İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Dersin Adı   TEFSİR IV
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 3801603 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Süleyman NAROL
Koordinator E-mail snarol selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Süleyman NAROL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İslâmın temel kaynaklarından birincisi olan Kuranın sûre ve âyetlerini ?lafız, mâna ve maksat? uyumu ve bütünlüğü içinde, Yüce Allahın muradı ve maksadına uygun bir şekilde anlayarak fert ve toplumların dini ve dünyevi ihtiyaçlarına cevap verecek evrensel prensipleri tespit edip pratiğe sunma bilgi ve becerisini öğrencilere kazandırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü Anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Medine Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Amelî Boyutu: Muâmelât - Şahıs Hukuku: Temel Hak ve Hürriyetler. Konunun Teorik Anlatımı. 1 Taberi, İbn Cerir. (1979): Camiul-Beyan. Beyrut. 2 İbn Kesîr, (1981), Tefsîrul-Kurânil-azîm, Beyrût: Darul-fikr 3 Şevkânî, M. (1992): Fethul-kadîr el-cami beyne fenneyir-rivâyeti ved-dirâyeti. Beyrût: Darul-fikr. 4 Zemahşerî, M. (ts): el-Keşşâf an hakâikit-tenzîl ve uyûnil-ekâvîl. Kahire: Şirketu Mustafa el-babî el-halebî.
2 Medine Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Amelî Boyutu: Muâmelât - Şahıs Hukuku: Temel Hak ve Hürriyetler. Konuyla İlgili Tefsir Metni. 1 Taberi, İbn Cerir. (1979): Camiul-Beyan. Beyrut. 2 İbn Kesîr, (1981), Tefsîrul-Kurânil-azîm, Beyrût: Darul-fikr 3 Şevkânî, M. (1992): Fethul-kadîr el-cami beyne fenneyir-rivâyeti ved-dirâyeti. Beyrût: Darul-fikr. 4 Zemahşerî, M. (ts): el-Keşşâf an hakâikit-tenzîl ve uyûnil-ekâvîl. Kahire: Şirketu Mustafa el-babî el-halebî.
3 Medine Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Amelî Boyutu: Muâmelât - Âile Hukuku: Nikâh, Talâk, Miras. Konunun Teorik Anlatımı. 1 Taberi, İbn Cerir. (1979): Camiul-Beyan. Beyrut. 2 İbn Kesîr, (1981), Tefsîrul-Kurânil-azîm, Beyrût: Darul-fikr 3 Şevkânî, M. (1992): Fethul-kadîr el-cami beyne fenneyir-rivâyeti ved-dirâyeti. Beyrût: Darul-fikr. 4 Zemahşerî, M. (ts): el-Keşşâf an hakâikit-tenzîl ve uyûnil-ekâvîl. Kahire: Şirketu Mustafa el-babî el-halebî.
4 Medine Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Amelî Boyutu: Muâmelât - Âmme Hukuku: Toplumsal Hak ve Vazifeler. Konunun Teorik Anlatımı. 1 Taberi, İbn Cerir. (1979): Camiul-Beyan. Beyrut. 2 İbn Kesîr, (1981), Tefsîrul-Kurânil-azîm, Beyrût: Darul-fikr 3 Şevkânî, M. (1992): Fethul-kadîr el-cami beyne fenneyir-rivâyeti ved-dirâyeti. Beyrût: Darul-fikr. 4 Zemahşerî, M. (ts): el-Keşşâf an hakâikit-tenzîl ve uyûnil-ekâvîl. Kahire: Şirketu Mustafa el-babî el-halebî.
5 Medine Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Amelî Boyutu: Muâmelât - Âile Hukuku: Nikâh, Talâk, Miras. Konuyla İlgili Tefsir Metni. 1 Taberi, İbn Cerir. (1979): Camiul-Beyan. Beyrut. 2 İbn Kesîr, (1981), Tefsîrul-Kurânil-azîm, Beyrût: Darul-fikr 3 Şevkânî, M. (1992): Fethul-kadîr el-cami beyne fenneyir-rivâyeti ved-dirâyeti. Beyrût: Darul-fikr. 4 Zemahşerî, M. (ts): el-Keşşâf an hakâikit-tenzîl ve uyûnil-ekâvîl. Kahire: Şirketu Mustafa el-babî el-halebî.
6 Medine Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Amelî Boyutu: Muâmelât - Âmme Hukuku: Toplumsal Hak ve Vazifeler. Konuyla İlgili Tefsir Metni. 1 Taberi, İbn Cerir. (1979): Camiul-Beyan. Beyrut. 2 İbn Kesîr, (1981), Tefsîrul-Kurânil-azîm, Beyrût: Darul-fikr 3 Şevkânî, M. (1992): Fethul-kadîr el-cami beyne fenneyir-rivâyeti ved-dirâyeti. Beyrût: Darul-fikr. 4 Zemahşerî, M. (ts): el-Keşşâf an hakâikit-tenzîl ve uyûnil-ekâvîl. Kahire: Şirketu Mustafa el-babî el-halebî.
7 Medine Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Amelî Boyutu: Muâmelât - İş Hukuku, Ticâret Hukuku: Hıdemât, Bey ve Şirâ. Konunun Teorik Anlatımı. 1 Taberi, İbn Cerir. (1979): Camiul-Beyan. Beyrut. 2 İbn Kesîr, (1981), Tefsîrul-Kurânil-azîm, Beyrût: Darul-fikr 3 Şevkânî, M. (1992): Fethul-kadîr el-cami beyne fenneyir-rivâyeti ved-dirâyeti. Beyrût: Darul-fikr. 4 Zemahşerî, M. (ts): el-Keşşâf an hakâikit-tenzîl ve uyûnil-ekâvîl. Kahire: Şirketu Mustafa el-babî el-halebî.
8 Medine Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Amelî Boyutu: Muâmelât - İş Hukuku, Ticâret Hukuku: Hıdemât, Bey ve Şirâ. Konuyla İlgili Tefsir Metni. 1 Taberi, İbn Cerir. (1979): Camiul-Beyan. Beyrut. 2 İbn Kesîr, (1981), Tefsîrul-Kurânil-azîm, Beyrût: Darul-fikr 3 Şevkânî, M. (1992): Fethul-kadîr el-cami beyne fenneyir-rivâyeti ved-dirâyeti. Beyrût: Darul-fikr. 4 Zemahşerî, M. (ts): el-Keşşâf an hakâikit-tenzîl ve uyûnil-ekâvîl. Kahire: Şirketu Mustafa el-babî el-halebî.
9 Medine Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Amelî Boyutu: Ukûbât - Kurân Öncesindeki Ukûbât Sistemlerine Toplu Bakış. Konunun Teorik Anlatımı. 1 Taberi, İbn Cerir. (1979): Camiul-Beyan. Beyrut. 2 İbn Kesîr, (1981), Tefsîrul-Kurânil-azîm, Beyrût: Darul-fikr 3 Şevkânî, M. (1992): Fethul-kadîr el-cami beyne fenneyir-rivâyeti ved-dirâyeti. Beyrût: Darul-fikr. 4 Zemahşerî, M. (ts): el-Keşşâf an hakâikit-tenzîl ve uyûnil-ekâvîl. Kahire: Şirketu Mustafa el-babî el-halebî.
10 Ara Sınav
11 Medine Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Amelî Boyutu: Ukûbât - Kurân Öncesindeki Ukûbât Sistemlerine Toplu Bakış. Konuyla İlgili Tefsir Metni. 1 Taberi, İbn Cerir. (1979): Camiul-Beyan. Beyrut. 2 İbn Kesîr, (1981), Tefsîrul-Kurânil-azîm, Beyrût: Darul-fikr 3 Şevkânî, M. (1992): Fethul-kadîr el-cami beyne fenneyir-rivâyeti ved-dirâyeti. Beyrût: Darul-fikr. 4 Zemahşerî, M. (ts): el-Keşşâf an hakâikit-tenzîl ve uyûnil-ekâvîl. Kahire: Şirketu Mustafa el-babî el-halebî.
12 Medine Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Amelî Boyutu: Ukûbât - Had Cezaları. Konunun Teorik Anlatımı. 1 Taberi, İbn Cerir. (1979): Camiul-Beyan. Beyrut. 2 İbn Kesîr, (1981), Tefsîrul-Kurânil-azîm, Beyrût: Darul-fikr 3 Şevkânî, M. (1992): Fethul-kadîr el-cami beyne fenneyir-rivâyeti ved-dirâyeti. Beyrût: Darul-fikr. 4 Zemahşerî, M. (ts): el-Keşşâf an hakâikit-tenzîl ve uyûnil-ekâvîl. Kahire: Şirketu Mustafa el-babî el-halebî.
13 Medine Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Amelî Boyutu: Ukûbât - Had Cezaları. Konuyla İlgili Tefsir Metni. 1 Taberi, İbn Cerir. (1979): Camiul-Beyan. Beyrut. 2 İbn Kesîr, (1981), Tefsîrul-Kurânil-azîm, Beyrût: Darul-fikr 3 Şevkânî, M. (1992): Fethul-kadîr el-cami beyne fenneyir-rivâyeti ved-dirâyeti. Beyrût: Darul-fikr. 4 Zemahşerî, M. (ts): el-Keşşâf an hakâikit-tenzîl ve uyûnil-ekâvîl. Kahire: Şirketu Mustafa el-babî el-halebî.
14 Medine Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Amelî Boyutu: Ukûbât - Tazîr Cezaları. Konunun Teorik Anlatımı. 1 Taberi, İbn Cerir. (1979): Camiul-Beyan. Beyrut. 2 İbn Kesîr, (1981), Tefsîrul-Kurânil-azîm, Beyrût: Darul-fikr 3 Şevkânî, M. (1992): Fethul-kadîr el-cami beyne fenneyir-rivâyeti ved-dirâyeti. Beyrût: Darul-fikr. 4 Zemahşerî, M. (ts): el-Keşşâf an hakâikit-tenzîl ve uyûnil-ekâvîl. Kahire: Şirketu Mustafa el-babî el-halebî.
15 Medine Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Amelî Boyutu: Ukûbât - Tazîr Cezaları. Konuyla İlgili Tefsir Metni. 1 Taberi, İbn Cerir. (1979): Camiul-Beyan. Beyrut. 2 İbn Kesîr, (1981), Tefsîrul-Kurânil-azîm, Beyrût: Darul-fikr 3 Şevkânî, M. (1992): Fethul-kadîr el-cami beyne fenneyir-rivâyeti ved-dirâyeti. Beyrût: Darul-fikr. 4 Zemahşerî, M. (ts): el-Keşşâf an hakâikit-tenzîl ve uyûnil-ekâvîl. Kahire: Şirketu Mustafa el-babî el-halebî.
16 Medine Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Amelî Boyutu: Ukûbât - Tazîr Cezaları. Konuyla İlgili Tefsir Metni. 1 Taberi, İbn Cerir. (1979): Camiul-Beyan. Beyrut. 2 İbn Kesîr, (1981), Tefsîrul-Kurânil-azîm, Beyrût: Darul-fikr 3 Şevkânî, M. (1992): Fethul-kadîr el-cami beyne fenneyir-rivâyeti ved-dirâyeti. Beyrût: Darul-fikr. 4 Zemahşerî, M. (ts): el-Keşşâf an hakâikit-tenzîl ve uyûnil-ekâvîl. Kahire: Şirketu Mustafa el-babî el-halebî.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 16 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 35
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kurânın getirdiği yüksek ahlâkî ve mânevî değerleri, çağdaş dünyaya aktarma yeteneğini kazanabilme. 4
D.Ö.Ç. 2 Kurânı anlama ve yorumlama konusundaki tarihî bilgi ve metot kazanımları içinde bilimsel bilgi niteliğine sahip birikimleri edinebilme. 4
D.Ö.Ç. 3 Kurânın nasıl bir kitap olduğu konusunda temel bilgilere sahip olabilme. 3
D.Ö.Ç. 4 Kurânın anlaşılması, açıklanması ve yorumlanması yönündeki yaklaşım, akım, ekoller ve tarihî süreçleri konusunda klasik tefsir tarihini ana hatlarıyla kavrayabilme. 3
D.Ö.Ç. 5 Kurân ve tefsir tarihi hakkındaki bilgi birikimiyle çağdaş yaklaşım, görüş ve değerlendirmeleri doğru olarak okuyup yorumlayabilme. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20