MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
FARS DİLİ VE EDEBİYATI
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Farsça öğreniminin yanı sıra Fars edebiyatının klasik ve modern dönemleri ile ilgili araştırmalar yapar.
P.Ç.2 Farsçadan Türkçeye Türkçeden Farsçaya çeviri yapabilecek ölçüde dili öğrenir ve düşüncelerini etkin bir şekilde bu dile aktarır.
P.Ç.3 Fars dilinde yazılmış kaynaklarda yer alan Türk tarihine ve kültürüne ait bilgileri inceler ve derler.
P.Ç.4 Türk dili, kültürü, tarihi ve edebiyatı ile ilgili Farsça yazılmış el yazması ve eski Türkçe matbu kaynakların tenkitli neşirlerinin ve çevirilerinin yapılarak gün ışığına çıkarılmasını sağlar.
P.Ç.5 Türk dilini ve kültürümüzü Farsça konuşan ülkelerde tanıtmayı amaçlar.
P.Ç.6 Farsça ile ilgili temel mesleki bilgiler edinir.
P.Ç.7 İçişleri, dışişleri bakanlıklarında, elçiliklerde ve konsolosluklarda görev yapacak donanıma sahip olur.
P.Ç.8 Karşılaştırmalı dil ve edebiyat çalışmaları yapar
P.Ç.9 Hayata farklı konularda analitik düşünme yeteneğine sahip çevresini değiştiren ve geliştiren birey olarak atılır.
P.Ç.10 Farsçayı çok iyi şekilde öğrenir ve elde ettiği bilgileri bilimsel araştırmalarda objektif olarak ortaya koyar.
P.Ç.11 Fars dili ve edebiyatı alanının gerektirdiği bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
P.Ç.12 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.