MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
FARS DİLİ VE EDEBİYATI
Öğr. Gör. Dr. Selman KARADAĞ


 
 
 
 
 
    Telefon : (0332) 223 08 08
    E-posta : selmankaradag@selcuk.edu.tr
    Görevi : Öğr. Gör.

 

Özgeçmişi

10 Ocak 1985’te Konya’da doğdu. İlköğrenimini Konya merkeze bağlı Rebii Karatekin İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Bir yıl aranın ardından ve adres değişimi nedeniyle kalan öğretim hayatına yine merkeze bağlı Zeliha ve Lütfi Kulluk İlköğretim Okulu’nda devam etti. Daha sonra lise öğrenimi için başladığı Konya Cumhuriyet Lisesi’nden 2003 yılında mezun oldu. İki yıl aradan sonra 2005 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başladı ve 2009 yılında bitirdi. Aynı üniversitede 2009 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Eski Türk Edebiyatı bilim dalında yüksek lisans programına girdi. Yrd. Doç. Dr. Erol Çöm’ün danışmanlığında “Milli Kütüphane 2860 Numaralı Şiir Mecmuası (İnceleme Transkripsiyonlu Metin)” adlı çalışmasıyla 2011 tarihinde yüksek lisansını tamamlayarak aynı bilim dalında doktora programına kabul edildi. "Türk Edebiyatında Manzum Mesnevî Tercümeleri ve Mehmed Şakir Efendi'nin Manzum Mesnevî Tercümesi (İnceleme-Metin)" başlıklı doktora tezine halen çalışmaktadır. Ağustos 2011’de Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü’nün açmış olduğu uzman kadrosu sınavını kazanarak enstitüde uzman olarak görevine başladı. Yabancı dili İngilizcedir.

 

"Türk Edebiyatında Manzum Mesnevî Tercümeleri ve Mehmed Şakir Efendi'nin Manzum Mesnevî Tercümesi (İnceleme-Metin)" başlıklı doktora tezi, ilgili Enstitünün 13.05.2014 ve 17/3 sayılı kararıyla kabul edilmiş olup tez 2018 yılı itibariyle tamamlanmıştır.

Yapılan çalışmalar:

Âbidin Paşa'nın Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerîf'i (İnceleme - Metin)

 

Abidin Paşa'nın Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerîf'i (İnceleme - Metin)
Mesnevi Şerhi