MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile Selçuk Üniversitesi bünyesinde akademik kadrosunu oluşturmuş ve 1994-1995 öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. 1999-2000 Öğretim yılında Alaaddin Keykubat Kampüsünde 7500 m2 lik kapalı alana sahip yeni idari ve eğitim binalarına taşınmıştır. ...
MISYON: Olumlu kişilik özelliklerine sahip ve bilgi toplumunun önderleri olabilecek nitelikte öğretmen, yönetici ve uzmanlar yetiştirmek. Öğrencilere yaşam boyu öğrenen, bilgiyi aktarma yollarını ve öğretim teknolojisini etkili kullanabilen, teori ve uygulamayı birleştiren, ulusal ve uluslar arası projelerde çalışabilen, bilimsel ve etik değerleri özümsemiş, kurum kültürüne sahip, bilgi ür...
VIZYON: Öğrenmeyi öğrenmenin ve yaşam boyu öğrenmenin merkezi olan, bilgi ve iletişim teknolojilerini ve uzaktan eğitimi etkin kullanıp bu alanda referans gösterilen, toplumla barışık tercih edilen, saygın bir eğitim ve bilim merkezi olarak, ülkemizin eğitim politikalarının belirlenmesine katkıda bulunan ve tüm eğitim kurumlarınca tercih edilen meslek öğretmenleri ... devamı için tıklayınız...