinin gelişmesinde ve yıkılışında ümeraların (devlet adamları) rolünü tespit eder 4
D.Ö.Ç. 8 Türkiye Selçuklu Devletinin Anadoluda gayr-i müslim halka karşı uyguladığı siyaseti ortaya koyar 4
D.Ö.Ç. 9 Türkiye Selçuklu Sultanlarının siyasetleri ile oluşan huzur ortamı sonucu Anadoluya göç eden âlimlerin (Mevlana Celaleddin, Hacı Bektaş-ı Veli) Selçuklu siyasetine etkilerini tespit eder 4
D.Ö.Ç. 10 Selçuklular Devrinde Anadolunun sosyal ve ekonomik yapısını belirler 4
D.Ö.Ç. 11 Selçuklular döneminde Anadoluda kurulan ahi teşkilatının yapısını geçirdiği değişikliği izah eder 4
D.Ö.Ç. 12 Selçuklular döneminde devlet yapılanmasını öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20