MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
mevlana__mevlevilik_arastirmalari Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 7201001102 3 / 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN
Koordinator E-mail hgokmen selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Türkiye Selçuklu Devletinin tarihî,sosyal ve iktisadî gelişimini incelemek devletin tarihî, sosyal, iktisadî yapısını incelerken öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, yapıcı, yaratıcı, düşünme alışkanlığı kazandırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Türkiye Selçuklu tarihi kaynakların tanıtımı M. Altay Köymen Süleymanşah ve Selçuklu Devletinin Kuruluşu, Belleten, 57/218 (1993), s.71-79.
2 Türkiye Selçuklu Devletinin kuruluşu ile ilgili tartışmalar ve Kutalmışoğlu Süleyman şah döneminin incelenmesi İ. Kafesoğlu Anadolu Selçuklu Devleti Hangi Tarihte Kuruldu, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı:10-11 (1981), s. 1-28., Mustafa Kafalı Anadolunun Fethi ve Türkleşmesi Türkler,VI, Ankara 2002, s. 177., M. Altay Köymen Anadolunun Fethi Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, II (1961), s. 89-122.,6,7
3 İznikin Başkent oluşunun incelenmesi M. Fuad Köprülü,Anadolu Selçukluları Tarihinin Yerli Kaynakları Belleten, VII/27 (1943) s. 379- 485.
4 Kutalmış oğlu Süleyman şahın Doğu seferi ve I. fetret döneminin (1086-1092) değerlendirmesi M. Altay Köymen Anadolunun Fethi Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, II (1961), s. 89-122., M. Altay Köymen Süleymanşah ve Selçuklu Devletinin Kuruluşu, Belleten, 57/218 (1993), s.71-79.,6,7
5 I.Kılıç Arslan döneminin siyasî yapısı Bizans ve Çaka Bey karşı uygulanan siyasetin incelenmesi Işın Demirkent, Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan, Ankara 1996.,M. Ali Hacıgökmen Türkiye Selçukluları Zamanında Konyanın Devlet Merkezi Oluşu S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Der. Bahar 2011/ 25 s. 231-261.
6 I.Haçlı Seferi ve sonuçlarının Selçuklular açısından değerlendirmesi Işın Demirkent Haçlı Seferleri, İstanbul, 1997, Işın Demirkent Urfa Haçlı Kontluğu I-II, Ankara, 1994, Fikret Işıltan Haçlı Seferleri Tarihi,I-II-III (Runcimandan Çeviri), Ankara 1992
7 I.Kılıç Arslanın Doğu seferi, II. fetret döneminin (1107-1110) incelenmesi Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971., Işın Demirkent, Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan, Ankara 1996.
8 Sultan Mesud dönemi Bizans ve Haçlılara karşı uygulanan siyaseti belirleme Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971.,9,11
9 Ara Sınav
10 Sultan Mesud dönemi Konyanın başkent oluşunun incelenmesi Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971.,6
11 II.Kılıç Arslan dönemi ve Bizansa Karşı Kazanılan Miryekefalon Savaşının İncelenmesi Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971., B. Umar Myriokephalon Savaşının Yeri: Çivril yakınında Kufî Çayı vadisi Belleten, LIV/209, (1990), 99-116.,15,18
12 II.Kılıç Arslanın 11 oğlunu Melik Olarak ataması ve III. Fetret Döneminin (1185-1192) incelenmesi Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971.
13 Rükneddin Süleymanşah ve I.Gıyaseddin Keyhüsrev dönemi incelenmesi Selim Kaya I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve II. Süleyman-şah Dönemi Selçuklu Tarihi (1192-1211) Ankara 2006.,T. Baykara Gıyaseddin Keyhusrev (1164-1211) Gazi- Şehit, Ankara 1997.
14 I.Gıyaseddin Keyhüsrev dönemi devlet yapısının şekillenmesinin ortaya konması Selçuklu dönemi ümeralarının (Devlet Adamı) devletin yükselişinde etkisinin incelenmesi Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971., Selim Kaya I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve II. Süleyman-şah Dönemi Selçuklu Tarihi (1192-1211) Ankara 2006. ,T. Baykara Gıyaseddin Keyhusrev (1164-1211) Gazi- Şehit, Ankara 1997.,16,17,18
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 20
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 6
Küçük Sınavlar : 1 2
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Türkiye Selçuklu Devletinin tarihi kaynakları hakkında bilgi edinir 4
D.Ö.Ç. 2 Türkiye Selçuklu Devletinin kuruluşu ile ilgili farklı görüşleri tespit eder 4
D.Ö.Ç. 3 Türkiye Selçuklu Devletinin kurucuları Süleymanşah ve oğlu I. Kılıç Arslanın Doğu siyasetinin mahiyeti hakkında bilgi edinir 4
D.Ö.Ç. 4 Türkiye Selçuklu Devletinin İslâm dünyasına (Abbasî halifeliği) karşı uyguladığı siyasetin mahiyetini kavrar 4
D.Ö.Ç. 5 Anadoluda Türk-İslam medeniyetinin tesisinde Türkiye Selçuklu Devletinin rolünü tespit eder 4
D.Ö.Ç. 6 I.Gıyaseddin Keyhüsrevin Türkiye Selçuklu Devletini yapılandırması hakkında bilgi edinir 4
D.Ö.Ç. 7 Türkiye Selçuklu Devletinin gelişmesinde ve yıkılışında ümeraların (devlet adamları) rolünü tespit eder 4
D.Ö.Ç. 8 Türkiye Selçuklu Devletinin Anadoluda gayr-i müslim halka karşı uyguladığı siyaseti ortaya koyar 4
D.Ö.Ç. 9 Türkiye Selçuklu Sultanlarının siyasetleri ile oluşan huzur ortamı sonucu Anadoluya göç eden âlimlerin (Mevlana Celaleddin, Hacı Bektaş-ı Veli) Selçuklu siyasetine etkilerini tespit eder 4
D.Ö.Ç. 10 Selçuklular Devrinde Anadolunun sosyal ve ekonomik yapısını belirler 4
D.Ö.Ç. 11 Selçuklular döneminde Anadoluda kurulan ahi teşkilatının yapısını geçirdiği değişikliği izah eder 4
D.Ö.Ç. 12 Selçuklular döneminde devlet yapılanmasını öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20