KULU MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Tayfun İSKENDER

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Tayfun İSKENDER

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Tayfun İSKENDER

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Tayfun İSKENDER

Amacı: Endüstride kullanılan elektrikli makine, donanım ve sistemleri tanıyan, özelliklerini bilen, bakım ve onarımlarını yapabilen, mesleki bilgisini üstriyel uygulamalarda kullanabilen, programlanabilir cihazları tanıyan ve programlayabilen mesleğini özümsemiş teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Vizyon: Mesleki eğitim-öğretimde hedeflediği yüksek kalite startlarıyla mezunlarına uygulama becerisi kazırma yetkinliği ile ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz ettiren iş dünyası ile işbirliği içinde geleceğin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik etkili çözümler üreten, demokratik, şeffaf, iletişime ve değişime açık bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

Misyon: Katılımcı, paylaşımcı, araştırmacı, özgür ve çağdaş bir eğitim-öğretim kültürü oluşturmak suretiyle toplumsal değerlere saygılı, evrensel düzeyde bilgiye ve uygulama becerisine sahip, ahlaki ve mesleki nitelikleri yüksek bireyleri iş dünyası ile birlikte yetiştirmektir

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip Mesleki ala matematik becerilerini kullanabilen Mesleki ala orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip Elektrik devrelerinin analiz ve çözümlemelerini yapabilen Teknik ve mesleki resim konusunda temel bilgilere sahip Temel elektronik devre elemanları ve analizi konularında bilgi sahibi olan Elektrik makinelerinin yapı, çalışma prensibi ve temel bağıntılarını bilen Elektrikli cihazların bakım, arıza ve ölçümlerini yapabilen Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım ve koruma yöntemlerini bilen Elektrik devre tasarım yazılımlarını bilen ve bilgisayar destekli çizim yapabilen Elektrik makinelerinin bağlantı, ölçüm ve denetimlerini yapabilen Kontrol ve kuma sistemleri ile Programlanabilir Denetleyicileri tanıyan ve kullanabilen Hidrolik ve pnömatik devre elemanlarını ve kontrol uygulamalarındaki yerini bilen Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları: Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Genel kural olarak değerlirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.

İstihdam Olanakları:

Üst Derece Programlara Geçiş: Elektrik dalında ön lisans diplomasını alan öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş sınavı ile geçebilirler.