MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
FARS DİLİ VE EDEBİYATI
Kayıt Kabul Şartları

Mevlâna ve Mevlevîlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı

Tezli Yüksek Lisans

Kabul edilecek yüksek lisans öğrencileri için genel açıklamalar

 

Başvurular:

Kontenjan ve kapsamlı bilgi için Enstitümüz web sayfası takip edilmelidir.

Diploma Notu:

Diploma notu şartı yoktur. Not barajı 17.11.2011 tarih 2011/196 nolu SÜ Senato Kararı ile kaldırılmıştır. Not sistemleri arasında dönüşüm kabul edilmemektedir. (Not dönüşümü için YÖK 'ün dönüşüm tablosu dikkate alınacaktır.)

ALES Puan Türü:

Sözel puan türü

ALES Puanı:

55 ve üzeri olmadır.

Yabancı Dil:

Yabancı dil şartı yoktur.

Daha kapsamlı bilgi için Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ni inceleyebilirsiniz.


 

 

Başvuru ve Yazılı Bilim Sınavı İle İlgili Açıklamalar

1- 2013-2014 Öğretim Yılında GÜZ YARIYILI için Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır. Yüksek Lisans Programına belirlenecek olan lisans mezunları başvurabilecektir.

2- İlan duyuruya çıktıktan sonra başvurular, belirtilen tarihler içinde istenen belgeler ile birlikte Alaeddin Keykubad Kampüsü'nde bulunan Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü'ne şahsen veya noter vekili ile teslim edilir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir.)

3- Yüksek Lisans Yazılı Bilim sınavı, ilanda belirtilecek tarih ve saatte başvuruda bulunulan Anabilim Dalında yapılır.

4- Değerlendirme: Tezli Yüksek Lisans Programlarına girişte, ALES puanının % 50’si, Lisans Diploma Notunun % 30’u ve Yazılı Bilim Sınavının % 20’sinin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 60 puan almak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlanarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir.

5- Bölüm 1.'liği ve 2.'liği 2009-2010 öğretim döneminden itibaren değerlendirmeye alınmayacaktır. (28.12.2008 tarih ve 2008/106 nolu SÜ Senato Kararı ile kaldırılmıştır.)

6- Üniversitemizde 100'lük ve 4'lük değerlendirme sistemleri arasında dönüşüm yapılmamaktadır. Bu iki not değerlendirme sistemi arasında dönüşüm ile ilgili başka Üniversitelerden alınan belgeler de kabul edilmemektedir. Bu nedenle giriş sınavlarında mezuniyet not ortalaması YÖK’ün çeviri tablosundaki karşılıklarına göre çıkan sonucun % 30’u alınarak hesaplanır.

7- Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi daha sonra ilanda belirtilen tarihte http://www.mevlana.selcuk.edu.tr/ adresinde ilan edilir.

8- Kazanan adayların kesin kayıtları daha sonra belirtilecek olan tarihler arasında ilgili Enstitüde yapılır.