MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
mevlana__mevlevilik_arastirmalari Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   MEVLÂNA VE ESERLERİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 7201001104 3 / 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ali TEMİZEL
Koordinator E-mail temizel46 yahoo.com
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Ali TEMİZEL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Mevlânın hayatını ve eserlerini öğretir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 3 60 10 10 5 2
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatma, tartışma, yazılı ödev, Mevlâna ve eserleri ile ilgili klasik kaynaklardan metin okuma.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Mevlânanın doğumu ve çocukluk dönemi B. Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin, Çeviren: Feridun Nafiz Uzluk, İstanbul, 1963 Millî Eğitim Basımevi
2 Mevlânanın ailesi B. Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin, Çeviren: Feridun Nafiz Uzluk, İstanbul, 1963 Millî Eğitim Basımevi
3 Mevlânın ve ailesinin Belhten ayrılması B. Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin, Çeviren: Feridun Nafiz Uzluk, İstanbul, 1963 Millî Eğitim Basımevi
4 Mevlânanın ve ailesinin Hicazdan Anadoluya gelmesi B. Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin, Çeviren: Feridun Nafiz Uzluk, İstanbul, 1963 Millî Eğitim Basımevi
5 Mevlânanın eğtim-öğrenim dönemi ve hocaları B. Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin, Çeviren: Feridun Nafiz Uzluk, İstanbul, 1963 Millî Eğitim Basımevi
6 Mevlâna ve ailesinin Karamandaki dönemi ve Konyaya göçleri B. Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin, Çeviren: Feridun Nafiz Uzluk, İstanbul, 1963 Millî Eğitim Basımevi
7 Mevlâna ve ailesinin Konyaya gelişi ve Konyadaki faaliyetleri B. Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin, Çeviren: Feridun Nafiz Uzluk, İstanbul, 1963 Millî Eğitim Basımevi
8 Şems-i Tebrizînin Konyada Mevlâna ile buluşması B. Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin, Çeviren: Feridun Nafiz Uzluk, İstanbul, 1963 Millî Eğitim Basımevi
9 Şems-i Tebrizînin Konyadan ayrılması B. Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin, Çeviren: Feridun Nafiz Uzluk, İstanbul, 1963 Millî Eğitim Basımevi
10 Mevlânanın Mesnevisi B. Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin, Çeviren: Feridun Nafiz Uzluk, İstanbul, 1963 Millî Eğitim Basımevi
11 Fîh-i mâ fih B. Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin, Çeviren: Feridun Nafiz Uzluk, İstanbul, 1963 Millî Eğitim Basımevi
12 Mecâlis-i Seba B. Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin, Çeviren: Feridun Nafiz Uzluk, İstanbul, 1963 Millî Eğitim Basımevi
13 Dîvân-ı Şems: Divân-ı Kebir B. Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin, Çeviren: Feridun Nafiz Uzluk, İstanbul, 1963 Millî Eğitim Basımevi
14 Mektûbât-ı Mevlâna B. Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin, Çeviren: Feridun Nafiz Uzluk, İstanbul, 1963 Millî Eğitim Basımevi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 18
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 3 34
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mevlânanın ailesini ve hayatını öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 2 Mevlânanın eğitim hayatını öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 3 Mevlânanın çevresindekileri öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 4 Mesnevî hakkında bilgi edinir. 3
D.Ö.Ç. 5 Fîh-i mâ fih hakkında bilgi edinir. 3
D.Ö.Ç. 6 Mecâlis-i Seba hakkında bilgi edinir. 3
D.Ö.Ç. 7 Divân-ı Şems: Divân-ı Kebir hakkında bilgi edinir. 3
D.Ö.Ç. 8 Mektûbât-ı Mevlâna hakkında bilgi edinir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20