MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
mevlana__mevlevilik_arastirmalari Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 7201001115 3 / 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Sefer SOLMAZ
Koordinator E-mail ssolmaz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Mevlâna ve Mevlevilik ile ilgili araştırma konuları belirleyebilir, belirlenen konuları teknik ve içerik yönden bilimsel araştırma metotlarını uygulayarak bir bilimsel çalışma haline getirebilir bir seviyeye öğrencileri ulaştırmak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1: Sunum, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin tanımı, çerçevesi, kaynakları Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara 1998 Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Geliştirilmiş 9. Baskı, İstanbul 2003
2 KAYNAKLAR: Yazılı Kaynaklar Mevlâna ve Mevlevilikle ilgili kaynaklar Hikmet Aktün, Mevlâna Mevlevîlik Hakkında Türkiyede Çıkan Basma Eserlerin Bibliyografyası, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lisans Tezi, İstanbul 1974 Adnan Karaismailoğlu - Said Okumuş - Fahreddin Coşkuner, Mevlâna Bibliyografyası, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yay., Konya 2006.
3 Sözlü Kaynaklar Amiran Kurtkan Bilgeseven, Sosyal İlimler Metodolojisi, İstanbul 1989.
4 KAYNAKLARINTENKİDİ: Dış tenkit İsmail Özçelik, Tarih ve Metodoloji, Gazi Kitabevi, Ankara 2014.
5 İç tenkit Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul, Enderun Kitabevi, İstanbul 1985.
6 BİR ARAŞTIRMANIN HAZIRLIK AŞAMALARI: Konunun tespiti ve sınırlarının çizilmesi Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul 1991.
7 Bibliyografyanın tespiti ve toplanması Adnan Karaismailoğlu - Said Okumuş - Fahreddin Coşkuner, Mevlâna Bibliyografyası, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yay., Konya 2006.
8 Eser Fişi hazırlama teknikleri Türkkaya Ataöv, Bilimsel Araştırma El Kitabı, Savaş yay. Ankara 1982.
9 Makale Fişi hazırlama teknikleri Cavit Orhan Tütengil, Sosyal Bilimler Araştırma ve Metod, İstanbul 1981.
10 Bilgi Fişi hazırlama teknikleri İsmail Özçelik, Tarih ve Metodoloji, Gazi Kitabevi, Ankara 2014.
11 Bilgi Fişlerinin tasnifi Bahisle ilgili not koyma Zarflama ve Dosyalama Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul 1991.
12 Planın yapılması ve tertibi Cavit Orhan Tütengil, Sosyal Bilimler Araştırma ve Metod, İstanbul 1981.
13 Konularına göre plan türleri Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Geliştirilmiş 9. Baskı, İstanbul 2003.
14 Sonuç ve Değerlendirmeler
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 2 20
Sunum ve Seminer : 1 30
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 50
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 30
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 7
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Bilimsel araştırma metot ve teknikleri ile ilgili çalışmaları listeler. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Mevlâna ve Mevlevilikle ilgili kaynakları listeler. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Mevlâna ve Mevlevilikle ilgili kaynakları özelliklerine göre tasnif eder ve bu kaynaklardan nasıl yararlanacağını gösterir. 3
D.Ö.Ç. 4 4. Dış tenkit ve iç tenkit metotlarını kullanarak kaynak değerlendirmesini uygular. 3
D.Ö.Ç. 5 5. Bilimsel bir çalışmada konunun nasıl tespit edildiğini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Bilimsel bir çalışmada konunun sınırlarının nasıl çizildiğini açıklar. 3
D.Ö.Ç. 7 7. Bibliyografyanın nerelerden ve nasıl tespit edileceğini gösterir. 3
D.Ö.Ç. 8 8. Eser ve makale fişlerini hazırlama usullerini gösterir ve uygular. 4
D.Ö.Ç. 9 9. Bilgi fişlerinin hazırlama yöntemlerini gösterir ve uygular. 4
D.Ö.Ç. 10 10. Bilgi fişlerini bir geçici plan dahilinde hazırlanacağını fark eder ve uygular. 4
D.Ö.Ç. 11 11. Bilgi fişlerinin konularına göre nasıl tasnifi edileceğini, zarflanacağını ve dosyalanacağını gösterir ve uygular. 4
D.Ö.Ç. 12 12. Konusuna göre plan türleri arasındaki farkı gösterir ve plan tasarlar. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20