MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
mevlana__mevlevilik_arastirmalari Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   MEVLEVİLİK KÜLTÜRÜ I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 7201001110 3 / 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nuri ŞİMŞEKLER
Koordinator E-mail n.simsekler selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 700 yıllık Mevlevi Kültürünün başlangıçtan, kuruluş ve yaygınlaşması ve değişikliklere uğraması incelenecek, tahlil edilecektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 0 30 20 40 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Konu ile ilgili yazılmış yazma eserlerden ve son dönemlerde yazılmış kayda değer matbu eserlerden konu işlenir. Kültürün uygulayıcıları ile yüz yüze getirilerek gelenek birikimi aktarılır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Mevleviliğin Kuruluşu Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlanadan Sonra Mevlevilik, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1983.
2 Mevleviliğin Kuruluşu Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlanadan Sonra Mevlevilik, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1983.
3 Mevleviliğin Kuruluşu Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlanadan Sonra Mevlevilik, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1983.
4 Mevleviliğin Tarihçesi Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlanadan Sonra Mevlevilik, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1983. Top, Hüseyin, Mevlevilik Adap ve Erkanı, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2000.
5 Mevleviliğin Tarihçesi Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlanadan Sonra Mevlevilik, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1983. Top, Hüseyin, Mevlevilik Adap ve Erkanı, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2000.
6 Mevleviliğin Tarihçesi Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlanadan Sonra Mevlevilik, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1983. Top, Hüseyin, Mevlevilik Adap ve Erkanı, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2000.
7 Mevlevilik Adap ve Erkanı Arpaguş, Safi, Mevlevilikte Manevi Eğitim, Vefa Yayınları, İstanbul, Trs.
8 Mevlevilik Adap ve Erkanı Arpaguş, Safi, Mevlevilikte Manevi Eğitim, Vefa Yayınları, İstanbul, Trs.
9 Mevlevilik Adap ve Erkanı Arpaguş, Safi, Mevlevilikte Manevi Eğitim, Vefa Yayınları, İstanbul, Trs. Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlevi Adap ve Erkanı, Inkılap Yayınları, İstanbul, Trs.
10 Mevlevihaneler Konumu ve Fonksiyonu Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlanadan Sonra Mevlevilik, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1983.
11 Mevlevilik Adetleri Arpaguş, Safi, Mevlevilikte Manevi Eğitim, Vefa Yayınları, İstanbul, Trs.
12 Mevlevihanelerde Mevlevi Eğitimi Şimşekler, Nuri, Mutfakta Pişen Canlar, Konya, Trs.
13 Mevlevilikte Sema, Ayin-i Şerif, İcraası, Tarihçesi, Eğitimi ve Anlamı Top, Hüseyin, Mevlevilikte Adap ve Erkan, Ötüken Yayınları, İstanbul, Trs. Şimşekler, Nuri, "Sema", Konya Ansiklopedisi, Sema Maddesi.
14 Yurtdışında Mevlevi Uygulamaları Şimşekler, Nuri, Esin Çelebi, Mevlanadan Mevlaya Yurtdışında Yaşayan Mevleviler, UMV Yayınları, Konya, 2013.
15 Genel Değerlendirme ve Kritize
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - 1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 2 5
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mevlânadan sonra oluşturulan Mevlevilik Kültürünü tanıma, kaynaklarını bilme ve değerlendirme 3
D.Ö.Ç. 2 Geçmişten günümüze Mevlevi Kültürünü kronolojik olarak takip eder. 3
D.Ö.Ç. 3 Görsel ve icraa halinde yapılan sema gibi Mevlevilik Kültürünün ana unsurunu gözlemler. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20