MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa USLU

Erasmus Koordinatör:

Farabi Koordinatör:

AKTS Koordinatör:

Amacı: 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve özbakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye, topluma hizmet sunan ve pedagojik formasyon bilgileri ile de donatılmış öğretmenler yetiştirmektir.

Vizyon: Uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren çocuk eğitimi alanına yönelik sürekli kendini geliştiren ve örnek gösterebilen, çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, öz denetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş öğretmenler yetiştiren bir bölüm olmak.

Misyon: Evrensel ölçütlere uygun eğitim sistemiyle, araştırma ve sorun çözme becerisine sahip, sürekli kendini geliştirebilen ve toplum yararına çalışan öğretmenler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı:

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen puan türlerinden yeterli puan alma koşuluyla programlara kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları: Selçuk Üniversitesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği gibi, öğrenciler uygulamalar dahil bütün derslerden başarılı olmalıdırlar.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Selçuk Üniversitesi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği ve Sınav Uygulama Esaslarınca belirlenir.

İstihdam Olanakları: Programdan mezun olan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kız Meslek Liseleri, Anaokulları, Anasınıfları ve Özel Eğitim Kurumlarında öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi uzmanları, aile danışma ve eğitimi merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, hastahaneler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve pek çok alanda İstihdamı Zorunlu Personel statüsündedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölümün Yüksek Lisans ve Doktora Programı bulunmaktadır. Yeterli ALES ve Yabancı Dil Bilgisine sahip mezunlar Yüksek Lisans ve Doktora programına başvurabilirler.